Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ATFX chính thức ra mắt ‘Tạp chí Nhà giao dịch’ cho Quý 2 năm 2022

ATFX chính thức ra mắt “Tạp chí Trader” vào quý 2 năm 2022, cung cấp cho các nhà đầu tư kiến thức chi tiết và chuyên sâu về thị trường. Từ góc độ chuyên môn, nhóm phân tích của nhà môi giới đã thảo luận về các chủ đề thị trường khác nhau.

Cũng cần lưu ý rằng nhóm các chuyên gia phân tích toàn cầu đã đóng góp phân tích vào “Tạp chí Nhà giao dịch” hiện đã mở rộng và đa dạng hơn bao giờ hết. ATFX không chỉ bổ sung quan điểm thị trường của Mohamed Nabawy và Nadia Amr, hai Chuyên gia phân tích Thị trường mới của Trung Đông và Bắc Mỹ, trong báo cáo, mà còn bổ sung các quan điểm từ các năm chuyên gia phân tích thị trường tại Đông Nam Á. Các chuyên gia phân tích đã cung cấp sự hiểu biết sâu sắc có giá trị cho những nhà đầu tư sẵn lòng tìm hiểu triển vọng thị trường nội địa.

Trong quý này, Martin Lam, Trưởng Chuyên gia phân tích của ATFX cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đã chia sẻ quan điểm về thị trường tài chính toàn cầu cho nhà đầu tư và đưa ra diễn giải chi tiết về xu hướng của GBP và EUR trong Quý 2 năm 2022. Chuyên gia phân tích Thị trường khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ của ATFX, Nadia Amr đã đưa ra đánh giá kịp thời về “các chỉ số của Mỹ” cho nhà đầu tư trong lần đầu xuất hiện. Chuyên gia phân tích Thị trường khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ của ATFX, Mohamed Nabawy đã tập trung vào “các chỉ số của EU” và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc độc đáo về thị trường cho nhà đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, Chuyên gia phân tích khu vực Châu Á Thái Bình Dương của ATFX, Jessica Lin, đã phân tích triển vọng của cặp tỷ giá “USD/CAD” cho nhà đầu tư.

Thêm vào đó, Dean, một Chuyên gia phân tích Khách mời tại ATFX, đã thực hiện một phân tích chi tiết về “USD/JPY và USD/CNH”. Eduardo Ramos, chuyên gia phân tích của ATFX về thị trường Mỹ La tinh, đã cung cấp cho nhà đầu tư một đánh giá chuyên sâu về cặp tỷ giá “USD/MXN”. Chiến lược gia Thị trường Toàn cầu của ATFX (Khu vực Châu Á Thái Bình Dương), Jason Tee đã thực hiện một phân tích chi tiết về “Dầu thô”. Sau cùng, Trưởng Chiến lược gia Thị trường Toàn cầu của ATFX, Alejandro Zambrano đã phân tích toàn diện liệu các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử có phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng hay không. Thông tin bổ sung sẽ được tìm thấy tại đây.

ATFX cho biết tạp chí này sẽ cung cấp một nền tảng truy cập mở cho tất cả nhà đầu tư toàn cầu, khuyến khích họ cải thiện sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Trong tương lai, ATFX cũng sẽ tiếp tục cung cấp bài viết đề cập đến các sản phẩm tài chính như vàng, dầu thô, và hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đang tìm kiếm những quan điểm tươi mới và toàn diện nhất về thị trường.

Tin tức gần đây
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com