Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.

Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.

Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.

Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.

Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.

Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

Giấy phép FCA số: 760555

ATFX-search-icon
Client Portal
Cổng thông tin khách hàng
Cổng thông tin khách hàng (mới)
Cổng thông tin khách hàng (cũ)
Open account
Bắt đầu giao dịch
Join now
rch
ATFX_logo_white@2x

Công cụ tính toán Quy mô lệnh giao dịch ATFX

Đừng lợi dụng bất cứ điều gì cả. Quản lý rủi ro giao dịch của bạn một cách rõ ràng.
ATFX_Calculator_installer@2x

Tối ưu hóa việc giảm thiểu rủi ro của bạn trên tất cả loại tài sản này

large-ATFXCalculator_LP_b
Tính năng chính
  • 01 Chuyển đổi giữa lệnh thị trường và lệnh chờ
  • 02 Bao gồm các đường trợ giúp trên biểu đồ
  • 03 Đặt mức rủi ro ưa thích của bạn
  • icon-04 Tỷ lệ lời-lỗ tự động
  • icon-05 Xem mức lỗ tiềm ẩn trước khi tham gia giao dịch
  • icon-06 Xem mức lãi tiềm năng trước khi tham gia giao dịch
  • icon-07 Kích thước lot được đề xuất
  • icon-08 Xem ký quỹ cần thiết để mở lệnh mới của bạn