การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

CPI : คืออะไร ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์ อย่างไร และเหตุใดจึงสำคัญ

สารบัญ:

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคคืออะไร?

2. CPI และ Core CPI แตกต่างกันอย่างไร?

3. ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ

4. CPI ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างไร?

5. CPI ส่งผลต่อคู่ฟอเร็กซ์อย่างไร?

6. CPI ส่งผลต่อสกุลเงินส่วนใหญ่อย่างไร

7. ทำไม CPI จึงมีความสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPI ด้วยบัญชีทดลองฟอเร็กซ์

 

  1. ดัชนีราคาผู้บริโภคคืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวเลขที่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้ สามารถป้องกันความเสี่ยง เป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ โดยทั่วไป ตัวเลข CPI จะให้ภาพความกดดัน0kdอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าในประเทศนั้นๆ

CPI จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าและบริการโดยเฉลี่ย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและพลังงาน แม้ว่าการอ่านค่าเงินเฟ้อทั่วไปจะไม่รวมข้อมูลอาหารและพลังงานอยู่ในรายการเหล่านี้ก็ตาม

เนื่องจากราคาพลังงานและอาหารมีความผันผวนและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการพาดหัวข่าวทางการเมือง นักเศรษฐศาสตร์จึงชอบตะกร้าผู้บริโภคที่มีความเสถียรมากกว่าเพื่อให้เข้าใจตลาดได้ดีขึ้น

What-is-CPI-ATFX

 

  1. CPI และ Core CPI แตกต่างกันอย่างไร?

การคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคแตกต่างจากการคำนวณของ CPI พื้นฐานตรงที่ CPI พื้นฐานจะไม่คำนวณรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานเชื้อเพลิง เพราะราคาสินค้าเหล่านี้มีแนวโน้มผันผวนสูง การยกเว้นทั้งสองประเภทนี้สามารถช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของ CPI ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลกระทบ

CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

คำนิยาม

วัดการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาของตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ

ไม่รวมรายการที่มีความผันผวน เช่น ราคาอาหารและพลังงาน ในการคำนวณ CPI

วัตถุประสงค์

สะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อโดยรวมในระบบเศรษฐกิจ

ให้การวัดอัตราเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยการขจัดความผันผวนของราคาสินค้าในระยะสั้น

ความเกี่ยวข้องของข้อมูล

มีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจและการเงิน

เชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาวและใช้อธิบายการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ความผันผวน

อาจมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากการคำนวณรวมราคาอาหารและพลังงาน

มีความผันผวนน้อยลงเพราะไม่คำนวณรวมรายการสินค้าที่มีความผันผวน

ผลกระทบที่เกิดกับตลาด

มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการเงิน รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์

นักลงทุนในตลาดมักจะให้ความสำคัญกับข้อมูลนี้ใกล้ชิด แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีอาจเกิดขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CPI ทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้แสดงความเห็นบางคนไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงตะกร้าสินค้าและบริการที่ครอบคลุมโดยไม่รวมราคาอาหารและเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงใช้มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานนี้ในการตัดสินใจ แม้ว่าจะมีข้อคัดค้านที่ระบุไว้ก็ตาม

 

  1. ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อเวลาผ่านไป ทั้ง CPI และอัตราเงินเฟ้อเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคและเงินเฟ้อ:

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

เงินเฟ้อ

คำนิยาม

มาตรวัดที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาของตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่ง

การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการทั่วไปในระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง

วัตถุประสงค์

บ่งชี้ค่าครองชีพและช่วยวัดกำลังซื้อของผู้บริโภค

สะท้อนถึงอำนาจการซื้อเงินที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

การวัด

คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าต่างๆ ในตะกร้า

มักแสดงเป็นอัตราร้อยละ

ความสัมพันธ์

ใช้เป็นตัวแทนในการวัดอัตราเงินเฟ้อ เพราะจะให้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการในตะกร้าที่นำมาอ้างอิง

เป็นแนวคิดที่กว้างขึ้น ครอบคลุมการคำนวณจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในภาพรวม ในขณะที่ CPI เป็นหนึ่งวิธีหนึ่งในการวัดค่าเงินเฟ้อ

ส่วนประกอบ

รวมสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การขนส่ง และการดูแลสุขภาพ

ใช้กับสินค้าและบริการทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่สินค้าและบริการที่รวมอยู่ในตะกร้า CPI

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ส่งผลกระทบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยและการจ่ายเงินประกันสังคม โดยขึ้นอยู่กับค่าครองชีพ

มีอิทธิพลต่อนโยบายการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงิน เพื่อควบคุมเสถียรภาพของราคา

ประเภทดัชนี

มี CPI ประเภทต่างๆ กัน เช่น CPI-U (สำหรับผู้บริโภคในเมืองทั้งหมด) และ CPI-W (สำหรับผู้มีรายได้ค่าจ้างในเมืองและพนักงานเสมียน)

มีการวัดอัตราเงินเฟ้อที่แตกต่างกัน เช่น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวน เช่น อาหารและพลังงาน

การเปรียบเทียบช่วงเวลา

เปรียบเทียบราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะเป็นเดือนต่อเดือนหรือปีต่อปี

เปรียบเทียบราคาโดยรวมของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่างๆ

ปีฐาน

ใช้ปีฐานในการคำนวณดัชนี โดยตั้งค่า CPI ไว้ที่ 100 สำหรับปีนั้น

ไม่มีการใช้ปีฐานที่เฉพาะเจาะจง แต่การคำนวณอัตราเงินเฟ้อมักจะอ้างอิงช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการเปรียบเทียบ

 

  1. CPI ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างไร?

CPI เป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ถูกจับตามองมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน USD ดัชนี CPI ถูกทำขึ้นผ่านการสัมภาษณ์และการสำรวจแรงงานในเมือง โดยมีผู้บริโภคในเมืองประมาณ 24,000 รายมาให้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายกับสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ในแต่ละไตรมาส ข้อมูลที่ให้ไว้ช่วยให้ BLS ระบุการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า

How-does-CPI-serve-as-a-reference-in-Forex-trading

แม้ว่ากระบวนการจะแตกต่างกันไปในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ แต่ประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่จะประกาศข้อมูล CPI กับสาธารณะ ความผันผวนของ CPI อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก และทำให้สกุลเงินนั้นแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง

How-does-the-CPI-affect-forex-pairs-chart-ATFX-tradingview

 

  1. CPI ส่งผลต่อคู่ฟอเร็กซ์อย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของประเทศหรือข้อมูลเชิงสถิติของ CPI พื้นฐานอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประเมินค่าสกุลเงินของประเทศนั้นที่คำนวณเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ มูลค่าของสกุลเงินของประเทศมักจะเพิ่มขึ้นหากข้อมูล CPI หรือ Core CPI เสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด ในทางตรงกันข้าม มูลค่าของสกุลเงินมีแนวโน้มที่จะลดลงหาก CPI หรือ Core CPI ต่ำกว่าที่คาดไว้

ข้อมูล CPI พื้นฐานได้รับความสนใจจากตลาดสกุลเงินมากขึ้น เพราะข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อได้แม่นยำยิ่งขึ้น และไม่มีรายการสินค้าที่มีความผันผวนเช่นอาหารและพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากตัวเลขล่าสุดแล้ว บางครั้งตลาดฟอเร็กซ์อาจมีความผันผวนเพราะการปรับเปลี่ยนข้อมูลตัวเลข CPI ก่อนหน้านี้

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น (ซึ่งระบุได้จาก CPI ที่เพิ่มขึ้น) จะทำให้มูลค่าของหน่วยสกุลเงินแต่ละสกุลลดลง เพราะผู้ใช้สกุลเงินนั้นๆ จำเป็นต้องมีเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของ CPI อาจส่งผลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลาง CPI ที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ความต้องการสกุลเงินที่ลดลง กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มการไหลเวียนของเงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซา

How-does-the-CPI-affect-forex-pairs-ATFX

เมื่อพิจารณาจากความรู้นี้แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่การเปลี่ยนแปลงในตลาดสกุลเงินอาจเป็นผลมาจากการประกาศข้อมูล CPI เมื่อการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีความผันผวนมาก ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนด้วย

 

  1. CPI ส่งผลต่อสกุลเงินส่วนใหญ่อย่างไร

สำนักงานสถิติแรงงานอเมริกาจะเผยแพร่ข้อมูลอัปเดต CPI รายเดือนก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้นหาก CPI ที่รายงานออกมาเกินกว่าการคาดการณ์ของตลาด ซึ่งหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากอัตรา CPI ต่ำกว่าที่คาดไว้ USD อาจอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

ในเดือนเมษายน 2019 ตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.0% ซึ่งเกินที่ตลาดคาดการณ์ 0.1% เป็นผลให้คู่ AUDUSD เริ่มสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ และส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ $0.6900 ในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของราคา แต่ก็ไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงราคาแบบแยกย่อย แต่ควรรวมไว้ในกลยุทธ์การลงทุนพื้นฐานที่มีความครอบคลุมมากขึ้น

CPI นั้นไม่ใช่กลยุทธ์การลงทุนแบบแยกเดี่ยว ปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายมีส่วนสนับสนุนแต่ละกลยุทธ์การลงทุนพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่นสภาพอากาศที่รุนแรง เหตุการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญระดับโลก และตลาดการเงินอื่นๆ ธนาคารกลางมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ รัฐบาลส่วนใหญ่จะมีการประกาศกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อประจำปี ในทุกๆ ปีนั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางแห่งอังกฤษ และธนาคารกลางออสเตรเลีย จะกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อรายปีไว้ที่ระหว่าง 2% ถึง 3% โดยประมาณ

โดยทั่วไปดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะมีการประกาศทุกเดือน แม้ว่าบางประเทศเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลรายไตรมาสก็ตาม อย่างเช่นเยอรมนียังให้ข้อมูล CPI เป็นภาพรวมประจำปีควบคู่ไปกับข้อมูลรายเดือน

 

  1. ทำไม CPI จึงมีความสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์

สุดท้ายนี้ CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคช่วยให้เทรดเดอฟอเร็กซ์มีข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสถานะของอัตราเงินเฟ้อ สินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพื่อให้ทราบถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของอเมริกาในปัจจุบัน ตัวบ่งชี้นี้จึงมักใช้คำนวณร่วมกับ PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิต

โดยทั่วไป เมื่อธนาคารกลางตัดสินใจว่าจะปรับระดับอัตราดอกเบี้ยของเกณฑ์มาตรฐาน เช่นอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (Federal Funds Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Prime Rate) ผู้กำหนดนโยบายที่ทำงานเกี่ยวกับเงินเช่นธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee) จะตรวจสอบตัวเลข CPI และข้อมูลหรือตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Why-CPI-matters-in-Forex-trading-ATFX

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ส้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนจะกระจายไปยังเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ การที่อัตราดอกเบี้ยลดลงก็อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในทางกลับกัน หากเพิ่มขึ้นก็สามารถยับยั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPI ด้วยบัญชีทดลองฟอเร็กซ์

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยข้อมูล CPI โดยไม่ต้องลงทุนเงินในชีวิตจริงที่ได้มาอย่างยากลำบาก เราขอแนะนำให้คุณเปิด บัญชีทดลอง ATFX มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดบนแพลตฟอร์มการลงทุนที่ปลอดภัย เพื่อให้นักลงทุนได้ฝึกฝนกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเรียนรู้จากคำแนะนำของมืออาชีพ หรือฝึกอบรมฟรีที่ ATFX ในโปรแกรมสัมมนาที่บริษัทมีให้ เปิดบัญชีทดลองเทรดของคุณได้ฟรีทันที!

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com