Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Khối lượng Giao dịch Quý 2 của ATFX Xếp thứ 6 Toàn cầu

Khối lượng giao dịch của ATFX đã chạm mức 564,2 tỷ USD trong Quý 2 từ mức 403,5 tỷ được ghi nhận vào Quý 1 năm 2022, tăng 39,8% so với số liệu của Quý 1. Số lượng các nhà giao dịch hoạt động cũng đã tăng vọt lên mức 51.745 so với con số 43.774 trong Quý 1, cho thấy mức tăng trưởng 18,2%.

ATFX Q2 Trading Volume Ranked 6th Globally

Các kim loại tiếp tục thuộc hạng mục các tài sản hàng đầu, được giao dịch ở mức 46,82%, theo sau là cặp tỷ giá FX ở mức 30,56% và sau đó là Năng lượng ở mức 13,8%, với việc chỉ sốcổ phiếu và tiền điện tử là ba lớp tài sản tụt lại đằng sau.

Hiệu suất của ATFX trong số các hạng mục tiếp tục ấn tượng sau khi nhà môi giới này được Finance Magnates xếp thứ 6 trong số các nhà môi giới MT4/MT5 trên toàn cầu. Trong một ngành bị chi phối bởi các nhà môi giới khởi đầu sớm hơn ATFX, việc nổi bật lên ở vị trí thứ 6 không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Theo báo cáo của Finance Magnates, con số 564,2 tỷ giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng của công ty là số liệu lớn nhất thứ 6 được báo cáo bởi hàng trăm nhà môi giới FX và CFD trên MT4/MT5 trên toàn cầu. Báo cáo xếp hạng các nhà môi giới dựa trên khối lượng đã giao dịch hàng tháng trung bình, mà con số này đối với ATFX là 188 tỷ USD (564 tỷ USD/3).

ATFX tiếp tục thể hiện tốt hơn trong môi trường hiện tại bất chấp những điều kiện khắc nghiệt so với năm 2020 và 2021, do các yếu tố khác như sự bùng phát của COVID-19 và chính sách nới lỏng tiền tệ từ các ngân hàng trung ương hàng đầu như Fed.

Nhà môi giới tiếp tục thu hút nhiều khách hàng hơn, với bằng chứng là sự tăng vọt 18,2% trong số khách hàng hoạt động, mà việc này hỗ trợ khối lượng giao dịch cao hơn mà công ty xử lý.

ATFX đã khẳng định vị thế là một nhà cung cấp chiếm ưu thế trên thị trường FX và CFD nhỏ lẻ và tổ chức trong vòng 2 năm qua, và nhà môi giới này vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tăng trưởng ấn tượng bắt nguồn từ sự đổi mới mà nhà môi giới đã giành được và các khoản đầu tư mạnh mẽ vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/