การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายถึงว่าพวกเขากำลังแสดงความคิดของตัวเองที่มีต่อเศรษฐกิจของอเมริกาว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใด หากว่าเศรษฐกิจดีก็จะดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกให้มาสู่ประเทศนั้นๆ เพราะถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการลงทุน และมูลค่าของสกุลเงินก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรวัดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ดังนั้นมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับสหรัฐอเมริกา นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นที่จะต้องประเมินปัจจัยที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในตลาด สามปัจจัยดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอเมริกา และมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้

1. ระดับอุปสงค์อุปทานของปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐในระบบ

เมื่ออเมริกาส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการ เท่ากับว่าจะมีความต้องการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์และบริการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สิ่งที่ต้องทำคือ พวกเขาต้องแปลงสกุลเงินของตนเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อชำระเงิน 

นอกจากนี้ เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ หรือบริษัทขนาดใหญ่ออกเงินกู้หรือพันธบัตร หากจะให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อพันธบัตรเหล่านี้ได้ ชาวต่างชาติจะต้องซื้อพันธบัตรเหล่านี้ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับว่าพวกเขาต้องขายสกุลเงินในประเทศของตน ในขณะเดียวกัน หากเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งเพียงพอและกำไรของสหรัฐฯ ยังคงเติบโต นักลงทุนต่างชาติจะมีความต้องการลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ มากขึ้น ความต้องการนี้ทำให้บุคคลภายนอกต้องใช้สกุลเงินของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเล่นหุ้น

2. ปัจจัยทางเทคนิค

เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนผ่านปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจากปัจจัยอุปทานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อ้างอิงข้อมูลย้อนหลังได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ปัจจัยตามฤดูกาล ระดับแนวรับและแนวต้าน ตัวชี้วัดทางเทคนิค ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จำเป็นและเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา นักลงทุนหลายคนคิดเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคเปฌนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนั้นพวกเขาจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ATFX-what-affect-us-dollar-rate

3. บรรยากาศการลงทุนและเกมจิตวิทยาในตลาด

จะทำอย่างไรหากว่าเศรษฐกิจชะลอตัว การบริโภคถดถอยและปัญหาการว่างงาน? หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เราอาจเห็นการเทขายหุ้นและพันธบัตรของอเมริกา และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะถูกแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นๆ 

หากต้องการจะเป็นนักลงทุนในตลาดค่าเงิน ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปสงค์อุปทานของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น หมั่นเฝ้าติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขค้าปลีก การบริโภคส่วนบุคคล รายงานตัวเลข GDP ฯลฯ ที่มีการประกาศออกมาในทุกๆ เดือน 

เมื่อเฝ้าจับตาดูสักระยะ เราจะเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้ที่มีผลต่อเศรษฐกิจอเมริกาและค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ หมั่นตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากการจ้างงานของอเมริกาลดลง ผลลัพธ์ของเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ความเชื่อมั่นของตลาดมีผลกระทบต่อตลาดมากกว่าความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ หากความเชื่อมั่นลดลง ใครจะอยากถือดอลลาร์สหรัฐจริงไหม และถ้าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น คนก็จะต้องการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเรื่องธรรมดา

ดาวน์โหลดบัญชี MT4 หรือทดลองเทรดในบัญชีเงินสมมุติเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนได้เลย!

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/