Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ATFX chính thức ra mắt hai công cụ phân tích mới

Gần đây, ATFX đã chính thức công bố ra mắt hai công cụ phân tích mới cho khách hàng của mình: Market Buzz và Panorama. Hai công cụ mới này đều của Trading Central. ATFX đang hợp tác chặt chẽ với Trading Central để tận dụng thế mạnh của hai công ty về dữ liệu fintech.

Được hỗ trợ bởi các thuật toán ngôn ngữ tự nhiên do Trading Central Labs phát triển, Market Buzz cung cấp cho các nhà đầu tư một bộ sưu tập hàng ngày các bài báo chuyên nghiệp, bài đăng trên mạng xã hội và blog cá nhân trực tuyến. Các nguồn dữ liệu khác nhau giúp tạo ra quan điểm cân bằng về các thị trường cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin quan trọng. Hơn nữa, công cụ này có thể phát hiện 300 sự kiện thị trường theo thời gian thực như báo cáo tài chính, thay đổi lợi suất và biến động giá, cung cấp cho nhà đầu tư phân tích dữ liệu toàn diện và làm cơ sở cho các bước tiếp theo của họ.

Một công cụ khác được gọi là Panorama bao gồm phân tích kỹ thuật, cơ bản, tin tức và tâm lý để phân tích một sản phẩm cụ thể thông qua phân tích thị trường đa chiều. Kết quả cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn toàn cảnh về thị trường tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư của họ. Ngoài ra, công cụ này được bổ sung bởi một loạt các tính năng trợ năng cho phép người dùng đưa ra các quyết định đầu tư tối ưu.

ATFX tin rằng việc ra mắt hai công cụ phân tích dữ liệu mới này sẽ làm phong phú thêm bố cục tin tức của công ty chúng tôi trong môi trường dữ liệu lớn. Việc có các công cụ mạnh mẽ cũng có thể mang lại sự thuận tiện hơn cho các nhà đầu tư của chúng tôi, điều mà ATFX hy vọng sẽ đạt được.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/