Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Khối lượng giao dịch trên MT4 của ATFX trong Quý 2 xếp thứ năm trên toàn cầu

trading volume

Gần đây, Finance Magnates đã công bố báo cáo ngành cho quý 2 năm 2023. Với tổng khối lượng giao dịch theo quý nổi trội, vượt mức 531 tỷ USD, ATFX đã đứng vững ở vị trí thứ năm trên toàn cầu. 

trading volumePhân tích sự tăng trưởng ở nhiều điểm khác nhau, so với quý đầu tiên của năm 2023, ATFX đã chứng kiến mức tăng trưởng về khối lượng giao dịch là 12,19% và mức tăng trưởng 3,05% về số lượng tài khoản đang hoạt động trong quý 2. Đồng thời, so với quý 1 năm 2023, thương hiệu này cũng ghi nhận sự tăng trưởng đối với nhiều loại hợp đồng khác nhau. Cụ thể, khối lượng giao dịch cặp tiền tệ tại ATFX tăng 8,6%; khối lượng giao dịch CFD năng lượng tăng 38,5%; và khối lượng giao dịch CFD chỉ số tăng 30,7%. Hơn nữa, ATFX đã liên tục nằm trong top 10 toàn cầu trong 12 quý liên tiếp, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động của người dùng và khối lượng giao dịch đối với nhiều sản phẩm CFD. trading volume

Trong quý 2 vừa qua, ATFX đã mở rộng phạm vi kinh doanh thông qua việc mua lại Rakuten Securities Australia (RSA), từ đó gia tăng phạm vi hoạt động thương mại. Ảnh hưởng và sức hấp dẫn của thương hiệu này còn được nâng cao hơn nữa thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Ashur, cho phép họ thâm nhập vào thị trường Iraq. Việc mở rộng phạm vi kinh doanh này đã giúp ATFX gia tăng số lượng khách hàng và dịch vụ hỗ trợ, khối lượng giao dịch và số tài khoản đang hoạt động. 

Nhìn về phía trước, đội ngũ toàn cầu của ATFX sẽ tiếp tục hết mình thực hiện theo sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Thông qua các hành động hiện hữu, họ đang cố gắng tạo ra các dịch vụ tốt hơn, thúc đẩy sự hòa nhập và tiến bộ trong việc hợp tác với khách hàng nhằm đạt được các kết quả tốt hơn nữa.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/