Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Tỷ lệ Rủi ro trên Lợi nhuận | [+5 Kỹ thuật quản lý rủi ro]

Tỷ lệ Rủi ro trên Lợi nhuận (RRR) thuộc phạm vi quản lý rủi ro. Để giao dịch trên thị trường tài chính, một phần tiền của bạn sẽ gặp rủi ro.

Những gì quản lý rủi ro thực hiện là đảm bảo bạn chỉ chấp nhận rủi ro phù hợp để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Sử dụng các kỹ thuật như tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận sẽ có tác động tích cực đến kết quả của bạn và đặt bạn vào vị trí tốt hơn để đạt được thành công lâu dài.

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là gì, và nó hoạt động như thế nào?

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là mạo hiểm số tiền ‘X’ trong số tiền của bạn để tạo ra số tiền lợi nhuận ‘Y’.

Ví dụ, bạn có thể mạo hiểm 100 GBP trên thị trường forex để thử và kiếm được 300 GBP. Bạn phân loại tỷ lệ này là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận 1:3.

Cách thức hoạt động?

Nó hoạt động bằng cách hiểu bạn sẽ mạo hiểm bao nhiêu để tạo ra một khoản lợi nhuận nhất định. Việc tính toán được thực hiện trước khi bạn đặt giao dịch.

Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các lệnh cụ thể mà nền tảng của bạn nên có, và nếu bạn sử dụng MT4, sẽ cung cấp – lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lãi.

Sau khi bạn biết điểm bạn muốn đặt lệnh cắt lỗ và chốt lãi, bạn có thể xác định số tiền bạn sẽ đặt vào giao dịch. Và đến lượt nó, hãy xác định số vốn bạn sẽ có rủi ro và số vốn bạn sẽ có thể thu được. Đây là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn.

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trên các công cụ khác nhau

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận có thể được sử dụng như một phép đo khi giao dịch nhiều chứng khoán; forex, cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Các quan điểm về số liệu rủi ro trên lợi nhuận tối ưu khác nhau tùy thuộc vào chiến lược giao dịch được áp dụng và chứng khoán được mua và bán.

Lấy một công cụ phi tài chính làm ví dụ, chẳng hạn như một chiếc ô tô. Nếu bạn mua một chiếc ô tô với giá 10.000 GBP và hy vọng bán nó với giá 13.000 GBP, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn sẽ là 1:0,3. Trong thế giới xe hơi, đó có thể được coi là một khoản lợi nhuận tốt.

Giao dịch forex lại ở một tình thế khác. Có khả năng cao hơn 10.000 GBP ban đầu đó sẽ thành 0 GBP. Nếu bạn đang giao dịch forex và sử dụng tỷ lệ 1:0,3 đó, bạn sẽ cần đúng 77% của một lần để có lợi nhuận.

Sự khác biệt là đòn bẩy thường được áp dụng, điều này làm gia tăng rủi ro của bạn lên đáng kể. Rủi ro khoản đầu tư (giao dịch) của bạn trở nên vô giá trị.

analysis-trading-strategies-risk-and-reward-ratio-man-graph-image

Cách tính tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận?

Để tính tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn, hãy làm theo các bước này:

1- Xác định thiết lập giao dịch. Chiến lược của bạn sẽ làm điều này cho bạn, nó sẽ cho bạn biết:

 • Chiều hướng bạn sẽ giao dịch
 • Mức giá bạn muốn tham gia

2 – Xác định mức giá cắt lỗ của bạn. Thị trường sẽ phải giao dịch ở đâu để thiết lập giao dịch của bạn trở nên không hiệu quả? Đó là nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ.

3- Xác định mục tiêu lợi nhuận của bạn. Mức tối thiểu mà bạn nghĩ thị trường này sẽ đạt đến là bao nhiêu? Đó sẽ là mức giá mục tiêu của bạn. Bất kỳ mức giá nào trên mức giá mục tiêu đó được coi là phần thưởng.

Bây giờ bạn sẽ vạch sẵn các điểm vào và thoát lệnh của mình. Đây là điểm bạn có thể tính toán tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của mình. Cách tính như sau:

 • Pip giữa mức vào lệnh và mức cắt lỗ = rủi ro
 • Pip giữa mức vào lệnh và mức lợi nhuận = lợi nhuận

Nếu đó là 50 pip cho mức dừng và 100 pip cho mức mục tiêu, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận sẽ là 1:2.

Mặc dù hiện tại chúng ta đã xác định tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận, nhưng vẫn còn một số giai đoạn chính cần trải qua để đảm bảo việc thực hiện chiến lược rủi ro của bạn là chính xác.

4- Xác nhận số tiền bạn sẵn sàng mất trong giao dịch. Nó có thể là 1% tài khoản giao dịch của bạn. Nếu tài khoản giao dịch của bạn là 10.000 GBP, thì bạn sẽ không mất quá 100 GBP cho giao dịch này.

5- Chọn quy mô vị thế chính xác. Bạn có số pip giữa mức vào lệnh và cắt lỗ dự kiến của mình. Bạn cũng có số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng mất khi giao dịch – 100 GBP. Bây giờ bạn cần xác định xem bạn sẽ đặt bao nhiêu lô vào giao dịch. Điều này sẽ tùy thuộc vào công cụ mà bạn sẽ giao dịch. Xem bên dưới để biết thêm một chút chi tiết về xác định quy mô vị thế.

Xác định quy mô vị thế trong FX là gì và nó có thể giúp quản lý rủi ro của bạn như thế nào?

Quy mô vị thế là số lượng lô (siêu nhỏ, mini hoặc tiêu chuẩn) bạn có thể mạo hiểm trong một giao dịch. Nó liên quan đến quy mô tài khoản của bạn, thiết lập và cặp tỷ giá mà bạn đang giao dịch. Xác định quy mô vị thế có thể khác nhau đối với mỗi giao dịch forex mà bạn đặt.

Nếu bạn mạo hiểm quá nhiều trong một giao dịch, một vài giao dịch thua lỗ có thể xóa sạch tài khoản của bạn. Rủi ro quá ít và tài khoản của bạn sẽ không phát triển đủ để đạt được mục tiêu.

Xác định quy mô vị thế giúp bạn đặt số lượng đơn vị của cặp tỷ giá mà bạn sẽ mua hoặc bán. Để tính toán việc xác định quy mô vị thế của mình, bạn cần những thông tin sau.

 • Cặp tỷ giá bạn sẽ giao dịch
 • Số dư tức thời/số dư của tài khoản
 • Phần trăm tài khoản bạn sẽ mạo hiểm
 • Mức cắt lỗ bạn sẽ đặt tính bằng pip

Dưới đây là ví dụ về cách thức hoạt động.

Bạn và vị thế của bạn:

 • Tài khoản của bạn tính bằng đô la
 • Cặp tỷ giá là EUR/USD
 • Bạn có 10.000 USD trong tài khoản của mình
 • Bạn muốn mạo hiểm 1% tài khoản của mình
 • Bạn dự định đặt mức cắt lỗ 100 pip.

Rủi ro của bạn:

 • Bạn sẽ mạo hiểm với 100 đơn vị tiền tệ siêu nhỏ
 • Kích thước lô sẽ là 0,1

Nếu bạn sử dụng một nền tảng nâng cao như MT4, có những công cụ tính toán quy mô vị thế mà bạn có thể tải về miễn phí để giúp bạn tự động tính toán quy mô vị thế của mình.

Làm thế nào để bạn gia tăng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của mình?

Có hai cách để bạn có thể gia tăng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của mình.

1- Gia tăng mục tiêu lợi nhuận của bạn. Khi bạn tăng mức mục tiêu và giữ nguyên mức cắt lỗ, RRR của bạn sẽ tăng lên.

Nếu điểm cắt lỗ của bạn còn cách 50 pip và mục tiêu của bạn là 100 pip, thì RRR của bạn là 1:2. Nếu bạn chuyển mục tiêu của mình đến cách 150 pip, RRR của bạn sẽ tăng lên 1:3.

2- Giảm mức cắt lỗ của bạn. Chuyển mức cắt lỗ của bạn gần hơn với mức vào lệnh của bạn sẽ giảm rủi ro của bạn. Sử dụng cùng một ví dụ (lệnh cắt lỗ 50 pip và mục tiêu 100 pip), nếu bạn chuyển lệnh cắt lỗ của mình xuống 25 pip so với mức vào lệnh, RRR của bạn sẽ thay đổi từ 1:2 thành 1:4.

Mặc dù cả hai đều là phương pháp khả thi để tăng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn, nhưng bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đều phù hợp với chiến lược của mình.

Đảm bảo rằng nếu bạn chuyển một trong hai mức thì chúng được đặt ở vị thế chiến lược.

Ví dụ, giả sử ban đầu bạn định đặt lệnh cắt lỗ cách mức vào lệnh của bạn 50 pip vì đó là mức khiến giao dịch không hiệu quả. Trong những trường hợp này, dịch chuyển nó gần hơn sẽ không có ý nghĩa chiến lược vì bạn có thể bị ngưng giao dịch trước khi giao dịch của bạn trở nên không hiệu quả và đạt đến mốc 50 pip.

analysis-trading-strategies-risk-and-reward-ratio-man-graph2-image

Bạn có ý kiến gì về tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận không?

Các nhà giao dịch không thể bỏ qua tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận như một phần trong kế hoạch giao dịch của họ. Bạn phải xác định thời điểm mà giao dịch của bạn gặp trục trặc và bạn phải quyết định điều gì đại diện cho một mục tiêu thực tế. Bạn cũng phải phát triển ý thức về những gì có thể xảy ra dựa trên lịch sử thị trường, cả gần đây và dài hạn. Đặt một mục tiêu lớn cho một giao dịch vì nó làm cho RRR của bạn trông đẹp sẽ không làm cho mục tiêu có nhiều khả năng đạt được.

Bạn không thể có thái độ chán nản đối với RRR. Điều quan trọng đối với điểm mấu chốt là phương pháp và chiến lược của bạn.

Hãy đảm bảo rằng bạn ghi lại tất cả giao dịch của mình và RRR của chúng để bạn có thể quay lại và phân tích kết quả của mình. Đây là chìa khóa để cải thiện chiến lược của bạn.

Ví dụ:

 • Bạn đã thực hiện 100 giao dịch
 • Mỗi giao dịch có rủi ro 100 GBP
 • Bạn đã kiếm tiền trên 50 giao dịch
 • Bạn đã mất tiền trên 50 giao dịch
 • Mọi giao dịch ban đầu có RRR là 1:2

Kết quả:

 • Bạn sẽ mất 5.000 GBP trong các giao dịch thua lỗ
 • Bạn sẽ kiếm được 10.000 GBP trong các giao dịch sinh lời
 • Bạn sẽ kiếm được 5.000 GBP lợi nhuận

Điều gì sẽ xảy ra nếu tâm lý của bạn bị cản trở? Bạn đã chuyển mức cắt lỗ và chốt lãi trước khi đạt được mục tiêu. Sau khi phân tích kết quả của mình, bạn thấy:

 • Dựa trên lãi và lỗ của bạn cho mỗi giao dịch, RRR của bạn thực tế là 1:1,2
 • Bạn đã kiếm tiền trên 50 giao dịch
 • Bạn đã mất tiền trên 50 giao dịch

Kết quả:

 • Bạn đã mất 5.000 GBP trong các giao dịch thua lỗ
 • Bạn đã kiếm được 6.000 GBP trong các giao dịch sinh lời
 • Lợi nhuận của bạn chỉ là 1.000 GBP

 Đảm bảo bạn luôn ghi chép kết quả sẽ giúp bạn nhận ra những sai lầm của mình và sửa chữa để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Quản lý rủi ro là gì?

Trong giao dịch, quản lý rủi ro là quá trình bạn thực hiện để bảo vệ tài khoản giao dịch của mình. Từ ‘rủi ro’ đề cập đến ‘mức độ bạn có thể chịu một khoản thua lỗ’. Điều này sẽ bao gồm rủi ro trên mỗi giao dịch và mức độ tiếp xúc với thị trường tổng thể của bạn.

 • Rủi ro trên mỗi giao dịch có nghĩa là bạn sẽ mất bao nhiêu trong một giao dịch riêng lẻ.
 • Rủi ro khi tiếp xúc với thị trường đề cập đến số tiền bạn sẽ mất nếu tất cả giao dịch mở của bạn bị thua lỗ.

Bạn có thể chỉ chịu rủi ro 0,5% cho mỗi giao dịch nhưng nếu bạn có 100 giao dịch đang mở với rủi ro đó, mức độ tiếp xúc thị trường của bạn sẽ là 50% tài khoản giao dịch của bạn.

Tiếp xúc thị trường cũng đề cập đến mức độ rủi ro mà bạn có trên một thị trường cụ thể, không phải tất cả chúng. Ví dụ, bạn có thể có 0,5% rủi ro trong giao dịch forex – GBP/USD. Tuy nhiên, nếu bạn có sáu giao dịch khác mở với rủi ro tương tự trong các cặp tỷ giá sau; EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF và NZD/USD, bạn sẽ có tổng cộng 3,5% rủi ro đối với đồng đô la Mỹ.

Điều này cũng sẽ phụ thuộc vào vị thế của bạn trong mỗi giao dịch, nhưng nếu bạn đang mua USD trong tất cả ví dụ, bạn sẽ để ngỏ rủi ro gia tăng nếu USD bị bán tháo.

Quản lý rủi ro là một kỷ luật đơn giản để phát triển và áp dụng vào thực tế và nó là điều cần thiết cho sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Bạn có thể quản lý rủi ro của mình theo nhiều cách khác nhau.

 • Giới hạn số lượng giao dịch bạn thực hiện; mỗi phiên giao dịch và tuần
 • Xác định và giới hạn các thị trường bạn giao dịch
 • Hạn chế rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch
 • Hạn chế rủi ro tổng thể của bạn và mức độ tiếp xúc với thị trường
 • Sử dụng các lệnh dừng và giới hạn

Tại sao bạn cần thực hiện một cách tiếp cận cân bằng để quản lý rủi ro?

Khi bạn chèo thuyền qua một bến cảng, bạn có nhiều cơ hội nổi hơn nếu trọng lượng trên thuyền cân bằng. Cân bằng rủi ro sẽ giúp bạn tham gia thị trường lâu dài mà không bỡ ngỡ!

Hầu hết chúng ta thực hiện một cách tiếp cận cân bằng để quản lý rủi ro trong cuộc sống hàng ngày của mình theo bản năng. Băng qua một con đường đông đúc. Chúng tôi sẽ đánh giá tốc độ của phương tiện giao thông đang tới, khoảng cách giữa các phương tiện, chiều rộng của đường và có hay không có cột mốc an toàn chạy ngang qua. Một số ngày chúng tôi sẽ đi đến khoảng trống nhưng vào những ngày khác – giả sử nếu trời mưa – chúng tôi sẽ đánh giá lại và quyết định đi bộ đến điểm giao cắt.

Cân bằng rủi ro chính xác là điều bạn phải làm trên thị trường. Với các điều kiện giao dịch liên tục thay đổi, hãy liên tục đánh giá lại rủi ro của bạn. Tự hỏi bản thân xem nó có còn phù hợp với chiến lược của bạn không. Bạn có đang tham gia quá nhiều giao dịch không? Bạn có đang mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch không? Bạn có đang thực tế không? Nếu cần, hãy hành động để cân bằng lại.

analysis-trading-strategies-risk-and-reward-ratio-risk-image

5 Kỹ thuật Quản lý Rủi ro

Các kỹ thuật quản lý rủi ro rất quan trọng đối với sự thành công của chiến lược giao dịch của bạn. Đó là thứ tách biệt các nhà giao dịch thành công với các nhà giao dịch trung bình. Có thể áp dụng những kỹ thuật này vào đúng thời điểm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

1. Đặt kế hoạch với các chiến lược giao dịch

Kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc chi phối cách bạn giao dịch. Đó sẽ là một bộ tiêu chí mà bạn phải tuân theo để đạt được mục tiêu. Điều này đảm bảo giao dịch của bạn nhất quán và do đó bạn có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất của nó.

Cách thiết lập một chiến lược giao dịch?

Có một số điều bạn cần xác định để thiết lập chiến lược giao dịch của mình..

 • Khi nào bạn có thể giao dịch?
 • Bạn sẽ giao dịch những công cụ nào?
 • Thiết lập giao dịch. Bạn sẽ sử dụng kỹ thuật phân tích nào?

o Bạn sẽ xác định chiều hướng thị trường như thế nào?

o Bạn sẽ xác định mức vào lệnh của mình như thế nào?

o Bạn sẽ xác định mức thoát lệnh của mình như thế nào?

 • Quản lý rủi ro.

o Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch?

o Bạn sẽ có mức độ tiếp xúc với thị trường thế nào?

 • Thực hiện giao dịch.

o Điều gì quyết định đến quyết định mua hoặc bán thực sự của bạn?

 • Quản lý giao dịch.

o Bạn sẽ thêm vào hay xóa khỏi vị thế của mình?

o Bạn sẽ giảm mức cắt lỗ?

Nếu bạn có thể trả lời tất cả những câu hỏi này và nhất quán trong cách bạn thực hiện chiến lược của mình, thì bạn sẽ có thể quản lý rủi ro của mình tốt hơn.

2. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn có nghĩa là mua các công cụ khác nhau. Bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trong hàng loạt tài sản hoặc bạn có thể đa dạng hóa bằng cách giao dịch tất cả loại tài sản.

Đa dạng hóa trong một loại tài sản

Điều này đòi hỏi phải có các vị thế trong các công cụ không tương quan trực tiếp. Chúng tôi sẽ đưa ra hai ví dụ; forex và cổ phiếu.

Forex – Nếu bạn giao dịch forex bạn có quyền tiếp cận bất kỳ cặp tỷ giá nào bạn muốn (giả sử nhà môi giới của bạn cung cấp chúng). Nếu bạn phải thực hiện một số vị thế trong các cặp tỷ giá có chứa đô la Mỹ, thì bạn sẽ để mình tiếp xúc với cách hoạt động của từng đồng tiền khác nhau.

Nếu USD trở nên mạnh mẽ sau quyết định lãi suất và bạn đã bán nó theo một số cặp tỷ giá thì bạn sẽ thấy một số số dư âm trong các giao dịch của mình.

Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo bạn biết chính xác những đồng tiền mà bạn tiếp xúc. Nếu bạn có hai vị thế trong hai cặp tỷ giá có chứa USD khác nhau với mức rủi ro 0,5%, và bạn quyết định chấp nhận thêm một mức rủi ro tương tự, bạn sẽ có 1,5% phụ thuộc vào những gì USD sẽ làm. Do đó, có thể tốt hơn nếu tìm kiếm một vị thế khác trong một cặp tỷ giá không bao gồm USD.

Cổ phiếu – Nếu bạn có danh mục đầu tư cổ phiếu, việc đa dạng hóa khỏi một lĩnh vực sẽ giảm rủi ro cho bạn. Nếu bạn chỉ sở hữu cổ phiếu trong lĩnh vực du lịch, nếu đại dịch toàn cầu làm bùng phát thế giới (như chúng ta đã chứng kiến vào năm 2020), thì toàn bộ danh mục đầu tư của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đại dịch COVID-19 chứng kiến những hạn chế đối với du lịch toàn cầu quét thế giới, khiến cổ phiếu liên quan đến du lịch rơi xuống mức thấp đáng kể.

Phân tán rủi ro của bạn trên một số lĩnh vực có thể bảo vệ bạn khỏi những thảm họa như vậy.

Bạn cũng có thể đa dạng hóa giữa các loại tài sản. Khi giao dịch với một nhà môi giới như ATFX, bạn sẵn có năm loại tài sản khác nhau, vì vậy bạn có thể phân tán rủi ro tốt hơn.

Trong khi tất cả thị trường được liên kết với nhau, chúng biến động tách biệt. Ví dụ, các yếu tố ảnh hưởng đến dầu ít có khả năng ảnh hưởng đến GBP/USD hoặc bitcoin.

3. Thêm các công cụ giao dịch vào kho vũ khí của bạn

Có rất nhiều công cụ giao dịch mà bạn có thể áp dụng cho chiến lược quản lý rủi ro của mình. Dưới đây là một số loại để bắt đầu suy nghĩ về:

Chỉ báo kỹ thuật – Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch dựa trên các phương trình toán học. Những chỉ báo này cho bạn biết khi nào bạn nên vào hoặc thoát khỏi một giao dịch. Chúng thường sẽ được sử dụng như một phần trong chiến lược giao dịch của bạn nếu bạn sử dụng phân tích kỹ thuật làm phương pháp chính của mình.

Lịch sự kiện kinh tế – Lịch này sẽ cho bạn biết khi nào tin tức liên quan đến thị trường sẽ được công bố. Tùy thuộc vào việc công bố, nghiên cứu của bạn sẽ cho bạn biết nó có thể ảnh hưởng đến thị trường nào. Ví dụ, một báo cáo lạm phát của Ngân hàng Trung ương Anh, có thể sẽ có tác động đến cặp tỷ giá GBP/USD. Nếu bạn là một nhà giao dịch chứng khoán, thì bạn sẽ chú ý đến các báo cáo thu nhập từ các cổ phiếu bạn muốn giao dịch.

Công cụ dịch vụ giao dịch – Một số nền tảng sẽ cung cấp các loại lệnh nâng cao giúp bạn quản lý các giao dịch và rủi ro của mình.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh dừng treo tự động. Lệnh này được đặt ở một khoảng cách nhất định so với giá và sẽ biến động phù hợp với giá. Nó sẽ chỉ biến động nếu giá biến động có lợi cho bạn. Nếu bạn đặt mức cắt lỗ đuổi của mình luôn ở mức thấp hơn 50 pip so với giá và bạn mua ở mức 1.5000, thì điểm dừng sẽ ở mức 1.4950.

Nếu giá biến động đến 1.5010, thì điểm dừng sẽ theo sau là 1.4960. Nếu giá quay trở lại mức 1.5000, điểm dừng sẽ vẫn ở mức 1.4960. Lưu ý rằng bạn chỉ nên sử dụng một công cụ như thế này nếu nó nằm trong chiến lược của bạn.

Giao dịch tự động – Giao dịch tự động ngày càng trở nên phổ biến. Đây là nơi bạn thiết lập các thông số giao dịch của mình và để một thuật toán thay mặt bạn thực hiện các giao dịch. Miễn là bạn đặt mức cắt lỗ và chốt lãi chính xác thì bạn không bao giờ vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro của mình. MT4 là nền tảng hàng đầu thế giới về tự động hóa với phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) được sử dụng để tự động hóa giao dịch của bạn. Đừng ngần ngại dùng thử tài khoản Demo và thử nghiệm MT4 với chiến lược của bạn để xem nó có thể hoạt động như thế nào mà không có sự can thiệp của bạn.

Các công cụ như Trading Central hoặc Autochartist cung cấp một số tiền lớn và chắc chắn có thể tăng thêm giá trị cho giao dịch của bạn. Chúng có thể cung cấp các báo cáo phân tích kỹ thuật, chiến lược kỹ thuật hàng đầu mà bạn có thể thử nghiệm cũng như các chỉ báo nâng cao dành riêng cho MT4.

4. Tính toán chi phí bổ sung của bạn

Là nhà giao dịch tài chính độc lập, bạn sẽ có chi phí cố định và biến đổi. Do đó, bạn phải liên tục đánh giá lại chi phí giao dịch của mình để đảm bảo rằng bạn không phải trả nhiều hơn mức cần thiết và phải trả. Giao dịch quá mức có thể có tác động nghiêm trọng đến lợi nhuận của bạn.

Bạn có thể tính toán chi phí bổ sung của mình bằng cách nào?

1- Đầu tiên bạn cần biết chúng là gì. Bạn sẽ phải chịu ba khoản phí chính khi giao dịch thông qua nhà môi giới:

 • Chênh lệch – chênh lệch giữa giá mua và giá bán
 • Hoa hồng – số tiền đã đặt được tính để thực hiện một giao dịch
 • Phí qua đêm – phí bạn phải trả để giữ vị thế của mình qua đêm trên các giao dịch sử dụng đòn bẩy

2- Tiếp theo, bạn cần hiểu loại phí nào áp dụng cho bạn. Điều này sẽ phụ thuộc vào công cụ bạn giao dịch và nhà môi giới bạn sử dụng. Hiểu số tiền bạn bị tính cho mỗi giao dịch và qua đêm.

3- Xác định mức độ thường xuyên bạn giao dịch và liệu bạn có giữ các vị thế qua đêm hay không (nếu bạn giao dịch trên các sản phẩm sử dụng đòn bẩy).

4- Tính trung bình số lượng giao dịch bạn thực hiện mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng để cung cấp cho bạn ý tưởng về khối lượng bạn giao dịch.

5- Sau khi bạn đã có khối lượng và chi phí cho mỗi giao dịch, bạn có thể nhân lên để tìm ra số tiền bạn sẽ trả cho nhà môi giới để giao dịch.

Nếu bạn thấy sản phẩm này nhiều hơn mong đợi, thì có lẽ bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng để có giá trị tốt hơn. Hãy nhớ rằng, chi phí sẽ ảnh hưởng đến chiến lược quản lý rủi ro tổng thể của bạn. Nếu bạn có thể giữ cho chi phí giao dịch giảm xuống thì bạn sẽ có nhiều rủi ro hơn ở những nơi khác.

5. Kiểm soát cảm xúc của bạn (Đánh bại cảm xúc của bạn bằng tâm lý giao dịch)

Tâm lý giao dịch là một trong những điều khó quản lý nhất trong giao dịch. Bạn đang cố gắng quản lý bản thân và cảm xúc của mình.

Bạn sẽ thấy rằng bạn không đơn độc trong việc này. Tất cả thị trường tài chính có thể được quy cho các trạng thái tâm lý. Bạn càng giao dịch và phân tích thị trường, bạn sẽ càng nhận thấy những giai đoạn này trong thị trường.

analysis-trading-strategies-risk-and-reward-ratio-trading-chart-image

Thị trường biến động theo chu kỳ và bạn có thể quy các cảm xúc khác nhau vào các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ đó. Từ đỉnh đến đáy, bạn có thể gặp phải:

 • Hi vọng
 • Khuây khỏa
 • Lạc quan
 • Phấn khích
 • Hứng thú
 • Hưng phấn
 • Lo ngại
 • Phủ nhận
 • Sợ hãi
 • Tuyệt vọng
 • Hoảng loạn
 • Thỏa ước
 • Thất vọng
 • Chán nản

Tâm lý thị trường sẽ tiếp tục như vậy vì đó là cảm nhận của người tham gia.

Bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình bằng cách nào?

Kế hoạch giao dịch – Bạn có thể cảm thấy nhàm chán khi nghe điều này, nhưng đó là điều duy nhất tạo nên sự khác biệt hết lần này đến lần khác. Đặt cho mình một kế hoạch giao dịch và tuân theo nó. Đó là bước đầu tiên để cố gắng kiểm soát cảm xúc của bạn

Ghi lại các giao dịch của bạn – Theo dõi các giao dịch của bạn. Khi bạn nhìn vào chúng trong ánh sáng ban ngày mà không có cảm xúc của thị trường phía sau bạn, bạn sẽ thấy hiệu suất của mình bằng màu đen và trắng. Và bạn có thể sẽ biết được giao dịch nào do cảm xúc của bạn điều khiển.

 • Bất kỳ điều gì bạn đã xem qua các thông số rủi ro của mình? Có lẽ là do cảm xúc của bạn.
 • Điều làm bạn gián đoạn? Có lẽ là do cảm xúc của bạn.

Tự động hóa – Lấy cảm xúc ra khỏi giao dịch và để rô-bốt làm điều đó cho bạn. Nếu bạn có thể thiết lập một chiến lược chỉ có một vài biến số mà bạn có thể trở thành Chuyên gia Cố vấn trên MT4, thì bạn có nhiều khả năng sẽ bám sát kế hoạch giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro của mình.

Đặt giới hạn dừng và giới hạn chốt lãi là các hình thức tự động hóa vì nền tảng của bạn có thể được lập trình để thực hiện các chỉ dẫn của bạn khi các mức nhất định được kích hoạt. Nếu bạn cũng chọn các mức vào lệnh của mình thông qua tự động hóa, thì bạn không có lý do gì để can thiệp vào các giao dịch của mình theo cách thủ công, qua đó loại bỏ cảm xúc.

Lời khuyên quản lý rủi ro bổ sung

Nếu năm kỹ thuật trên vẫn chưa đủ, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số tính năng bổ sung để giúp bạn tập trung giải quyết.

Chỉ mạo hiểm số tiền bạn sẽ sẵn sàng để mất

Đừng giao dịch bằng số tiền bạn cần để thanh toán các hóa đơn. Hãy nhớ rằng quy mô tài khoản của bạn nhỏ như thế nào không quan trọng, bạn luôn có thể thêm tiền vào tài khoản của mình sau khi bạn có được kinh nghiệm và sự tự tin.

Đừng đặt tất cả khoản tiết kiệm của bạn vào tài khoản giao dịch. Thay vào đó, hãy quyết định xem bạn có thể mạo hiểm với phần tiết kiệm nào. Bạn có vui khi mất 10% để học cách trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn không?

Cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro của bạn

Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn phụ thuộc vào tham vọng và tâm lý của bạn. Bạn sẽ chỉ khám phá ra nó là gì khi bạn tiếp xúc với các điều kiện thị trường trực tiếp với rủi ro tiền thật. Nếu bạn thấy mình đổ mồ hôi trước kết quả và can thiệp theo cách thủ công quá sớm, do đó làm hỏng kế hoạch giao dịch của bạn, có lẽ bạn cần giảm thiểu rủi ro cho mỗi giao dịch.

Đặt các chỉ số rủi ro trên lợi nhuận thực tế

Bạn cần đặt các mức rủi ro trên lợi nhuận thực tế. Cho phép thị trường hướng dẫn bạn.

Bạn có thể sử dụng các công cụ như chỉ báo ATR (khoảng dao động trung bình thực tế) để xác định phạm vi điển hình mà một cặp tỷ giá đã dao động trong quá khứ. Ví dụ, nếu EUR/USD đã hoạt động trong phạm vi 150 pip trong các phiên giao dịch của tuần qua, thì việc đặt mục tiêu biến động 200 pip trong phiên giao dịch hiện tại để thu được tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:5 là không thực tế.

Giữ rủi ro và lợi nhuận nhất quán

Những người mới bắt đầu cảm thấy rất dễ gia tăng rủi ro khi họ đang ở trong thế sinh lời, nhưng họ thường không điều chỉnh được rủi ro khi rơi vào tình huống thua lỗ. Đừng can thiệp và quản lý vi mô. Hãy để kế hoạch giao dịch của bạn thực hiện công việc của nó.

Hiểu ký quỹ và đòn bẩy

Sử dụng đòn bẩy cho phép bạn giao dịch nhiều tiền hơn số tiền ký quỹ ban đầu vì giao dịch ký quỹ. Đòn bẩy làm gia tăng lợi nhuận của bạn, nhưng hiện tượng tương tự cũng áp dụng cho các khoản thua lỗ của bạn. Bạn cần hiểu tác động của đòn bẩy và ký quỹ lên hiệu suất tổng thể và giao dịch của bạn ra sao.

Bạn có thể dễ dàng sử dụng đòn bẩy cao để đạt được lợi nhuận đáng kể, nhưng sử dụng đòn bẩy quá mức có thể dẫn đến thua lỗ lớn do sai lầm của bạn hoặc do biến động thị trường đột ngột.

Quản lý rủi ro có phải là kế hoạch một lần không?

Mặc dù quản lý tiền hợp lý cần phải là một tính năng lâu dài trong kế hoạch giao dịch của bạn, nhưng kỹ thuật quản lý rủi ro của bạn không nên cố định vĩnh viễn. Thái độ đối với rủi ro sẽ phát triển khi giao dịch của bạn phát triển. Và bạn có thể bắt đầu với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày nhưng hãy quyết định rằng giao dịch trung hạn phù hợp với tâm lý và hạn chế thời gian của bạn tốt hơn. Các tham số rủi ro của bạn sau đó sẽ thay đổi khi giao dịch của bạn thay đổi.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/