การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์

มีเหตุผลมากมายที่สามารถขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์ได้ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน การทำความเข้าใจผลกระทบของสาเหตุสำคัญเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการจะลงทุนได้ ดังนั้น เทรดเดอร์ทุกคนจึงต้องศึกษาปัจจัยเหล่านี้เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางที่ต้องการลงทุนตลาด 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

บ่อยครั้งที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงประเด็นสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเก้าประการ หัวข้อทั้งเก้านี้ต่างเคยปรากฎให้เราทุกคนเห็นมาจนชินตาแล้ว แต่จะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร บทความนี้จะพาไปดู

เงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อเป็นผลจากกำลังซื้อของสกุลเงินหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งลดลง ระดับเงินเฟ้อที่สูงหมายความว่าสกุลเงินนั้นๆ กำลังเสื่อมมูลค่าอย่างรวดเร็ว ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินของประเทศนั้นๆ มีกำลังหมุนเวียนมากเกินไป ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเสื่อมค่าลงเนื่องจากอุปทานล้นเกิน นักลงทุนส่วนใหญ่สนใจที่จะถือครองสกุลเงินที่มีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่า ส่งผลให้นักลงทุนมักจะขายสกุลเงินของประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง

การลดอัตราการสะสมสินทรัพย์ของธนาคารกลาง

การลดอัตราการสะสมสินทรัพย์ของธนาคารกลางหรือ “เทเปอร์ริง (Tapering)” เป็นคำศัพท์ที่พบได้ทุกวันในตลาดลงทุน เทเปอร์ริงเป็นกลยุทธ์ที่ธนาคารกลางใช้เพื่อลดปริมาณเงินหมุนเวียน คำนี้หมายถึงการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางอื่นๆ ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ วิธีการคือธนาคารกลางจะชะลอการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์จำนองและพันธบัตรรัฐบาล เทเปอร์ริงช่วยชะลออัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากจำนวนเงินหมุนเวียนมีจำกัด เทเปอร์ริงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากธนาคารกลางอีก นักลงทุนมักสนใจซื้อสกุลเงินเมื่อรัฐบาลเริ่มลดระดับ QE ลงเนื่องจากอุปทานของสกุลเงินเริ่มหดตัวลง

อัตราการจ้างงาน

อัตราการจ้างงานเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อัตราการจ้างงานเป็นวิธีการวัดผลผลิตเฉลี่ยของประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด การจ้างงานผู้คนมากขึ้น แสดงว่าความสามารถในการผลิตภายในประเทศย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศจึงประกาศอัตราการจ้างงานเป็นระยะเช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มักจะให้ความสนใจกับรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ของสหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่ทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นอย่างมาก NFP ซึ่งย่อมาจาก Non-Farm Payrolls ใช้เพื่อวัดจำนวนรวมของผู้จ้างงานใหม่ที่ได้รับค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา NFP จะไม่นับพนักงานในฟาร์ม พนักงานในครัวเรือนส่วนตัว พนักงานของรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ รายงานนี้ใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสร้างงานในแต่ละประเทศ ในแต่ละสิ้นเดือน ตามทฤษฎีแล้ว การเพิ่มอัตราการจ้างงานด้วยการสร้างงานเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้มูลค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆ จะแข็งค่าขึ้น ในทางตรงกันข้าม อัตราการว่างงานที่สูงหมายถึงแรงงานในประเทศนั้นๆ ไม่มีงานทำ ไม่มีความสามารถในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆ อ่อนค่าลง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใช้เพื่อวัดสินค้าและบริการทั้งหมด ที่ผลิตในประเทศภายในระยะเวลาหกเดือนของทุกๆ ปี ข้อมูลนี้แสดงขนาดเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงหมายความว่าประเทศมีผลผลิตสูง มีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการของประเทศทำให้เกิดความต้องการสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ตามไปด้วย

อัตราดอกเบี้ย

บ่อยครั้งที่อัตราดอกเบี้ยถูกมองว่าเป็นรางวัลเสริม ที่นักลงทุนได้รับจากการถือครองสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นระยะเวลานาน นักลงทุนมักจะถือครองสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง อัตราดอกเบี้ยสูงช่วยเสริมมูลค่าของสกุลเงินและดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยสูงส่งเสริมการออม และทำให้การกู้ยืมเกิดได้ยากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยที่มีราคาแพง แต่เพราะการที่สกุลเงินมีมูลค่า ย่อมกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อหารายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจ

หนี้/ขาดดุลการค้า

การยืมเงินจากประเทศอื่นเป็นประจำจะทำให้ค่าเงินของประเทศผู้กู้ยืมด้อยมูลค่าลง การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลใดประเทศหนึ่งชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมการผลิตในประเทศที่ตกต่ำ ทำให้มูลค่าของสกุลเงินนั้นๆ อ่อนมูลค่าลง เพราะถูกด้อยค่าลงจากนักลงทุนต่างประเทศ 

ดุลการค้า

ดุลการค้าวัดอัตราส่วนการนำเข้าเทียบการส่งออกของประเทศ ประเทศที่มีอัตราการนำเข้าสูงจะมีดุลการค้าที่ต่ำกว่าซึ่งจะทำให้ค่าเงินของพวกเขาอ่อนค่าลง ในทางกลับกัน ประเทศที่มีอัตราการส่งออกสูงจะมีความหมายว่าพวกเขามีแรงงาน และผลผลิตมากขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถขายในต่างประเทศ สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการสกุลเงินของประเทศที่เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศไปด้วย

ตลาดทุน/การลงทุน

ตลาดทุนวัดจำนวนการไหลเข้าหรือการลงทุนที่เข้ามาในประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นและดัชนี ตลาดทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหมายความว่านักลงทุนจะซื้อหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนั้นๆ มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตลาดทุนที่ดีแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติขณะนี้มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

นโยบายการเงิน

นโยบายการเงินที่ใช้ภายในประเทศมักจะเป็นตัวกำหนดปริมาณนักลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศ นโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากเกินไปมักสร้างข้อจำกัดมากมายให้กับนักลงทุน ทำให้นักลงทุนต่างชาติถอนตัวหรือไปหาประเทศอื่นลงทุน ในทางตรงกันข้าม เมื่อนโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลางเป็นมิตรกับนักลงทุน พวกเขามักจะสร้างสิ่งจูงใจให้กับนักลงทุนมากมาย นักลงทุนต่างชาติก็จะเข้ามาในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เงินทุนจะเข้าสู่ตลาดของประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ ตามไปด้วย

 

ปัจจัยทางการเมือง

วิธีที่นักลงทุนรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของรัฐบาลคือความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศ เมื่อผู้นำที่แข็งแกร่งเข้ามามีอำนาจ นักลงทุนต่างชาติจำนวนมากมักจะถูกดึงดูดเข้ามาในประเทศ บ่อยครั้งที่ผู้คนมักจะมองผู้นำเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งของประเทศ บุคลิกภาพและความเข้าใจตลาดทุนของผู้นำมักจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน รัฐบาลส่งเสริมเศรษฐกิจในส่วนไหน? สิ่งจูงใจที่มอบให้กับนักลงทุนมีอะไรบ้าง? ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จึงให้ความสนใจกับข่าวการเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ในโลก และการคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายรับรายจ่ายของรัฐบาล และกฎระเบียบใหม่กลายเป็นตัวกำหนดการเติบโตในอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะ

การเลือกตั้งระดับประเทศมักมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ บ่อยครั้งที่ผลกระทบของการเลือกตั้งมีส่วนต่อสกุลเงินของประเทศ เพราะช่วงของการเลือกตั้งถือเป็นช่วงที่เปราะบาง และมีความไม่นอนสูงว่าใครจะชนะการเลือกตั้ง และได้เป็นผู้นำคนใหม่ นอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี การลงประชามติหรือการแบ่งแยกดินแดนก็สามารถส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างมาก กรณีศึกษาที่เราสามารถหาดูได้คือการลงประชามติ Brexit ที่เกิดขึ้นในปี 2016 การทำประชามติครั้งนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินปอนด์อังกฤษ หลังจากได้ข้อสรุปว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป

 

สงคราม

สงครามมักจะสะท้อนถึงเศรษฐกิจและสกุลเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีหรือถูกรุกรานอย่างต่อเนื่อง สงครามนำไปสู่การทำลายทรัพย์สินทางกายภาพและการลงทุน การตกงาน ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในตอนนี้เลยคือสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นผลให้ค่าเงินรูเบิลรัสเซียอ่อนค่าลงต่ำที่สุด ในเวลาเดียวกัน สงครามส่งผลกระทบต่อ EURUSD และเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย เมื่อมีแนวโน้มว่าซัพพลายด้านพลังงานจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในแง่ของการขาดแคลน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เงิน และน้ำมันดิบ มักจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานี้

 

อันตรายจากไวรัส (โรคระบาด)

โรคระบาดภายในประเทศมักนำไปสู่การการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะผู้คนถูกจำกัดการเดินทาง ซึ่งหมายความว่าความสามารถในการผลิตจะลดลง ในขณะที่ความต้องการหรือการบริโภคยังเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของประเทศอาจพังทลายได้หากมาตรการคุมเข้มทางสังคม ที่จำกัดการเดินทางของประชาชนในประเทศ มีช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน 

ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆ เราได้เห็นสหราชอาณาจักรรายงานอัตราการเติบโตของ GDP ที่เลวร้ายที่สุดในปี 2020 เนื่องจากมาตรการคุมเข้มทางสังคม จนถึงตอนนี้เศรษฐกิจบางประเทศยังไม่สามารถฟื้นตัวจากโควิดได้อย่างเต็มที่ นั่นจึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวทองคำจึงกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาที่ผันผวนเช่นนี้

การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์จะทำให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในตลาดได้ง่ายขึ้น การทำความเข้าใจและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยข้างต้นทำให้การเทรดฟอเร็กซ์แตกต่างจากการพนัน นอกจากนี้ ประเด็นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ยังสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่ควรลงทุนในตลาด ดังนั้นเทรดเดอร์ทุกคนจึงควรระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับข่าวปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระดับโลก มีอิสระสูง ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com