การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

ATFX ประดับอาคารEmmar Towers ด้วยธงชาติจอร์แดนที่สูงที่สุดในการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพครั้งที่76 ของราชอาณาจักร

โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการโดยบริษัท Emerging Markets นาม ATFX ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จอร์แดน ให้แสดงธงชาติจอร์แดนยาว 60 เมตร ด้วยการแขวนอยู่บนอาคาร ที่ได้ชื่อว่าสูงสุดในโลก “Emmar Towers” เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพครั้งที่ 76 ของราชอาณาจักรในกรุงอัมมาน

ในนามของฝ่ายธุรการและพนักงานของบริษัท ATFX ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2 และมกุฎราชกุมาร เจ้าชายฮุสเซน บิน อับดุลลาห์ เนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพ ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้นำฮัชไมต์ ATFX ขออวยพรให้ชาวจอร์แดนมีแต่ความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในการแถลงข่าว บริษัทฯ ได้แสดงความจริงใจต่อพระมหากษัตริย์ มกุฎราชกุมาร อันเป็นที่รักของชาวจอร์แดนทุกคน โดยระลึกถึงความสำเร็จของราชอาณาจักร อันเป็นที่ประจักษ์ในรัชสมัยของพระองค์ ภายในงานเฉลิมฉลอง คำแถลงยืนยันว่าครอบครัวชาวจอร์แดนภาคภูมิใจในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองที่จอร์แดนประสบความสำเร็จภายใต้การนำและความปราดเปรื่องในการบริหารจัดการอาณาจักรฮัชไมต์ พสนิกรอันเป็นที่รักยินดีที่จะตั้งตารอความก้าวหน้าที่รัฐจะมอบให้

ATFX ได้แสดงความจริงใจต่อ ด้วยการยกยอความเป็นผู้นำของกษัตริย์อับดุลลาห์ กล่าวถึงสาเหตุที่จอร์แดนกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนและเป็นเวทีสำหรับบริษัทฟอเร็กซ์ระดับโลก ATFX และบริษัทในตลาดเกิดใหม่มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับการลงทุนภายในกรอบโครงสร้างสถาบันของจอร์แดน

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/