การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

งานฟื้นฟูแนวปะการังจาก ATFX บนเกาะปังเลาได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี

ปีที่แล้ว ATFX Cares หรือหน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรของ ATFX ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในช่วงเทศกาลดำน้ำ “ปังเลา ไดวฟ์” (Panglao Dive) เพื่อทำความสะอาดชายฝั่ง และฟื้นฟูแนวปะการังร่วมกับพันธมิตรทางการเงินของฟิลิปปินส์ในท้องถิ่น ปีนี้ ทีมงาน ATFX ได้กลับมาที่เกาะปังเลาในฟิลิปปินส์อีกครั้งเพื่อมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดมหาสมุทรโดยรอบ

ATFX ร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองปังเลา (MENRO) เพื่อร่วมกันสนับสนุนการบูรณะเตียงปะการัง 5 เตียง ที่เรือนเพาะชำปะการังในพื้นที่ Doljo ทีมงานยังได้ “ปลูกป่า” เพื่อลดมลพิษทางทะเลที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ในกิจกรรมสวัสดิการสาธารณะเช่นนี้ ATFX ได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำความสะอาดสาหร่ายและเปลือกหอย การทำความสะอาดชายฝั่ง การเก็บขยะ การเก็บขยะพลาสติก การตรวจหาสัญญาณของโรคปะการังอย่างเช่นการเปลี่ยนสีของปะการัง เป็นต้น

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทราบว่าการดูแลและการฟื้นฟูเตียงปะการังทั้งสี่ที่ ATFX ให้การสนับสนุนเมื่อปีที่แล้วได้บรรลุผลที่ยอดเยี่ยม พื้นที่ Doljo มองเห็นการเติบโตของปะการังอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่งานทำความสะอาดปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่แนวปะการังจะดำน้ำอย่างน้อย 2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ในปีถัดไป เพื่อตรวจดูว่าปะการังที่ปลูกไว้เจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ และในอนาคต ATFX Cares จะดำเนินการตรวจสอบการฟื้นฟูแนวปะการังในบริเวณนี้ต่อไป

Joyce Ann Mayo หัวหน้าสำนักงาน ATFX ในฟิลิปปินส์กล่าวว่า “เป็นความรับผิดชอบของ ATFX ในการมีส่วนช่วยเหลือสังคม เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้เพียงลำพัง มนุษย์เราทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในทุกๆ วัน เช่นอาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานขององค์กรเราเอง ATFX ทำสิ่งนี้เพราะเราเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการปกป้องโลกที่เราอาศัยอยู่ ไม่มีองค์กรใดสามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากโลกที่สวยงามใบนี้”

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/