การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นจากแนวรับรายเดือนที่ 3779.2

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ S&P 500 ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงไปยังแนวรับรายเดือน ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ 3779.2 ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันนี้ นักลงทุนฝั่งกระทิงได้ดันราคาให้ปรับตัวขึ้นไปที่ 3816 แต่วันนี้อาจจะไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักเนื่องจากเป็นวันหยุดในวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ธนาคารและตลาดหุ้นปิดทำการ

ดัชนี S&P 500 คืออะไร?

S&P เป็นตัวย่อของ 'Standard and Poor' เปิดตัวครั้งแรกในปี 1957 และใช้เพื่ออ้างอิงติดตามราคาหุ้นบริษัทที่ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนด 'มาตรฐาน' หุ้นที่ไม่สามารถทำได้ จะถือว่า 'ไม่ผ่าน' และถูกถอดชื่อออกจากลิสต์ทุกปี S&P 500 ถูกยกให้เป็นดัชนีอ้างอิงระดับแนวหน้าของสหรัฐฯ ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สูงสุด 500 อันดับแรก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

ดัชนี S&P 500 ได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการวัดมูลค่าหุ้นโดยรวมและประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลุ่มหุ้นที่ประกอบขึ้นเป็น S&P 500 มักจะถูกเลือกโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายโดยรวมในแต่ละวัน บ่อยครั้งที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของแต่ละหุ้น ที่รวมอยู่ในดัชนี จะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีไว้สำหรับการซื้อขายสาธารณะ คูณด้วยราคาของหุ้นแต่ละบริษัท ลิสต์รายการหุ้นทั้งหมด 500 ตัวได้รับการคัดเลือกและอัปเดตข้อมูล โดยคณะกรรมการของบริษัทการลงทุนสำหรับตลาดหลักทรัพย์ Standard & Poor

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หุ้นแต่ละตัวถูกเลือกขึ้นไปอยู่บนดัชนี S&P 500?

คณะกรรมการของ S&P มักจะอัปเดตหุ้นเพิ่มลงในดัชนี S&P 500 ทุกปี ก่อนที่หุ้นใดๆ จะสามารถสามารถมีชื่ออยู่บนดัชนี S&P 500 ได้นั้น จะต้องมีและรักษาคุณลักษณะดังต่อไปนี้เอาไว้ให้ได้เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่:

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

หุ้นบนดัชนี S&P 500 จะถูดเลือกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) โดยมีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 14.6 พันล้านดอลลาร์ วิธีการคำนวณคือจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทเสนอขายต่อสาธารณะ คูณด้วยราคาต่อหน่วยของหุ้นในตลาดแลกเปลี่ยน บ่อยครั้งที่มาร์เก็ตแคปแต่ละบริษัทมีการอัปเดตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับหุ้นตัวใหม่ (ถ้ามี) หรือการควบรวมกิจการกับบริษัทใหม่

จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขาย

ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนที่หุ้นใดๆ จะถูกลิสต์ขึ้นดัชนี S&P 500 ได้ คือต้องมีหนึ่งในสี่ของหุ้น ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ภายในหกเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขด้วยว่ามูลค่ารวมของหุ้นจะสามารถขายได้ทุกปี

การทำ IPO

หุ้นไอพีโอ (IPO) ย่อมาจาก Initial Public Offering หมายถึง กิจการที่เข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไปด้วยวิธีการกระจายหุ้นในรูปแบบต่าง ๆ หุ้นใด ๆ ที่อยู่บนดัชนี S&P 500 จะต้องมีการเสนอขายหุ้น IPO ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งปีข้างหน้า

มีอัตราการปันผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ก่อนที่หุ้นใด ๆ จะถูกลิสต์ขึ้นดัชนี S&P 500 บริษัทที่เป็นเจ้าของหุ้นนั้นจะต้องรักษาอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกเอาไว้ได้ตลอดสี่ไตรมาสติดต่อกันต่อปี

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของดัชนี S&P 500

ราคาตลาดของดัชนี S&P 500 คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นแต่ละตัว ดังนั้น หุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่มักจะมีผลกระทบต่อราคาโดยรวมของดัชนี S&P 500 การที่หุ้นสิบตัวแรกลดลงอย่างหนัก จะส่งผลต่อราคาดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นนักลงทุนควรให้ความสนใจกับหุ้นสิบอันดับแรกของดัชนีเอสแอนด์พี 500

ในภาพกว้าง ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ย การผ่อนคลายเชิงปริมาณ การล็อกดาวน์ สงคราม โรคระบาด ฯลฯ ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 ด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ก็ย่อมส่งผลกระทบมายังดัชนี S&P 500 ด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงทำให้นักลงทุนถอนการลงทุนออกจากตลาดตราสารทุน ไปยังตลาดที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น การซื้อพันธบัตร ซึ่งจะทำให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ดัชนี S&P 500 จะปรับตัวขึ้นเมื่อรัฐบาลเริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและลดอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือเมื่อตลาดลงทุนกล้าที่จะกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้น

หุ้น 10 ตัวแรกที่มีมูลค่าสูงสุดบนดัชนี S&P 500

  • Apple Inc. (AAPL)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Amazon.com, Inc. (AMZN)
  • Tesla, Inc. (TSLA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Nvidia Corp. (NVDA)
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Meta Platforms (META), formerly Facebook
  • UnitedHealth Group Inc. (UNH)

การลงทุนเทรดกับดัชนี S&P 500 เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?

ในปัจจุบัน S&P 500 เป็นหนึ่งในดัชนีที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ กลายเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนเพราะสามารถคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาได้ง่ายและมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีอื่นๆ เช่น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อย่างไรก็ตาม ดัชนีนี้สามารถซื้อขายได้ในรูปแบบ CFD เท่านั้น

ฉันจะสามารถลงทุนกับ S&P 500 ได้อย่างไร?

S&P 500 สามารถซื้อขายได้ด้วยสเปรดที่ต่ำที่สุดบนแพลตฟอร์ม ATFX เรามีค่าสเปรดต่ำ ที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำไรสูงสุดจากดัชนีได้

Last Updated: 04/07/2022

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ตลาดลงทุนนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ATFX โดยบุคคลที่สามโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มุมมองใด ๆ ที่แสดงออกมาไม่ถือเป็นการแนะนำส่วนตัวหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน คุณจึงควรศึกษาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรือให้คำแนะนำการลงทุน ดังนั้นจึงถือเป็นการสื่อสารการตลาดเท่านั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกจำกัดเรื่องการให้คำแนะนำ แต่เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากคำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษาและดำเนินการบริหารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา ข้อมูลตลาดลงทุนของเราได้มาจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อว่าสามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้งานโดยผู้รับ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ


 

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด
ตลาดหุ้นฮ่องกงได้ลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่?

การที่ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงได้ปรับตัวกลับขึ้นมาแนวรับอีกครั้ง ทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่านี่อา...

ข่าวสารล่าสุด
GBPUSD จะไปทางไหนขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อ UK และผลการประชุมเฟด

การเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่กราฟ GBPUSD นั้นเราได้เห็นการวิ่งขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของกรอบไซด์เวย...

ข่าวสารล่าสุด
นักลงทุน EURCAD จับตาตัวเลขเงินเฟ้อแคนาดาและตัวเลขความเชื่อมั่นจาก ZEW

กราฟ EURCAD พยายามที่จะขึ้นยืนเหนือระดับแนวต้านในปัจจุบันให้ได้เพื่อรักษาเทรนด์ขาขึ้นที่ดำ...

ข่าวสารล่าสุด
ดัชนีหุ้นยุโรป Stoxx 50 แค่ดีดตัวหรือรีบาวด์?

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครดิตสวิสได้ทำให้เกิดการถูกเทขายจนลงมาแตะ 4000 จุดก่อนที่ดัชนีหุ้น...

ข่าวสารล่าสุด
หุ้น Nike รอรายงานผลประกอบการก่อนที่จะ Breakout

ในวันจันทร์นี้จะมีการรายงานผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาชื่อดังนาม “ไนกี้” (NKE) ...