Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Việc FED tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối?

Việc FED tăng lãi suất đồng nghĩa với việc sử dụng đồng đô la Mỹ sẽ hấp dẫn hơn thay vì các đồng tiền khác. Các quỹ và vốn từ một số công ty nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Mỹ, đây là một khía cạnh quan trọng của thị trường đầu tư Mỹ. Đồng thời, lãi suất cao hơn có khả năng gây ra sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, việc FED tăng lãi suất có xu hướng làm tăng lãi suất huy động của các ngân hàng Mỹ. Nhiều nhà đầu tư thông minh từ Mỹ và nước ngoài sẽ chọn gửi tiền của họ vào các ngân hàng Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ biến động khiến giá cổ phiếu giảm, nhưng xét ở góc độ rộng, việc FED tăng lãi suất đối với nền kinh tế Mỹ có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm.

 

ATFX-fed-rate-hikes

 

FED tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán

 

  1. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, lãi suất tăng sẽ làm tăng lãi suất tiền gửi ngân hàng. Do đó, các nhà đầu tư sẽ chọn gửi tiền vào ngân hàng, điều này sẽ làm giảm đáng kể số lượng vốn chảy vào thị trường chứng khoán.

 

  1. Đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc, dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ sẽ làm giảm đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc, và giá cổ phiếu của họ có thể sẽ giảm, tác động đến thị trường chứng khoán toàn cầu.

 

  1. Khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, các quỹ của Trung Quốc hoặc vốn nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Mỹ. Kết quả là, một khi đồng USD tăng giá, đồng Nhân dân tệ sẽ có khả năng mất giá, và chi phí mua nguyên liệu của các công ty Trung Quốc sẽ tăng lên.

 

FED tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

Nếu Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, nó sẽ làm cho các tài sản được định giá bằng đô la Mỹ rất được săn đón, vì đô la Mỹ tăng giá đáng kể. Giá trị tiền tệ của mỗi quốc gia có thể sẽ giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng có xu hướng mua tài sản bằng đô la Mỹ, điều này cũng sẽ tác động đáng kể đến dòng vốn của một quốc gia. Nhưng hầu hết thời gian, sau khi FED thông báo tăng lãi suất trên thị trường ngoại hối, đồng đô la Mỹ đã không tăng cao hơn.

Nguyên nhân chính của những điều trên là do thị trường ngoại hối có những kỳ vọng nhất định đối với đô la Mỹ về việc tăng lãi suất. Các thị trường theo dõi các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như tình hình kinh tế ở Mỹ và các bài phát biểu của các thành viên Fed trước khi tăng lãi suất. Tại thời điểm này, thị trường ngoại hối có thể đã kết luận rằng đồng đô la Mỹ sắp chịu lãi suất cao hơn. Do đó, sẽ có nhiều thông tin về xu hướng tăng lãi suất của đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối. Khi FED của Mỹ tăng lãi suất, thị trường có thể đã định giá trước tác động của đợt tăng lãi suất này đối với thị trường ngoại hối. Vì vậy, khi FED đưa ra thông báo thực tế, nó sẽ không phản ứng đáng kể. Mặt khác, nếu Cục Dự trữ Liên bang không thông báo về việc tăng lãi suất, thị trường có thể có phản ứng tương đối lớn, vì họ đã mong đợi một đợt tăng lãi suất.

 

Việc FED tăng lãi suất sẽ có tác động gì đến thị trường ngoại hối?

ATFX-fed-rate-hikes-forex

 

  1. FED tăng lãi suất đồng nghĩa với việc đồng đô la Mỹ đi vào kênh mạnh, các đồng tiền và hàng hóa liên kết với đô la Mỹ sẽ mất giá.

 

  1. Lãi suất cao hơn tạo động lực mạnh mẽ cho dòng vốn quốc tế vào Mỹ.

 

  1. Các quốc gia được hỗ trợ vốn bằng đô la Mỹ sẽ đối mặt với rủi ro về bơm vốn và tháo chạy vốn.

 

  1. Nó cho thấy FED lạc quan về sự phát triển kinh tế của Mỹ vì nó cần phải áp dụng các chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn để ngăn chặn động lực chung của nền kinh tế.

 

  1. Nhìn chung, việc tăng lãi suất đô la Mỹ có lợi cho đô la Mỹ, làm cho chỉ số đô la Mỹ tăng.

 

FED tăng lãi suất đồng nghĩa với việc tăng lãi suất quỹ Liên bang, là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại cho vay tiền lẫn nhau. Lãi suất cao hơn có tác động đáng kể đến lãi suất trả của các ngân hàng thương mại, ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng đưa ra.

Khi FED tăng lãi suất, các ngân hàng cũng sẽ tăng lãi suất tiền gửi của người dùng. Do đó, các nhà đầu tư ngoại hối thích nắm giữ đô la Mỹ hơn các đồng tiền khác. Khi các quỹ quốc tế đổ vào Mỹ để tìm kiếm lợi suất cao hơn, đồng đô la Mỹ sẽ mạnh hơn trên thị trường ngoại hối và tăng giá so với các đồng tiền khác. Do đó, các đồng tiền khác sẽ giảm giá so với đô la Mỹ.

Tìm hiểu thêm các chiến lược giao dịch và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay bây giờ!

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/