การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคืออะไร? สูตรการคำนวณ ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ

สารบัญ:

 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคืออะไร?
 2. ศัพท์พื้นฐานอื่นๆ ที่ควรรู้
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนคืออะไร?
 4. วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
 5. อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 4 ประเภทหลักพร้อมสูตรและการคำนวณ
 6. 7 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร
 7. เหตุใดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงมีความสำคัญ ?
 8. เรียนรู้วิธีการเทรดด้วยบัญชีเงินสมมุติ

 

 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคืออะไร?

 1. พันธบัตร

พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่บริษัทหรือรัฐบาลออกเพื่อระดมทุน นักลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเพื่อสร้างกำไรจากการลงทุน

 1. ผลตอบแทนพันธบัตร

คือผลตอบแทนจากการลงทุน

 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร

 

 1. ศัพท์พื้นฐานอื่นๆ ที่ควรรู้

 1. ผู้ออกพันธบัตร

นิติบุคคลหรือองค์กรที่ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน อาจเป็นรัฐบาล บริษัท หรือหน่วยงานใดๆ ที่ต้องการเพิ่มทุน

 1. ผู้ถือหุ้นกู้

นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร หรือผู้ให้ยืมเงินแก่ผู้ออกพันธบัตร

 1. มูลค่าหน้าตั๋วต่อหน่วย หรือ มูลค่าที่ตราไว้ (Face value/Par value)

เป็นมูลค่าหน้าตั๋วที่ผู้ถือจะได้รับชำระออกตราสารหนี้ต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือต่อหน่วยเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร

 1. อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกตราสารหนี้สัญญาจะจ่ายให้กับผู้ลงทุนในตราสารหนี้ตามงวดที่กำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้นั้นๆ

 1. วันครบกำหนดอายุของตราสารหนี้ (Maturity date)

วันที่ผู้ออกสัญญาว่าจะชำระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ของพันธบัตรให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ อาจเป็นระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี) หรือระยะยาว (ไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป)

demo account thailand

 
 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนคืออะไร?

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนมีความสำคัญแต่กลับตรงข้ามกัน ราคาพันธบัตรที่ต่ำกว่ามูลค่าหน้าตั๋วต่อหน่วยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ราคาพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว

ATFX-bond-prices-vs-yields

ดังนั้นการคำนวณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงขึ้นอยู่กับราคาพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว การลดลงของราคาพันธบัตรทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคาพันธบัตรส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

 

 1. วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

พันธบัตรคือเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ออกพันธบัตรที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับดอกเบี้ยตลอดอายุและรับมูลค่าของพันธบัตรที่ตกลงกันไว้เมื่อครบกำหนด นักลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้ในราคาพิเศษหรือมีส่วนลด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับ

ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร คุณต้องรู้จักตัวเลข 2 ตัว ได้แก่ การชำระอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วประจำปีของพันธบัตรและราคาพันธบัตร อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วคืออัตราดอกเบี้ยรายปีที่กำหนดไว้ ณ เวลาที่ซื้อ และการชำระเงินดอกเบี้ยรายปี ระบบจะคำนวณโดยการบวกดอกเบี้ยรายปีที่ได้รับ ราคาพันธบัตรคือราคาปัจจุบัน วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งในการคำนวณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคือการหารการชำระดอกเบี้ยหน้าตั๋วด้วยมูลค่าหน้าตั๋วต่อหน่วย

ATFX-bond-yield-formula

อย่างไรก็ตาม สูตรนี้ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา มูลค่าครบกำหนดไถ่ถอน หรือความถี่ในการชำระเงิน ดังนั้นจึงไม่ได้ให้ผลตอบแทนพันธบัตรที่แน่นอน ถึงกระนั้นก็สามารถช่วยให้พอจะประเมินมูลค่าได้

การจัดอันดับพันธบัตรมีตั้งแต่เกรด “AAA” ซึ่งหมายถึงพันธบัตรระดับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึง “D” ซึ่งหมายถึงพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้หรือ “ขยะ” ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุด เมื่อราคาพันธบัตรเปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณซื้อพันธบัตรมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ดอลลาร์และ 10% coupon rate และพันธบัตรในตลาดกำลังขายในราคา 800 ดอลลาร์

ในกรณีนั้น ราคาพันธบัตรจะขายต่ำกว่า face value หากคุณขายในราคา $800 ผลตอบแทนจะเท่ากับ 12.5% ​​($100/$800) หากคุณขายในราคา $1,200 ผลตอบแทนจะเท่ากับ 8.33% ($100/$1,200) โดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดของตราสารหนี้ coupon rate ยังคงเหมือนเดิม ในตัวอย่างที่กล่าวถึง ผู้ถือพันธบัตรจะยังคงได้รับ $100 ต่อปี

live account thailand

 
 

 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 4 ประเภทหลักพร้อมสูตรและการคำนวณ

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลตอบแทนที่เกิดจากพันธบัตร แต่ก็ยังมีมีข้อจำกัด วิธีนี้ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของดอกเบี้ยที่ลงทุนใหม่ ทำให้เมื่อพันธบัตรของคุณถูกคัดออกจากกลุ่มการลงทุนก่อนเวลาหรือหากคุณต้องการประเมินอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่เป็นไปได้ใหม่นั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ในการประเมินสถานการณ์เหล่านี้ให้แม่นยำ คุณจำเป็นต้องมีการคำนวณผลตอบแทนขั้นสูงเพิ่ม มาดูข้อมูลผลตอบแทนพันธบัตรในประเภทต่างๆ กัน

 1. อัตราผลตอบแทนปัจจุบัน

อัตราผลตอบแทนปัจจุบันหรือที่เรียกว่า coupon rate หมายถึงอัตราดอกเบี้ยรายปีคงที่ ณ เวลาที่ออกพันธบัตรและคงที่ไว้ตลอดอายุของพันธบัตร

สูตรของอัตราผลตอบแทนปัจจุบันคำนวณโดยการหาร coupon yield ของพันธบัตรด้วยราคาตลาดในปัจจุบัน เพราะราคาตลาดปัจจุบันของพันธบัตรแตกต่างกันไป อัตราผลตอบแทนปัจจุบันก็จะผันผวนตามไปด้วย

 1. อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดอายุ (YTM)

อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดอายุ หรือ Yield to maturity (YTM) เป็นเมตริกที่สำคัญสำหรับนักลงทุนตราสารหนี้ มันช่วยกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยรวมที่ได้รับจากนักลงทุนที่ถือพันธบัตรจนครบกำหนด YTM คืออัตราคิดลดที่เทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของพันธบัตร รวมถึง coupon payment และ maturity value กับราคาตลาดปัจจุบัน นี่เป็นกระบวนการลองผิดลองถูกที่สามารถคำนวณได้โดยใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน นี่คือสูตรสำหรับการอ้างอิง

ATFX-yield-to-maturity-formula

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรมี par value 10,000 ดอลลาร์ และคุณซื้อที่ราคา 90 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่าคุณจะจ่าย 90% ของ par value หรือ 9,000 ดอลลาร์ สมมติว่าครบกำหนดใน 5 ปี

อัตราผลตอบแทนปัจจุบันของพันธบัตรคือ 6.7% (ดอกเบี้ยรายปี $600 / $9,000 * 100)

โปรดจำไว้ว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่จะครบกำหนดในกรณีนี้จะสูงกว่าปกติเนื่องจากพิจารณาว่าคุณจะได้รับดอกเบี้ยทบต้นจากการลงทุนใหม่จำนวน 600 ดอลลาร์ที่คุณได้รับทุกปี อัตราผลตอบแทนจะคำนวณว่าเมื่อพันธบัตรครบกำหนด คุณจะได้รับ 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ที่คุณจ่ายไป

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า YTM อาจแตกต่างจาก coupon rate ของพันธบัตรและถือว่าการชำระเงินของ coupon และเงินต้นตรงเวลา ไม่พิจารณาภาษีหรือค่าธรรมเนียมนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ นอกจากนี้ การคำนวณ YTM มักจะถือว่าเงินปันผลนั้นถูกนำไปลงทุนใหม่

แม้จะมีข้อจำกัด YTM ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนพันธบัตรเพราะมันช่วยเปรียบเทียบพันธบัตรต่างประเภทๆ และผลตอบแทนที่เป็นไปได้

 1. อัตราผลตอบแทนจากหุ้นกู้ประเภทไถ่คืนได้ก่อนกำหนด (YTC)

อัตราผลตอบแทนจากหุ้นกู้ประเภทไถ่คืนได้ก่อนกำหนดหรือ Yield To Call (YTC) โดยอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับวันที่หุ้นกู้ถูกไถ่ถอนคืน และไม่สามารถใช้อัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนตามปกติได้

ATFX-yield-to-call-formula

YTC กำหนดโดยใช้การคำนวณแบบเดียวกับ YTM แต่แทนที่จะใช้วันที่ครบกำหนด YTC จะใช้วันที่เรียกเก็บและราคาเรียก ซึ่งจะต้องคำนวณโดยใช้วันแรกที่ผู้ออกสามารถเรียกพันธบัตรได้

พันธบัตรมีวันที่เรียกเก็บที่แตกต่างกัน และอาจจ่ายดอกเบี้ยต่อไปตามวันที่กำหนดจนกว่าจะครบกำหนด หรือมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปีเท่านั้น หากราคาตราสารหนี้สูงกว่าพาร์และซื้อขายที่ระดับพรีเมียม โอกาสในการเรียกเก็บก่อนกำหนดอาจสูงขึ้น จากนั้นผู้ออกพันธบัตรสามารถออกพันธบัตรใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า แม้ว่าราคา Early Call อาจมีเบี้ยประกันภัยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม

ในการคำนวณผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากพันธบัตรที่เรียกเก็บ นักลงทุนต้องประเมินผลตอบแทนที่ได้จากการ call และ YTM สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณากรอบของผลตอบแทนที่มีอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นไปได้

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Ridgeways Ltd ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่งออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ปัจจุบันพันธบัตรดังกล่าวมีการซื้อขายที่ระดับพรีเมียม $2.50 ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่จะครบกำหนดคือ 6.82% ต่อปี อย่างไรก็ตาม มีวันที่ call 2 วัน ตามตารางด้านล่างนี้

 

การซื้อพันธบัตรแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ของบริษัท Ridgeways Ltd ที่ราคา $102.5

วันที่

อัตราผลตอบแทน (p.a)

รายละเอียด

ราคาที่ต้องจ่ายให้นักลงทุน

31/12/2023

7.60%

First Call

$103.00

31/12/2024

7.07%

Second Call

$101.50

31/12/2025

6.82%

Maturity

$100

ในสถานการณ์นี้ อัตราผลตอบแทนที่น้อยที่สุดและอัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดอยู่ที่ 6.82% ต่อปี อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคา ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อเพิ่มขึ้นจาก $102.5 เป็น $106 ผลตอบแทนก็จะแตกต่างออกไป ในกรณีนี้ ผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้คือผลตอบแทนจากการ call ครั้งแรก ไม่ใช่ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด

 

การซื้อพันธบัตรแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ของบริษัท Ridgeways Ltd ที่ราคา $106

วันที่

อัตราผลตอบแทน (p.a.)

รายละเอียด

ราคาที่ต้องจ่ายให้นักลงทุน

31/12/2023

5.76%

First call

$103.00

31/12/2024

5.80%

Second call

$101.50

31/12/2025

5.84%

Maturity

$100

 

 1. อัตราผลตอบแทนที่แย่ที่สุด (YTW)

อัตราผลตอบแทนที่แย่ที่สุด (YTW) คือการวัดอัตราผลตอบแทนที่มีศักยภาพต่ำสุดของพันธบัตร ที่พิจารณาทั้งอัตราผลตอบแทนจนถึงวันครบกำหนด (YTM) และอัตราผลตอบแทนจากหุ้นกู้ประเภทไถ่คืนได้ก่อนกำหนด (YTC) โดยจะใช้ค่าที่ต่ำกว่า นี่เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการประเมินความเสี่ยง เพราะเป็นการบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่เป็นไปได้ที่ปลอดภัยมากที่สุดที่พันธบัตรสามารถให้ได้

อย่างไรก็ตาม YTM และ YTC เป็นเพียงค่าที่ถูกประเมินออกมาและอาจไม่สะท้อนผลตอบแทนรวมของพันธบัตร ซึ่งสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำเมื่อขายหรือครบกำหนดเท่านั้น

ATFX-yield-to-worst-formula

อัตราผลตอบแทนที่แย่ที่สุดนั้นมีประโยชน์เพราะมันสามารถใช้คำนวณความเป็นไปได้ที่พันธบัตรจะถูกเรียกคืนในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด หรือไม่ถูกเรียกเลย ซึ่งจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลง ปัจจัยนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเนื่องจากพันธบัตรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันการขาดทุนแก่นักลงทุน YTW คืออัตราผลตอบแทนต่ำสุดที่นักลงทุนสามารถคาดหวังได้หากผู้ออกพันธบัตรไม่ผิดนัดชำระ

YTW อาจเหมือนกับ YTC หากการ call ครั้งแรกให้ผลตอบแทนที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หรืออาจจะเหมือนกับ YTM หากไม่มีการเรียกคืนพันธบัตรเลย หากผู้ออกพันธบัตร call มาในวันที่สองหรือวันถัดไป YTW อาจต่ำกว่าทั้ง YTC และ YTM ส่งผลให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนน้อยลง

หากนักลงทุนซื้อพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่ 106.25 ดอลลาร์ ผลตอบแทนที่แย่ที่สุดสำหรับนักลงทุนอาจจะเกิดขึ้นหากผู้ออกออกพันธบัตรเรียกคืนพันธบัตรในวันแรกทันทีที่สามารถทำได้ เพราะนั่นจะทำให้พวกเขาจะได้รับผลตอบแทน 3.6% ต่อปี อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกตราสารหนี้ไม่ชำระคืนในวันที่เรียกชำระครั้งแรก นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากครบกำหนด ผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่นักลงทุนจะได้รับจากพันธบัตรคือ 6.33% ต่อปี อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าผู้ออกพันธบัตรจะเลือกชำระพันธบัตรคืนก่อนกำหนด และรีไฟแนนซ์พันธบัตรในอัตราที่ถูกกว่า

พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่หลายภาคส่วน USD

วันที่

อัตราผลตอบแทน (p.a)

รายละเอียด

ราคาที่ต้องจ่ายให้นักลงทุน

30/06/2023

3.60%

First call

$104.19

30/06/2024

5.25%

Second call

$102.9

30/06/2025

5.61%

Third call

$100

30/06/2026

6.33%

Maturity

$100

เมื่อพันธบัตรถูกถือไว้จนครบกำหนดโดยไม่มีการเรียกชำระหรือการผิดนัดชำระหนี้ การลงทุนในพันธบัตรนั้นค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงอัตราผลตอบแทนที่เสนอซื้อเมื่อลงทุนในตลาดพันธบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธบัตรที่เรียกคืนได้และอัตราผลตอบแทนที่เรียกเก็บได้ก่อนกำหนด (YTC)

live account thailand

 
 

 1. 7 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร

 1. อัตราดอกเบี้ย

เมื่อธนาคารกลางลดฐานอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงเช่นกัน ในช่วงเวลานั้น ผู้คนมักจะมองหาการลงทุนทางเลือก เช่น พันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารที่ลดลง

 1. การจัดอันดับสินทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียง

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้ออกพันธบัตรในการชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น Moody’s, Standard and Poor’s และ Fitch จัดอันดับเครดิตให้กับผู้ออกพันธบัตรและพันธบัตรเฉพาะ การจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงด้านเครดิตมีตารางประกอบดังต่อไปนี้

ATFX-bond-rating

โดยทั่วไป อันดับเครดิตที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินคืน การเปลี่ยนแปลงในอันดับเครดิตอาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้ การได้รับคะแนนที่ดีขึ้นทำให้ราคาพันธบัตรนั้นๆ สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การให้คะแนนต่ำลงจะทำให้ราคาพันธบัตรนั้นๆ ลดลง

นักลงทุนสถาบันในตราสารหนี้ของบริษัทมักจะเสริมอันดับของพันธบัตรเหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์สินเชื่อของตนเอง พวกเขามักใช้เมตริกวัดแบบดั้งเดิม เช่น อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนเงินทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ออกพันธบัตรที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่ามักจะเสนอหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

 1. เงินเฟ้อ

ราคาพันธบัตรมักจะลดลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอัตราเงินเฟ้อลดกำลังซื้อของผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น เมื่อพันธบัตรครบกำหนด ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปแบบของเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่าน้อยลงเพราะปัญหาเงินเฟ้อ

ATFX-inflation-vs-bond-yield

 1. เวลาที่จะครบกำหนดพันธบัตร

พันธบัตรระยะยาวที่มีวันครบกำหนดจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ราคาพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มลดลงในอัตราที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับพันธบัตรระยะสั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า bond duration factor

 1. อุปสงค์และอุปทาน

มีความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาพันธบัตร เมื่อความต้องการซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนจะลดลง ในทางกลับกัน เมื่อความต้องการซื้อพันธบัตรลดลง ราคาพันธบัตรลดลง อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ จะเพิ่มขึ้น

 1. ภาวะเศรษฐกิจ

เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง การลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น หุ้นและทุนส่วนตัวอาจมีความน่าสนใจมากกว่าพันธบัตร ซึ่งส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ออกพันธบัตรเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุน

 1. เหตุการณ์ทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์

เหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงคราม ความไม่มั่นคงทางการเมือง และภัยธรรมชาติสามารถเพิ่มความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น

 

 1. เหตุใดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงมีความสำคัญ ?

เหตุใดคุณจึงควรสนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตร? อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นและระดับดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง หมายความว่าราคาพันธบัตรสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ความต้องการพันธบัตรมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อนักลงทุนในตลาดหุ้นมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการลงทุนในหุ้นและแสวงหาการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า เช่น พันธบัตร

ATFX-why-is-bond-yield-important

ในทางกลับกัน หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ราคาพันธบัตรจะลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์ของพันธบัตรลดลง ความต้องการพันธบัตรมักจะลดลงเมื่อนักลงทุนพันธบัตรรู้สึกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจะได้ผลกำไรมากกว่าการลงทุนในพันธบัตร ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงได้

 

 1. เรียนรู้วิธีการเทรดด้วยบัญชีเงินสมมุติ

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการเป็นนักลงทุนใน ตลาดการเงิน เราขอแนะนำให้คุณเปิด บัญชีเงินสมมุติ ATFX มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินชื่อดังบนแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนสามารถฝึกฝนกลยุทธ์ต่างๆ ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงสามารถเรียนรู้จากคำแนะนำหรือเอกสารการฝึกอบรมฟรีที่ ATFX มอบให้ ดังนั้น รับบัญชีเทรดเงินสมมุติของคุณฟรีได้แล้ววันนี้!

demo account thailand

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com