การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

ATFX ได้รับรางวัล ‘แบรนด์ยอดนิยม 10 อันดับแรกแห่งปี 2022’

เมื่อไม่นานมานี้ นิตยสารระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งรู้จักกันในนาม “The CEO Views” ได้ประกาศให้ ATFX เป็นหนึ่งใน “แบรนด์ยอดนิยม 10 อันดับแรกแห่งปี 2022” รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รางวัลแก่บริษัทที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยม ในอุตสาหกรรมของตน โดยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญ จากความสามารถอันโดดเด่น ATFX จึงได้รับรางวัลให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยม 10 อันดับแรกเป็นปีที่สองติดต่อกัน

 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ATFX ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ATFX Connect, AT Premier และ ATFX TeamUp ในขณะเดียวกัน ATFX ได้สร้างกลยุทธ์แบรนด์ระดับโลก เที่สอดคล้องไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ และได้จัดตั้งสำนักงาน 12 แห่งทั่วโลก เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างครอบคลุม

 

ATFX ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เราอาศัยความแข็งแกร่งของทีมไอที จนได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทฟินเทคชั้นนำในอุตสาหกรรมการลงทุน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมการลงทุนในตลาดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นพลังงาน โลหะมีค่า ดัชนี กองทุน และอื่นๆ นอกจากนี้ ทีมไอทียังสร้างสรรค์และปรับปรุงแพลตฟอร์มการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เรารักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม และช่วยเปลี่ยน ATFX จากบริษัทสตาร์ทอัพให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นักลงทุนไว้วางใจมากที่สุด ที่มีฐานลูกค้าสะสมมากกว่า 150,000 รายทั่วโลก ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี

 

โจ ลี CEO ของ ATFX Group กล่าวว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ATFX กับคู่แข่งก็คือเรานำคติพจน์ทางธุรกิจที่มีชื่อว่า “Customer Focus” หรือการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักมาใช้ เราไม่เคยมองข้ามความตั้งมั่นเดิม ที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าในยามที่พวกเขาต้องการเรา ซึ่งเป็นแรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่ง ที่เราทำธุรกิจของเราเสมอมา

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/