Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ATFX Giới thiệu Buổi hòa nhạc Lưu diễn Thế giới mang tên ‘FEAR AND DREAMS’ của Eason Chan tại Malaysia!

Buổi hòa nhạc lưu diễn thế giới “FEAR AND DREAMS” của Eason Chan tại Malaysia, được tổ chức vào ngày 12, 13 và 14/05/2023, đã kết thúc thành công. ATFX đã giới thiệu buổi hòa nhạc này và cùng với người hâm mộ chứng kiến những màn trình diễn phi thường được tạo ra bởi huyền thoại Eason Chan.ATFX_Eason_Chan_Concert

ATFX đã chuẩn bị nhiều hoạt động thú vị cho người hâm mộ và khách hàng tham dự vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc. Những hoạt động này bao gồm Trò chơi Buzz Wire (Vòng dây), Trình mô phỏng Đua xe Ô tô và Trình mô phỏng Chơi gôn. Việc lựa chọn và sắp xếp các trò chơi này thể hiện sự hợp tác của ATFX trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong vài năm qua và thể hiện cam kết chân thành của thương hiệu đối với quan hệ đối tác.

ATFX đã chọn giới thiệu Buổi hòa nhạc lưu diễn thế giới “FEAR AND DREAMS” của Eason Chan tại Malaysia vì một số lý do. Thứ nhất, bản thân buổi hòa nhạc đã có sức hấp dẫn to lớn và bằng cách kết hợp tài chính với âm nhạc, ATFX nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu tại Malaysia. Thứ hai, thông qua các hình thức tài trợ đa dạng, thương hiệu nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hoạt động cốt lõi của mình đối với nhiều đối tượng hơn.

Trong tương lai, ATFX sẽ tiếp tục hợp tác với các cá nhân, doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Bằng cách tích hợp công nghệ hiện đại, các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp thế giới cũng như đào tạo nhà đầu tư liên tục, chúng tôi mong muốn mang lại những vai trò đổi mới để hỗ trợ khách hàng của mình. Dựa trên nền tảng này, chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết với mục đích ban đầu của mình và tiếp tục cung cấp các dịch vụ nền tảng tuyệt vời.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/