Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Florida chấp nhận Bitcoin để nộp thuế tiểu bang

Tin tức về sự chấp nhận Bitcoin đã tăng lên ở các quốc gia và thành phố khác nhau. Việc áp dụng và chấp nhận mới nhất có thể sẽ đến sớm từ bang Florida. Mới hôm qua, Thống đốc bang Florida – Ron DeSantis tiết lộ rằng ông đang thực hiện các bước để cho phép các công ty nộp thuế bằng Bitcoin. Điều này có nghĩa là Bitcoin sẽ được sử dụng hợp pháp tại một tiểu bang.

DeSantis đã đưa ra nhận xét thú vị này ngày hôm qua trong buổi ký kết dự luật về chương trình đào tạo kiến ​​thức về tài chính. Sau khi ký vào dự luật, thống đốc nói với các phóng viên rằng ông đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước chuẩn bị cho việc chấp nhận thuế tiền điện tử trong thời gian không xa trong tiểu bang. Theo lời của ông: “Chúng tôi đang làm việc – và tôi đã nói với các cơ quan nhà nước – để tìm ra cách mà nếu một doanh nghiệp muốn nộp thuế bằng tiền điện tử cho Florida, chúng tôi nên sẵn sàng chấp nhận điều đó.”

Thống đốc tiết lộ rằng tiểu bang sẽ sớm bắt đầu chấp nhận các khoản thanh toán và thuế bằng tiền điện tử. Do đó, anh ấy nhanh chóng nói thêm: “Chúng tôi sẽ chấp nhận bitcoin và chúng tôi đang làm việc để làm điều đó cho các khoản thanh toán ở bang Florida.”

Tuy nhiên, thống đốc đã làm rõ quan điểm của mình và phân biệt sự ủng hộ tiền điện tử của mình với các đề xuất tiền kỹ thuật số do nhà nước kiểm soát đang trôi nổi xung quanh quốc hội. Ở đây DeSantis có xu hướng không đồng ý với quan điểm của quốc hội về một loại tiền kỹ thuật số do nhà nước kiểm soát và chỉ ra rằng có rất nhiều mối nguy hiểm liên quan đến đồng USD kỹ thuật số do liên bang kiểm soát, đó là lý do tại sao ông không đề xuất một loại tiền kỹ thuật số do nhà nước kiểm soát. Theo cách nói của ông: “Tôi lo lắng về lượng quyền lực sẽ trao cho một người nào đó trong cơ quan trung ương quyền truy cập để mua một số hàng hóa nhất định”, nếu điều này xảy ra, ông nói, “Chúng tôi sẽ ở trong lãnh thổ chưa được thăm dò”.

Trên hết, DeSantis bày tỏ một số lo ngại mạnh mẽ về lệnh điều hành của Cơ quan quản lý Biden được ký kết về tiền điện tử vào hai tuần trước, kêu gọi tạo ra một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Hãy nhớ lại trong bài phát biểu của Biden vào ngày 9 tháng 3, đã buộc các cơ quan tài chính ở Mỹ phát triển một số khuyến nghị chính sách về việc tạo ra một loại tiền điện tử ổn định hơn như đô la Mỹ.

Kể từ tháng 3, sự chấp nhận lớn này đối với Bitcoin đã góp phần đáng kể đưa giá Bitcoin tuần này lên trên mức hỗ trợ 42k.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/