การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

ATFX-search-icon
พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

งานสัมมนาการเทรด

เข้าร่วมงานสัมมนาแบบโต้ตอบเชิงวิชากาและรับประโยชน์สูงสุดจากการเทรดของคุณ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อที่น่าสนใจ บทสนทนากระตุกความคิด และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยม

ตารางงานสัมมนาการเทรด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราถูกดึงตัวมาจากทุกหนแห่งเพื่อให้แน่ใจว่างานสัมมนาการเทรดทั้งหมดมุ่งเน้นที่หัวข้อที่สำคัญกับคุณและการเทรดของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปจากหนึ่งในงานสัมมนาของเรา

  • เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดใหม่ที่มีค่า
  • ตัดการเทรดที่ผิดพลาดเหล่านั้นออก
  • ตอบคำถามที่ฟังดูตลกแต่กลับสำคัญ
  • การศึกษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณ
  • โอกาสในการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญการเทรด
  • โอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยม

 

ประกาศสำคัญ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณและทีมของเราเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น เราจึงยกเลิกสัมมนาทั้งหมดของเราชั่วคราวจนกว่าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

เรา
ได้เพิ่มจำนวนสัมมนาผ่านเว็บที่เราจัดในแต่ละเดือนเพื่อเป็นการชดเชย ดูกิจกรรมทั้งหมดที่กำลังจะจัดขึ้นทางออนไลน์ได้ที่หน้าสัมมนาผ่านเว็บของเรา"


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ตลาดลงทุนนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ATFX โดยบุคคลที่สามโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มุมมองใด ๆ ที่แสดงออกมาไม่ถือเป็นการแนะนำส่วนตัวหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน คุณจึงควรศึกษาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรือให้คำแนะนำการลงทุน ดังนั้นจึงถือเป็นการสื่อสารการตลาดเท่านั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกจำกัดเรื่องการให้คำแนะนำ แต่เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากคำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษาและดำเนินการบริหารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา ข้อมูลตลาดลงทุนของเราได้มาจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อว่าสามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้งานโดยผู้รับ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ