การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

ฉันจะสามารถเทรด CFDs ของหุ้นกับ ATFX ได้อย่างไร?

สารบัญ:

การปันผลเป็นเงินสด
การแตกหุ้นหรือการรวมหุ้น
เงินปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผล

 

ถ้าหากลูกค้าของ ATFX ทำการซื้อขาย ของหุ้น CFDs รายตัว และมี corporate action เกิดขึ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง – เช่น การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด – ATFX จะทำการปรับบัญชีของลูกค้าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะมีการดำเนินการดังนี้:

ลูกค้าที่ถือโพซิชั่น BUY ของ CFDs ของหุ้นรายตัวในวัน ex-dividend: ลูกค้าที่ถือโพซิชั่น BUY จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายออกมา (จะมีการเพิ่มเงินจำนวนนี้เข้าไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้าตามขนาด lot และขนาดของเงินปันผลของหุ้นที่จ่ายออกมา).

ลูกค้าที่ถือโพซิชั่น SELL ของ CFDs ของหุ้นรายตัวในวัน ex-dividend: ลูกค้าที่ถือโพซิชั่น SELL จะต้องจ่ายเงินเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายออกมา (จะมีการหักเงินจำนวนนี้ออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าตามขนาด lot และขนาดของเงินปันผลของหุ้นที่จ่ายออกมา)

สูตรการปรับเงิน:

จำนวนหุ้น * จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น = จำนวนเงินที่ปรับ

(ถ้าหากบัญชีของลูกค้ามีสกุลเงินเป็น USD เงินจำนวนนี้จะถูกแปลงเป็น USD ตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบสปอต)

 

การปันผลเป็นเงินสด

ตัวอย่าง สมมติว่า Apple Inc. (APPL) ประกาศจ่ายเงินปันผล $0.01 USD ให้กับผู้ถือหุ้น ในวัน ex-dividend ราคาหุ้นของ Apple Inc. จะสะท้อนถึงการจ่ายเงินปันผลนี้และจะลดลง $0.01 ATFX จะทำการปรับให้กับลูกค้าที่ถือโพซิชั่นของ Apple Inc. CFD

ถ้าหากลูกค้าของ ATFX ถือ 10,000 หุ้นของโพซิชั่น BUY เราจะสามารถคำนวณจำนวนเงินได้ตามสูตรดังนี้:

10,000 หุ้น CFDs x 0.01USD = 100USD เงินปันผล

(หมายเหตุ: ถ้าหากลูกค้าถือ 10,000 หุ้นของโพซิชั่น SELL ATFX จะหักเงิน 100USD ออกจากบัญชีของลูกค้า)

live account thailand

 

การแตกหุ้นหรือการรวมหุ้น

ถ้าหากบริษัทประกาศแตกหุ้นหรือรวมหุ้นแล้ว ราคาหุ้นของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

การรวมหุ้น: ราคา CFD จะเพิ่มขึ้น
การแตกหุ้น: ราคา CFD จะลดลง

ถ้าหากลูกค้าของ ATFX มีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่น BUY หรือ SELL) ATFX จะทำการปรับเงินสดให้กับลูกค้าที่ถือโพซิชั่น Apple Inc. CFD การปรับเงินนี้จะเกิดขึ้นในรูปของเงินสดหรือ ATFX อาจจะทำการแตกหุ้น/รวมหุ้นในลักษณะที่เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม CFD ของหุ้นรายตัวจะได้รับผลกระทบจาก corporate action ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การแตกหุ้น การรวมหุ้น และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานะทางด้านการเงินของบริษัท ราคาของหุ้น และความสนใจของผู้ถือหุ้นได้เช่นกัน

 

เงินปันผล

บริษัทจะประกาศรายงานผลประกอบการสองครั้งต่อปี (หรือทุกไตรมาส) เงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบริษัท และจะมีการแบ่งผลกำไรของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปเงินปันผลจะถูกจ่ายในรูปของเงินสดหรือหุ้น

 

วันที่จ่ายเงินปันผล

ได้รับสิทธิปันผล เป็นคำที่ใช้ในการซื้อขายหุ้นที่เป็นตัวกำหนดถึงวันที่ผู้ซื้อได้เป็นเจ้าของเงินปันผล ถ้าหากคุณซื้อหุ้นก่อนวัน ex-dividend คุณจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินปันผล; ถ้าหากคุณซื้อหุ้นในวัน ex-dividend หรือหลังจากนั้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลที่ได้ถูกประกาศเป็นครั้งล่าสุด

demo account thailand

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/