Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้
Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

สกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์

อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ต่างประเทศ (BIS) ระบุว่าโดยทั่วไปมีสกุลเงินต่างประเทศ 10 สกุลเงินที่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนและมีความผันผวนมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ ข้อมูลดังต่อไปนี้คือข้อมูลของทั้งสิบสกุลเงินนั้น โดยอ้างอิงจากปริมาณการซื้อขายรายวันมากที่สุด

 • ดอลลาร์สหรัฐ (USD): หรือที่บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่าดอลลาร์ เป็นสกุลเงินแรกและสำคัญที่สุดในโลกของการลงทุนฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ดอลลาร์สหรัฐมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเในตลาดฟอเร็กซ์สูงถึง 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ เพราะการเป็นเบอร์หนึ่งของเงินดอลลาร์ สกุลเงินนี้จึงเป็นสกุลเงินหลัก ที่ใช้จับคู่กับสกุลเงินอื่นๆ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ: EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY

 

 • ยูโร (EUR): เงินยูโรเป็นสกุลเงินอันดับสองรองจากดอลลาร์ ยูโรคือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป (EU) และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกเป็นอันดับสอง โดยคิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกือบ 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ EUR/USD, EUR/JPY และ EUR/GBP
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือยูโรกับเงินดอลลาร์ (EURUSD) ถือเป็นคู่สกุลเงินหลักที่ทุกโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในปัจจุบันต้องมี

 

 • เยนญี่ปุ่น (JPY): เยนเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น และมีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 554,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คู่นี้มีชื่อเสียงในด้านความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับสกุลเงินหลักอย่างเช่น EUR, USD และ GBP
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ USD/JPY และ EUR/JPY

 

 • ปอนด์ สเตอลิง (GBP): ปอนด์เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร เป็นสกุลเงินที่ซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกือบ 422,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ GBP/USD และ GBP/EUR

 

 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของเครือจักรภพออสเตรเลีย เป็นสกุลเงินที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 223,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ AUD/USD

 

 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD): ดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของแคนาดา เป็นสกุลเงินที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่หกของโลก และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ USD/CAD

 

 • ฟรังก์สวิส (CHF): ฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสวิตเซอร์แลนด์ มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่เจ็ดของโลก และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ EUR/CHF และ USD/CHF

 

 • หยวนจีน (CNH): หรือที่มักจะถูกเรียกสั้นๆ ว่า 'หยวน' - เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่แปดของโลก และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 142,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ USD/CNH, CNH/JPY, EUR/CNH และ GBP/CNH

 

 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD): ดอลลาร์ฮ่องกงเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของฮ่องกง มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่เก้าของโลก และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 117,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ USD/HKD และ EUR/HKD

 

 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD): ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์ มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่สิบของโลก และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ NZD/USD, EUR/NZD และ NZD/JPY


เริ่มต้นเส้นทางการลงทุนของคุณด้วยบัญชีเงินสมมุติของ ATFX ได้แล้ววันนี้

Last Updated: 11/03/2022

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ตลาดลงทุนนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ATFX โดยบุคคลที่สามโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มุมมองใด ๆ ที่แสดงออกมาไม่ถือเป็นการแนะนำส่วนตัวหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน คุณจึงควรศึกษาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรือให้คำแนะนำการลงทุน ดังนั้นจึงถือเป็นการสื่อสารการตลาดเท่านั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกจำกัดเรื่องการให้คำแนะนำ แต่เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากคำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษาและดำเนินการบริหารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา ข้อมูลตลาดลงทุนของเราได้มาจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อว่าสามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้งานโดยผู้รับ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ


 

ข่าวสารล่าสุด

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
ปัจจัยขับเคลื่อนกองทุน ETF สำคัญ และ ETF น่าลงทุน 10 ตัวในวันนี้

กองทุน Exchange Traded Funds (ETF) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน จากการประเมินมูลค่...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
Polkadot เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่

Polkadot เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งในปัจจุบัน เหรียญนี้ให้บริ...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
10 หุ้นเยอรมันที่น่าลงทุนในวันนี้

การลงทุนในหุ้นได้กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับนักลงทุนในปัจจุบัน ดูเห...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
คู่สกุลเงินทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์สายอนุรักษ์นิยมมักจะชอบการลงทุนในระยะยาว ในตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุนประเภทนี้มักจะชอบ...

กลยุทธ์การเทรด - สำหรับผู้เริ่มต้น
องค์ประกอบสำคัญ 10 ประการในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก งานวิจัยพบว่ามีจำนวนเงินลงทุนและการซื้อขายสู...