Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ETF thu hút các nhà đầu tư khi giá bắt đầu thấp trong tuần này

Tuần cuối cùng của tháng 4 đã bắt đầu với một xu hướng tiêu cực đối với các Quỹ giao dịch hoán đổi hay còn gọi là ETF. Không có gì ngạc nhiên, hầu hết các nhà đầu tư dường như đang đặt trước lợi nhuận của họ trước cuối tháng, với một số người khác coi đây là cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia vì hầu hết các nhà giao dịch ETF đều nhắm mục tiêu hỗ trợ thấp nhất cho mục tiêu của họ. Dưới đây là giá hiện tại của một số quỹ ETF của Mỹ vào đầu tuần mới:

  • Global XMSCI Argentina ETF (# ETF- ARGT) giảm 6% với giá $ 32,76.
  • Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares (#ETF – ASHR) giảm 5,5%, có giá $ 30,67.
  • SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (#ETF DIA) giảm 1,2%, giá của nó ở mức 338,15 đô la.
  • iShares MSCI EAFE Index ETF (#ETF EFA) giảm 4,2%, có giá 70,42 USD.
  • iShares MSCI Peru ETF (#ETF – EPU) giảm 7% với giá $ 33,44.
  • iShares MSCI Malaysia ETF (#ETF – EWM) giảm 6,2%, giá 24,94 USD.
  • iShares MSCI Indonesia ETF (# ETF-EIDO) giảm 3,5% với giá 24,61 USD.
  • iShares MSCI Các thị trường mới nổi ETF (# ETF-EEM) giảm 2,7% với giá 42,37 USD.

 

Một số yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến giá ETF là gì?

Giá trị hợp lý: Trong thị trường thông thường, ETF được định giá theo giá trị hợp lý của chúng. Khái niệm giá trị hợp lý cho thấy rằng mỗi quỹ ETF có giá trị nội tại chủ yếu dựa trên giá trị của chứng khoán cơ sở mà ETF nắm giữ. Giá trị hợp lý này thường thay đổi trong ngày do giá trị của chứng khoán cơ sở cũng thay đổi. Các nhà đầu tư thường bị thu hút bởi việc mua một quỹ ETF nhất định trong ngày khi giá thấp.

Giá trị của chứng khoán cơ sở: Tương tự, giá của các quỹ ETF bị ảnh hưởng bởi giá trị của rổ bảo vệ cơ bản và mức giá mà nhà tạo lập thị trường có thể phòng ngừa rủi ro. Cổ phiếu ETF, như chúng ta biết, được tạo ra để đổi lấy một rổ chứng khoán. Khi một người tham gia được ủy quyền (AP) – chẳng hạn như một tổ chức tài chính, thực hiện hơn 100.000 cổ phiếu để đổi lấy chứng khoán trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Giả sử không có bất kỳ chi phí nào khác, mỗi cổ phiếu ETF sẽ trị giá 10 đô la Mỹ. Giá có thể tăng hơn nữa trong ngày nếu nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu hơn.

 

Có một cơ hội mua lớn cho các ETF này, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư dài hạn. Chúng tôi có thể kỳ vọng giá sẽ sớm phục hồi từ khu vực này một lần nữa.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/