Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Tỷ giá AUDJPY sẽ chịu ảnh hưởng từ cặp dữ liệu kinh tế vào thứ Ba

Tỷ giá hối đoái AUDJPY sắp chịu ảnh hưởng bởi cặp dữ liệu kinh tế quan trọng vào thứ Ba. Kết quả của các dữ liệu này dự kiến sẽ giảm so với kỳ trước.

AUDJPY – Daily Chart

AUDJPY – Đồ thị ngày

Cặp AUDJPY đang nằm trong vùng kháng cự, với hai kịch bản phía trước: tỷ giá vượt lên trên vùng kháng cự hoặc điều chỉnh giảm. Mức giá mục tiêu cho hai tình huống lần lượt là 99 và 96.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ngân hàng trung ương duy nhất hiện duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, đang chuẩn bị công bố quyết định mới nhất của mình vào thứ Ba – cũng trùng với ngày Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cập nhật chính sách tiếp theo. Lãi suất ở Nhật Bản vẫn duy trì ở mức -0,1% kể từ năm 2010, và lập trường thận trọng của BoJ dựa trên lo ngại về tốc độ tăng lương chậm lại và lạm phát dai dẳng. Điều đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đưa ra chính sách Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) đặc biệt vào tháng 9 năm 2016, và cho đến nay vẫn chưa được sửa đổi.

Hành động giá hiện tại cho thấy đồng đô la Úc sắp bị mất động lực, và các thông báo chính sách tiền tệ vào ngày thứ Ba có thể tạo ra biến động.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/