การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

หุ้นบุริมสิทธิ: คำนิยาม, วิธีการทำงานของทั้ง 4 ประเภท พร้อมตัวอย่าง

สารบัญ:

1. หุ้นบุริมสิทธิคืออะไร?

2. หุ้นบุริมสิทธิทั้ง 4 ประเภท

3. ข้อดี และ ข้อเสีย ของหุ้นบุริมสิทธิ

4. หุ้นบุริมสิทธิ vs. หุ้นสามัญ

5. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิ

6. ความเสี่ยงของหุ้นบุริมสิทธิ

7. ใครควรลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

มาทำความรู้จักโลกการลงทุนในหุ้นไปกับเรา

 

 1. หุ้นบุริมสิทธิคืออะไร?

หุ้นบุริมสิทธิเป็นลูกผสมที่น่าสนใจระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน หุ้นบุริมสิทธิมีเงื่อนไขการลงทุนบางประการที่ผสมมาจากตราสารหนี้และตราสารทุน โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ไม่เหมือนใครสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในขณะที่ให้ผลประโยชน์บางอย่างแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิเรียกร้องที่เหนือกว่าในรายได้และทรัพย์สินของบริษัทเมื่อเทียบกับผู้ถือหุ้นสามัญ ความเหนือกว่าของพวกเขามาในสองรูปแบบ: เงินปันผลและลำดับความสำคัญในการชำระบัญชี ประการแรก ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่แน่นอนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ เงินปันผลนี้สามารถเป็นจำนวนคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ของแต่ละหุ้น

ประการที่สอง สำหรับสภาพคล่อง (เช่น การล้มละลาย) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าในทรัพย์สินของบริษัทหลังจากปฏิบัติตามภาระหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าพวกเขายังคงต่ำกว่าผู้ถือตราสารหนี้ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้

แม้ว่าหุ้นบุริมสิทธิจะมีข้อดีเหล่านี้ แต่ก็มักจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งแตกต่างจากผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยไม่สามารถลงคะแนนในเรื่องต่างๆของบริษัทได้ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการหรือนโยบายอื่นๆของบริษัท อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิซึ่งมอบสิทธิในการออกเสียง

 

ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง

 

ตัวอย่างจากกรณีของ Ford Motor Company ในช่วงวิกฤตการเงินในช่วงปลายทศวรรษที่ 2000 เพื่อเพิ่มทุนและหลีกเลี่ยงการล้มละลาย ฟอร์ดได้ออกหุ้นบุริมสิทธิหลายชุดพร้อมเงินปันผล 6.5% ซึ่งหมายความว่าทุกหุ้นบุริมสิทธิที่นักลงทุนซื้อจะรับประกันผลตอบแทน 6.5% จากการลงทุนครั้งแรกทุกปีในรูปของเงินปันผล ฟอร์ดได้ระดมทุนจำนวนมากผ่านประเด็นหุ้นบุริมสิทธินี้ ซึ่งช่วยให้บริษัทฝ่าวิกฤตการเงินไปได้

preference-shares-dividend

 
 

 1. หุ้นบุริมสิทธิทั้ง 4 ประเภท

หุ้นบุริมสิทธิสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเองที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์:

 1. หุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสม:

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแบบสะสมมีสิทธิสะสมเงินปันผลที่ขาดหายไปเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจ่ายได้ หากบริษัทขาดการจ่ายเงินปันผล เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกสะสมและจ่ายออกก่อนที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในปีต่อๆไป

 1. หุ้นบุริมสิทธิประเภทไม่สะสม:

ไม่เหมือนกับหุ้นบุริมสิทธิแบบสะสม หุ้นประเภทนี้จะไม่สะสมเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย หากบริษัทตัดสินใจที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในปีใดก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลนั้นจะถูกริบ

 1. หุ้นบุริมสิทธิประเภทร่วมรับ:

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นบุริมสิทธิที่เข้าร่วมมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลที่แน่นอนและเงินปันผลเพิ่มเติม หากบริษัทบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เงินปันผลเพิ่มเติมนี้ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถ “มีส่วนร่วม” ในความสำเร็จของบริษัทนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลแบบคงที่

 1. หุ้นบุริมสิทธิประเภทไม่ร่วมรับ:

หุ้นเหล่านี้ทำให้ผู้ถือสามารถเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในจำนวนที่แน่นอนได้หลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้หากหุ้นสามัญของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

demo account thailand

ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง

 

ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงของการใช้หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้คือกรณีของบริษัทแม่ของ Google คือ Alphabet Inc. ในปี 2013 บริษัทได้ออกหุ้นทุนประเภท C (ทำหน้าที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียง แต่อาจแปลงเป็นหุ้นประเภท A ซึ่งมีสิทธิออกเสียง หุ้น C คลาสมีราคาเริ่มต้นที่ถูกหั่นลงอยู่แล้วเพื่อสะท้อนถึงการขาดสิทธิในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสามารถเลือกที่จะแปลงเป็นหุ้นประเภท A ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจได้ประโยชน์หากราคาของหุ้นประเภท A เพิ่มขึ้นอย่างมาก

Convertible Preference Shares

อ่านเพิ่มเติม : วิธีการเลือกหุ้น

 

 1. ข้อดี และ ข้อเสีย ของหุ้นบุริมสิทธิ

 1. สิทธิประโยชน์สำหรับบริษัท

 1. ความยืดหยุ่นในโครงสร้างเงินทุน:

หุ้นบุริมสิทธิเสนอวิธีการเพิ่มทุนโดยไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มหรือทำให้อำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถให้ประโยชน์แก่บริษัทต่างๆในช่วงที่กำลังเติบโต ซึ่งพวกเขาต้องการเงินทุน แต่ยังไม่สามารถสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอเพื่อชำระหนี้ได้

 1. ดึงดูดนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ:

หุ้นบุริมสิทธิ์สามารถดึงดูดนักลงทุนที่มองหาแหล่งรายได้ที่มั่นคง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังอาจดึงดูดนักลงทุนที่จะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่น ๆ

 1. สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุน

 1. การเรียกร้องรายได้และทรัพย์สินที่สูงขึ้น:

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์มีสิทธิได้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าในผลกำไรของบริษัท (ผ่านเงินปันผล) และทรัพย์สิน (ในรูปแบบของสภาพคล่อง) เมื่อเทียบกับผู้ถือหุ้นสามัญ

 1. เงินปันผลคงที่:

เงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิมักจะคงที่ ซึ่งให้กระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้

อย่างไรก็ตาม หุ้นบุริมสิทธิก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสีย:

 1. ข้อเสียสำหรับบริษัท

 1. การจ่ายเงินปันผลภาคบังคับ:

บริษัทต่างๆ ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งอาจทำให้กระแสเงินสดของบริษัทตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายทางการเงิน

 1. ข้อเสียสำหรับนักลงทุน

 1. กำไรถูกจำกัดคงที่:

แตกต่างจากหุ้นสามัญซึ่งอาจได้ประโยชน์จากเงินปันผลไม่จำกัดหากผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิมักจะถูกจำกัดไว้ในจำนวนที่คงที่

 1. ขาดสิทธิในการออกเสียง:

โดยทั่วไปแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท อย่างไรก็ตาม หุ้นบุริมสิทธิบางประเภทมีสิทธิในการออกเสียง แต่เป็นส่วนน้อย

ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง

ตัวอย่างของบริษัทที่ใช้หุ้นบุริมสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพคือกลุ่มบริษัทข้ามชาติอย่าง Berkshire Hathaway ในปี 2008 ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน Berkshire Hathaway ของ Warren Buffet ได้ลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ในหุ้นบุริมสิทธิของ Goldman Sachs การลงทุนนี้มาพร้อมกับเงินปันผล 10% ทำให้ Goldman Sachs มีเงินจำนวนมากเพราะพวกเขาได้รับเงินปันผลจำนวนมาก และ Berkshire Hathaway ก็ได้รับเงินกลับมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ประโยชน์

ข้อเสีย

สำหรับบริษัท

– ความยืดหยุ่นในโครงสร้างเงินทุน

– การจ่ายเงินปันผลภาคบังคับ

– ดึงดูดนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ

สำหรับนักลงทุน

– เรียกร้องรายได้และทรัพย์สินที่สูงขึ้น

– กำไรถูกจำกัดคงที่

– เงินปันผลคงที่

– ขาดสิทธิในการออกเสียง

 

 1. หุ้นบุริมสิทธิ vs. หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

เงินปันผล

Fixed and usually cumulative dividends

เงินปันผลผันแปร, ไม่รับประกัน

การอ้างสิทธิในทรัพย์สิน

อ้างสิทธิ์ขอสภาพคล่องได้สูงกว่า

อ้างสิทธิ์ขอสภาพคล่องได้ต่ำกว่า

สิทธิในการออกเสียง

โดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิออกเสียง

มักจะมีสิทธิออกเสียง

ศักยภาพในการได้รับ

จำกัด (ต่อยอดในอัตราเงินปันผลคงที่)

สูงกว่า (เงินปันผลสามารถเติบโตพร้อมกับผลกำไร)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำกว่า (เงินปันผลคงที่, สิทธิในการเรียกร้อง)

สูงกว่า (เงินปันผลผันแปร, เรียกร้องในภายหลัง)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หุ้นบุริมสิทธิ vs. หุ้นสามัญ

 

 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเงินปันผลคงที่ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ เงินปันผลเหล่านี้จ่ายก่อนการจ่ายหุ้นสามัญ เป็นแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้สำหรับนักลงทุน ความถี่ในการชำระเงิน ซึ่งโดยปกติจะเป็นรายปี อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท อาจเป็นรายครึ่งปี รายไตรมาส หรือแม้แต่รายเดือน

 

ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง

 

ตัวอย่างที่ชัดเจนสามารถเห็นได้จากบริษัท Duke Energy ในปี 2023 Duke Energy มีหุ้นบุริมสิทธิหลายชุดที่โดดเด่น หนึ่งในนั้นคือ Series A มีอัตราเงินปันผลคงที่ 5.75% ต่อปี ซึ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งหมายความว่านักลงทุนที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ Series A จะได้รับผลตอบแทนคงที่ 5.75% จากการลงทุน

ในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นการชำระเงินรายไตรมาส

Understanding Dividends in Preference Shares

 
 

 1. ความเสี่ยงของหุ้นบุริมสิทธิ

การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิก็เหมือนกับการลงทุนอื่นๆที่มาพร้อมกับชุดของความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องทำความเข้าใจ:

 1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย:

มูลค่าของเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์อาจผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

 1. สภาพทางการเงินของบริษัท:

เงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

 1. การเติบโตของทุนมีจำกัด

โดยทั่วไปศักยภาพในการเติบโตของมูลค่าจะถูกจำกัดเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญ

 1. ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนจริงผิดพลาดไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ (Call Risk)

บริษัทต่างๆ อาจซื้อหุ้นบุริมสิทธิคืน ซึ่งอาจบังคับให้ลงทุนซ้ำโดยให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

 1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

ราคาอาจผันผวนตามสภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หุ้นบุริมสิทธิมักจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าหุ้นสามัญ อาจทำให้ขายได้ยากขึ้น

 

ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง

 

ในปี 2007-2008 ในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลก ธนาคารหลายแห่งที่ออกหุ้นบุริมสิทธิประสบปัญหาอย่างหนัก หลายรายต้องระงับ ลด หรือแม้แต่หยุดจ่ายเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่อาศัยเงินปันผลเหล่านี้เป็นรายได้

อ่านเพิ่มเติม การลงทุนในตลาดหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น

demo account thailand
 
 

 1. ใครควรลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิเป็นการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทต่างๆ โดยพิจารณาจากเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 1. นักลงทุนที่มุ้งเน้นรายได้:

การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและคงที่จากหุ้นบุริมสิทธิสามารถดึงดูดผู้ที่ให้ความสำคัญกับรายได้ที่มั่นคงมากกว่าการเพิ่มทุน ซึ่งอาจรวมถึงผู้เกษียณอายุหรือคนอื่นๆ ที่พึ่งพาการลงทุนเพื่อหารายได้ประจำ

 1. นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง:

หุ้นบุริมสิทธิอาจเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าหุ้นสามัญ เนื่องจากมีสิทธิ์ความสำคัญในการจ่ายเงินปันผลและการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อบริษัทมีปัญหาด้านการเงิน ทำหน้าที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของพันธบัตรและความเสี่ยงที่สูงขึ้นของหุ้นสามัญ แต่อาจได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

 1. ผู้แสวงหาพอร์ตลงทุนที่หลากหลาย:

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุน หุ้นบุริมสิทธิสามารถจัดประเภทสินทรัพย์ที่ผสมผสานคุณลักษณะของทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้

 

ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง

 

ลองพิจารณากรณีของคนวัยเกษียณที่พึ่งพาการลงทุนเพื่อหารายได้ พวกเขาอาจเลือกลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทบลูชิพที่มั่นคง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพวกเขาลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ Series A ของ Duke Energy ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ด้วยอัตราเงินปันผลคงที่ 5.75% หากพวกเขาลงทุน 100,000 ดอลลาร์ พวกเขาจะได้รับรายได้ 5,750 ดอลลาร์ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้นี้อาจเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนรายได้หลังเกษียณ

อ่านเพิ่มเติม วิธีการหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

 

มาทำความรู้จักโลกการลงทุนในหุ้นไปกับเรา

มาลงทุนด้วยการซื้อขายหุ้นกับ ATFX ผ่านการลงทุนด้วย สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ผลิตภัณฑ์การลงทุนนี้ทำให้คุณสามารถเก็งกำไรทั้งแนวโน้มตลาดขาขึ้น/ลงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทนี้อนุญาตให้คุณใช้เลเวอเรจในการลงทุน ซึ่งความความว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของเพียงส่วนหนึ่งของออเดอร์จริงทั้งหมดได้ คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การลงทุนของคุณแบบปราศจากความเสี่ยงด้วยการใช้บัญชีทดลองของเรา อีกทั้งคุณยังมีตัวเลือกในการเปิดบัญชีเงินจริงเมื่อคุณพร้อม

live account thailand

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com