Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

EURUSD sẽ chịu ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế quan trọng của Đức

EURUSD sẽ chịu ảnh hưởng bởi các dữ liệu kinh tế quan trọng vào thứ Tư, bao gồm dữ liệu việc làm, lạm phát của Đức và số liệu sản xuất ISM của Mỹ.

EURUSD - Daily Chart

EURUSD – Biểu đồ ngày

EURUSD đã tiếp tục bị ảnh hưởng do lạm phát cao dai dẳng ở Mỹ; các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất. EURUSD có hỗ trợ ở mức 1,0480 và có thể hướng tới mức đó vào ngày mai nếu các dữ liệu kinh tế có lợi cho đồng đô la.

Mức thất nghiệp của Đức sẽ là dữ liệu quan trọng đầu tiên được công bố. Các nhà giao dịch kỳ vọng số lượng việc làm sẽ tiếp tục giảm sau báo cáo -15 nghìn việc làm vào tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức gần 5,5% tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu; con số này đã giữ vững trong 6 báo cáo gần đây.

Số liệu lạm phát của nền kinh tế Đức sẽ được công bố và dự kiến sẽ giảm từ 8,7% xuống 8,5%. Tuy nhiên, mức đó vẫn còn cao và lạm phát của Pháp vào đầu tuần này đã được xác nhận đạt mức tương tự. Chính phủ Pháp đang làm việc với các nhà sản xuất thực phẩm và các nhà bán lẻ năng lượng để cố gắng giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ sẽ là tâm điểm cuối ngày. Dữ liệu sản xuất ISM được công bố vào thứ Tư, và các nhà giao dịch đang kỳ vọng mức tăng từ 47,4 lên 48 cho tháng 2. Đồng đô la đã chịu áp lực giảm do một số hoạt động kinh tế bị chậm lại. Nếu dữ liệu chính thức tích cực hơn, đồng bạc xanh sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn của Mỹ đã tiếp tục tăng, tạo ra nhiều áp lực giảm hơn cho EURUSD trong những tuần gần đây.

Dự báo EURUSD

Tuần này cũng chứng kiến sự bắt đầu của gói khuyến khích sản xuất trị giá 39 tỷ đô la do Nhà Trắng đưa ra để đưa ngành sản xuất chất bán dẫn trở lại Mỹ. Đạo luật CHIPS của Tổng thống sẽ cung cấp kinh phí cho việc xây dựng hoặc hiện đại hóa các cơ sở sản xuất.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com