Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Đô la Mỹ tạm dừng: Dữ liệu việc làm NFP sẽ mang lại điều gì?

Đồng đô la Mỹ tăng cao là một động lực thị trường quan trọng trong những tuần và tháng gần đây. Đồng bạc xanh tăng điểm đã được hỗ trợ bởi Cục Dự trữ Liên bang với việc tăng lãi suất mạnh mẽ.

Các loại hàng hóa như vàng cũng bị hạn chế bởi biến động này.

EURUSD – Biểu đồ hàng tuần

eurusd weekly chart october

EURUSD đã cố gắng phục hồi trong hai tuần khi đồng đô la Mỹ tạm dừng và mọi con mắt sẽ chuyển sang dữ liệu việc làm Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.

Báo cáo việc làm ADP được công bố vào thứ Ba trước NFPs và tích cực đối với USD bất chấp lo ngại về thị trường việc làm chậm lại.

Ngành dịch vụ của Hoa Kỳ đã chậm lại một cách khiêm tốn trong tháng 9 trong khi việc làm tăng lên và giá các doanh nghiệp phải trả cho đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 đến 2 năm. Những con số đó cho thấy một số sức mạnh tiềm ẩn trong nền kinh tế.

Số lượng bảng lương tư nhân của ADP đã tăng 208.000 trong tháng. Thâm hụt thương mại cũng được thu hẹp tốt hơn dự kiến. Dữ liệu kinh tế đã khiến giá USD giảm 1% và xóa đi một số mức tăng gần đây của EUR.

Thị trường hiện đang bị ám ảnh bởi tiềm năng xoay trục FED. Nó đang định giá khả năng Nếu báo cáo việc làm hôm thứ Sáu là sai, Fed sẽ “xoay trục” và làm chậm việc tăng lãi suất của mình. Lý thuyết đó được thúc đẩy bởi vì Ngân hàng Dự trữ Úc chỉ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm khi thị trường dự kiến sẽ tăng 50 điểm phần trăm.

EURUSD bây giờ sẽ phụ thuộc vào số lượng việc làm vào thứ Sáu đó; nếu nó thấp hơn dự kiến, thì đồng euro có thể tăng. Số lượng việc làm ADP cho thấy nền kinh tế cần có sức mạnh tiềm ẩn. Nó sẽ giữ cho đồng đô la được hỗ trợ vào thứ Sáu.

Các thị trường đã xem xét khả năng tăng 75bps nữa trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, tỷ lệ xảy ra điều đó đã giảm từ 70% xuống chỉ còn 50%.

Ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang thêm một đợt tăng lãi suất nữa, chúng ta có khả năng tiến gần hơn đến tốc độ tăng chậm hơn vào cuối năm.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/