Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

3 Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá đô la Mỹ – Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Mỹ

 

Khi nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán đô la Mỹ, nó được xác định bởi tình hình kinh tế của Mỹ. Một nền kinh tế mạnh sẽ thu hút đầu tư từ khắp nơi trên thế giới và được coi là môi trường an toàn để đầu tư do khả năng của nó thường tạo ra lợi nhuận tốt. Khi thiết lập vị thế đối với đô la Mỹ, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Mỹ là rất quan trọng. Các nhà đầu tư cần đánh giá các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ để làm rõ chiều hướng của thị trường forex. Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến các yếu tố kinh tế của Mỹ. 

1. Cung và cầu của đô la Mỹ

Khi một quốc gia xuất khẩu sản phẩm hoặc dịch vụ, lúc này sẽ có nhu cầu về đô la Mỹ, vì khách hàng cần thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ họ cần bằng đô la Mỹ. Tại thời điểm này, họ phải chuyển đổi đơn vị tiền tệ của mình sang đô la Mỹ để thanh toán. Ngoài ra, khi chính phủ Mỹ hoặc các công ty lớn phát hành tài chính hoặc trái phiếu, nếu người nước ngoài có thể mua những trái phiếu này, thì người nước ngoài có thể mua những trái phiếu này phải trả bằng đô la Mỹ, và họ sẽ bán nội tệ của mình. Đồng thời, nếu nền kinh tế Mỹ đủ mạnh và lợi nhuận của Mỹ tiếp tục tăng trưởng, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị thu hút mua cổ phiếu của Mỹ. Điều này yêu cầu họ sử dụng đơn vị tiền tệ của riêng mình để đổi đô la Mỹ cho các giao dịch mua chẳng hạn như cổ phiếu.

2. Các yếu tố kỹ thuật

Để dự đoán xu hướng của tỷ giá hối đoái thông qua các yếu tố tổng hợp khác nhau, ngoài các yếu tố nguồn cung rõ ràng và tâm lý thị trường, cần có thêm dữ liệu lịch sử, tức là các yếu tố kỹ thuật, chẳng hạn như yếu tố theo mùa, mức hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo kỹ thuật, v.v., cần được cân nhắc. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng một số thay đổi đồ họa sẽ được lặp lại, vì vậy họ sẽ dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên đồ thị.

ATFX-what-affect-us-dollar-rate

3. Tâm lý thị trường và tâm lý công chúng

Phải làm gì nếu nền kinh tế thị trường đi xuống và tiêu dùng sẽ chậm lại do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Trong trường hợp này, Mỹ có thể bán cổ phiếu và trái phiếu của Mỹ và thu hồi vốn thông qua xuất khẩu, vì vậy đô la Mỹ sẽ được bán và trao đổi thành tiền tệ quốc gia.

 

Là một nhà đầu tư, bạn phải hiểu mối quan hệ cung cầu giữa đồng đô la Mỹ, cho dù đó là cung vượt cầu hay cung không đủ cầu. Để rõ ràng về điều này, bạn phải chú ý đến các sự kiện tin tức khác nhau, chẳng hạn như việc chính phủ công bố các số liệu thống kê khác nhau, chưa kể đến tiền lương. Dữ liệu, số liệu GDP và các dữ liệu kinh tế và thị trường khác có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được nền kinh tế đang thay đổi như thế nào và đánh giá sức mạnh của nền kinh tế. Ngoài ra, cần phải làm rõ tâm lý thị trường tổng thể, nghĩa là các nhà đầu tư thị trường tài chính nghĩ kết quả của sự kiện có thể như thế nào.  Nói chung, tâm lý thị trường có tác động đến thị trường nhiều hơn so với quan hệ cung cầu cơ bản của đô la Mỹ trên thị trường.

Tải về Metatrader 4 hoặc thiết lập tài khoản giao dịch  Demo để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay bây giờ!

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/