การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์

มีเหตุผลมากมายที่สามารถขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์ได้ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน การทำความเข้าใจผลกระทบของสาเหตุสำคัญเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการจะลงทุนได้ ดังนั้น เทรดเดอร์ทุกคนจึงต้องศึกษาปัจจัยเหล่านี้เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางที่ต้องการลงทุนตลาด 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

บ่อยครั้งที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงประเด็นสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเก้าประการ หัวข้อทั้งเก้านี้ต่างเคยปรากฎให้เราทุกคนเห็นมาจนชินตาแล้ว แต่จะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร บทความนี้จะพาไปดู

เงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อเป็นผลจากกำลังซื้อของสกุลเงินหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งลดลง ระดับเงินเฟ้อที่สูงหมายความว่าสกุลเงินนั้นๆ กำลังเสื่อมมูลค่าอย่างรวดเร็ว ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินของประเทศนั้นๆ มีกำลังหมุนเวียนมากเกินไป ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเสื่อมค่าลงเนื่องจากอุปทานล้นเกิน นักลงทุนส่วนใหญ่สนใจที่จะถือครองสกุลเงินที่มีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่า ส่งผลให้นักลงทุนมักจะขายสกุลเงินของประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง

การลดอัตราการสะสมสินทรัพย์ของธนาคารกลาง

การลดอัตราการสะสมสินทรัพย์ของธนาคารกลางหรือ “เทเปอร์ริง (Tapering)” เป็นคำศัพท์ที่พบได้ทุกวันในตลาดลงทุน เทเปอร์ริงเป็นกลยุทธ์ที่ธนาคารกลางใช้เพื่อลดปริมาณเงินหมุนเวียน คำนี้หมายถึงการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางอื่นๆ ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ วิธีการคือธนาคารกลางจะชะลอการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์จำนองและพันธบัตรรัฐบาล เทเปอร์ริงช่วยชะลออัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากจำนวนเงินหมุนเวียนมีจำกัด เทเปอร์ริงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากธนาคารกลางอีก นักลงทุนมักสนใจซื้อสกุลเงินเมื่อรัฐบาลเริ่มลดระดับ QE ลงเนื่องจากอุปทานของสกุลเงินเริ่มหดตัวลง

อัตราการจ้างงาน

อัตราการจ้างงานเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อัตราการจ้างงานเป็นวิธีการวัดผลผลิตเฉลี่ยของประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด การจ้างงานผู้คนมากขึ้น แสดงว่าความสามารถในการผลิตภายในประเทศย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศจึงประกาศอัตราการจ้างงานเป็นระยะเช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มักจะให้ความสนใจกับรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ของสหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่ทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นอย่างมาก NFP ซึ่งย่อมาจาก Non-Farm Payrolls ใช้เพื่อวัดจำนวนรวมของผู้จ้างงานใหม่ที่ได้รับค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา NFP จะไม่นับพนักงานในฟาร์ม พนักงานในครัวเรือนส่วนตัว พนักงานของรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ รายงานนี้ใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสร้างงานในแต่ละประเทศ ในแต่ละสิ้นเดือน ตามทฤษฎีแล้ว การเพิ่มอัตราการจ้างงานด้วยการสร้างงานเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้มูลค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆ จะแข็งค่าขึ้น ในทางตรงกันข้าม อัตราการว่างงานที่สูงหมายถึงแรงงานในประเทศนั้นๆ ไม่มีงานทำ ไม่มีความสามารถในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆ อ่อนค่าลง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใช้เพื่อวัดสินค้าและบริการทั้งหมด ที่ผลิตในประเทศภายในระยะเวลาหกเดือนของทุกๆ ปี ข้อมูลนี้แสดงขนาดเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงหมายความว่าประเทศมีผลผลิตสูง มีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการของประเทศทำให้เกิดความต้องการสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ตามไปด้วย

อัตราดอกเบี้ย

บ่อยครั้งที่อัตราดอกเบี้ยถูกมองว่าเป็นรางวัลเสริม ที่นักลงทุนได้รับจากการถือครองสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นระยะเวลานาน นักลงทุนมักจะถือครองสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง อัตราดอกเบี้ยสูงช่วยเสริมมูลค่าของสกุลเงินและดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยสูงส่งเสริมการออม และทำให้การกู้ยืมเกิดได้ยากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยที่มีราคาแพง แต่เพราะการที่สกุลเงินมีมูลค่า ย่อมกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อหารายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจ

หนี้/ขาดดุลการค้า

การยืมเงินจากประเทศอื่นเป็นประจำจะทำให้ค่าเงินของประเทศผู้กู้ยืมด้อยมูลค่าลง การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลใดประเทศหนึ่งชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมการผลิตในประเทศที่ตกต่ำ ทำให้มูลค่าของสกุลเงินนั้นๆ อ่อนมูลค่าลง เพราะถูกด้อยค่าลงจากนักลงทุนต่างประเทศ 

ดุลการค้า

ดุลการค้าวัดอัตราส่วนการนำเข้าเทียบการส่งออกของประเทศ ประเทศที่มีอัตราการนำเข้าสูงจะมีดุลการค้าที่ต่ำกว่าซึ่งจะทำให้ค่าเงินของพวกเขาอ่อนค่าลง ในทางกลับกัน ประเทศที่มีอัตราการส่งออกสูงจะมีความหมายว่าพวกเขามีแรงงาน และผลผลิตมากขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถขายในต่างประเทศ สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการสกุลเงินของประเทศที่เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศไปด้วย

ตลาดทุน/การลงทุน

ตลาดทุนวัดจำนวนการไหลเข้าหรือการลงทุนที่เข้ามาในประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นและดัชนี ตลาดทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหมายความว่านักลงทุนจะซื้อหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนั้นๆ มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตลาดทุนที่ดีแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติขณะนี้มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

นโยบายการเงิน

นโยบายการเงินที่ใช้ภายในประเทศมักจะเป็นตัวกำหนดปริมาณนักลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศ นโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากเกินไปมักสร้างข้อจำกัดมากมายให้กับนักลงทุน ทำให้นักลงทุนต่างชาติถอนตัวหรือไปหาประเทศอื่นลงทุน ในทางตรงกันข้าม เมื่อนโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลางเป็นมิตรกับนักลงทุน พวกเขามักจะสร้างสิ่งจูงใจให้กับนักลงทุนมากมาย นักลงทุนต่างชาติก็จะเข้ามาในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เงินทุนจะเข้าสู่ตลาดของประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ ตามไปด้วย

 

ปัจจัยทางการเมือง

วิธีที่นักลงทุนรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของรัฐบาลคือความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศ เมื่อผู้นำที่แข็งแกร่งเข้ามามีอำนาจ นักลงทุนต่างชาติจำนวนมากมักจะถูกดึงดูดเข้ามาในประเทศ บ่อยครั้งที่ผู้คนมักจะมองผู้นำเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งของประเทศ บุคลิกภาพและความเข้าใจตลาดทุนของผู้นำมักจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน รัฐบาลส่งเสริมเศรษฐกิจในส่วนไหน? สิ่งจูงใจที่มอบให้กับนักลงทุนมีอะไรบ้าง? ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จึงให้ความสนใจกับข่าวการเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ในโลก และการคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายรับรายจ่ายของรัฐบาล และกฎระเบียบใหม่กลายเป็นตัวกำหนดการเติบโตในอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะ

การเลือกตั้งระดับประเทศมักมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ บ่อยครั้งที่ผลกระทบของการเลือกตั้งมีส่วนต่อสกุลเงินของประเทศ เพราะช่วงของการเลือกตั้งถือเป็นช่วงที่เปราะบาง และมีความไม่นอนสูงว่าใครจะชนะการเลือกตั้ง และได้เป็นผู้นำคนใหม่ นอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี การลงประชามติหรือการแบ่งแยกดินแดนก็สามารถส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างมาก กรณีศึกษาที่เราสามารถหาดูได้คือการลงประชามติ Brexit ที่เกิดขึ้นในปี 2016 การทำประชามติครั้งนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินปอนด์อังกฤษ หลังจากได้ข้อสรุปว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป

 

สงคราม

สงครามมักจะสะท้อนถึงเศรษฐกิจและสกุลเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีหรือถูกรุกรานอย่างต่อเนื่อง สงครามนำไปสู่การทำลายทรัพย์สินทางกายภาพและการลงทุน การตกงาน ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในตอนนี้เลยคือสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นผลให้ค่าเงินรูเบิลรัสเซียอ่อนค่าลงต่ำที่สุด ในเวลาเดียวกัน สงครามส่งผลกระทบต่อ EURUSD และเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย เมื่อมีแนวโน้มว่าซัพพลายด้านพลังงานจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในแง่ของการขาดแคลน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เงิน และน้ำมันดิบ มักจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานี้

 

อันตรายจากไวรัส (โรคระบาด)

โรคระบาดภายในประเทศมักนำไปสู่การการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะผู้คนถูกจำกัดการเดินทาง ซึ่งหมายความว่าความสามารถในการผลิตจะลดลง ในขณะที่ความต้องการหรือการบริโภคยังเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของประเทศอาจพังทลายได้หากมาตรการคุมเข้มทางสังคม ที่จำกัดการเดินทางของประชาชนในประเทศ มีช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน 

ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆ เราได้เห็นสหราชอาณาจักรรายงานอัตราการเติบโตของ GDP ที่เลวร้ายที่สุดในปี 2020 เนื่องจากมาตรการคุมเข้มทางสังคม จนถึงตอนนี้เศรษฐกิจบางประเทศยังไม่สามารถฟื้นตัวจากโควิดได้อย่างเต็มที่ นั่นจึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวทองคำจึงกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาที่ผันผวนเช่นนี้


การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์จะทำให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในตลาดได้ง่ายขึ้น การทำความเข้าใจและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยข้างต้นทำให้การเทรดฟอเร็กซ์แตกต่างจากการพนัน นอกจากนี้ ประเด็นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ยังสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่ควรลงทุนในตลาด ดังนั้นเทรดเดอร์ทุกคนจึงควรระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับข่าวปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระดับโลก มีอิสระสูง ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

Last Updated: 25/04/2022

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ตลาดลงทุนนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ATFX โดยบุคคลที่สามโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มุมมองใด ๆ ที่แสดงออกมาไม่ถือเป็นการแนะนำส่วนตัวหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน คุณจึงควรศึกษาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรือให้คำแนะนำการลงทุน ดังนั้นจึงถือเป็นการสื่อสารการตลาดเท่านั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกจำกัดเรื่องการให้คำแนะนำ แต่เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากคำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษาและดำเนินการบริหารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา ข้อมูลตลาดลงทุนของเราได้มาจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อว่าสามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้งานโดยผู้รับ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ


 

ข่าวสารล่าสุด

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
ปัจจัยขับเคลื่อนกองทุน ETF สำคัญ และ ETF น่าลงทุน 10 ตัวในวันนี้

กองทุน Exchange Traded Funds (ETF) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน จากการประเมินมูลค่...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
Polkadot เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่

Polkadot เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งในปัจจุบัน เหรียญนี้ให้บริ...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
10 หุ้นเยอรมันที่น่าลงทุนในวันนี้

การลงทุนในหุ้นได้กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับนักลงทุนในปัจจุบัน ดูเห...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
คู่สกุลเงินทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์สายอนุรักษ์นิยมมักจะชอบการลงทุนในระยะยาว ในตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุนประเภทนี้มักจะชอบ...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
องค์ประกอบสำคัญ 10 ประการในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก งานวิจัยพบว่ามีจำนวนเงินลงทุนและการซื้อขายสู...