Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Những gì Bạn Nên biết về 3 Chỉ số Thị trường Chứng khoán Chính của Mỹ

Hầu hết nhà đầu tư đều biết rằng có ba chỉ số chứng khoán Mỹ quan trọng, đó là Chỉ số Dow Jones Index, chỉ số Nasdaq và Chỉ số S&P 500. Các nhà đầu tư mới không quen thuộc lắm với ba chỉ số này và các cách để giao dịch. Bài viết này sẽ giới thiệu tầm quan trọng của ba chỉ số chứng khoán của Mỹ này và cách các nhà đầu tư nên tham khảo chúng khi đầu tư.

ATFX-us-stock-market-index

1. Chỉ số Dow Jones, một chỉ báo về hiệu suất chung của thị trường

Là một chỉ số chứng khoán có lịch sử lâu đời trên thế giới, Chỉ số Dow Jones có lịch sử trên 100 năm. Các cổ phiếu thành phần của nó chỉ là 30. Nó là công ty được niêm yết lớn nhất trong nhóm US 30 cộng. Tất nhiên, mọi người đều biết rằng có trên 10.000 cổ phiếu Mỹ. Do đó, Chỉ số Dow Jones, chỉ có 30 cổ phiếu thành phần, cũng đã bị nhiều chuyên gia và học giả nghi ngờ. Họ cho rằng chỉ 30 cổ phiếu thành phần không mang tính đại diện, nhưng mọi người cần lưu ý rằng 30 cổ phiếu thành phần này là đủ tại Mỹ. Công ty mà bạn đang tìm kiếm vẫn có một giá trị tham chiếu lớn, có thể được sử dụng làm chỉ báo về hiệu suất chung của thị trường.

 

2. Chỉ số Nasdaq, một chỉ báo quan trọng của các cổ phiếu công nghệ trên thế giới

Chỉ số Nasdaq được thiết lập vào năm 1971. Các cổ phiếu thành phần của nó bao gồm những cổ phiếu được niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ. Nó là chỉ báo quan trọng nhất của các cổ phiếu công nghệ trên thế giới. Chỉ số Nasdaq có trên 5.000 cổ phiếu thành phần, và bao phủ công nghệ Sinh hóa và các ngành khác, chẳng hạn như phần mềm và phần cứng máy tính, chất bán dẫn, truyền thông mạng, v.v., là những tiêu chuẩn tham chiếu quan trọng để đầu tư vào cổ phiếu công nghệ.

ATFX-nasdaq-index-market

Tại sao thị trường chỉ số Nasdaq là một giao dịch phi tập trung?

Các nhà đầu tư trên thị trường chỉ số Nasdaq tiến hành các giao dịch qua điện thoại hoặc Internet từ trước và không cần giao dịch trên sàn giao dịch. Hầu hết các giao dịch có liên quan đến công nghệ cao, đặc biệt là máy tính. Nó là thị trường giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên của thế giới. Chỉ số Chứng khoán này có hệ thống thị trường riêng, và là một giao dịch chứng khoán độc lập thực hiện việc mua và bán một cổ phiếu nhất định cho nhà đầu tư.

Giao dịch phi tập trung chỉ chứng khoán của các công ty không được niêm yết hoặc được niêm yết không còn được giao dịch trên sàn giao dịch mà trên thị trường phi tập trung, nhưng theo cách kín đáo ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn mức giá được nêu rõ trong cuộc họp chính thức. Các giao dịch được hoàn tất ở mức giá với các điều kiện khác được gọi là giao dịch qua quầy.

 

3. Chỉ số S&P 500, một chỉ báo về sự gia tăng và sụt giảm của nền kinh tế Mỹ

Chỉ số S&P 500 là tiêu chuẩn đánh giá tổng thể cho top 500 công ty được niêm yết tại Mỹ. Công ty xếp hạng Standard & Poor’s đã chọn 500 công ty hàng đầu từ tất cả các lĩnh vực của đời sống trên thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên vốn hóa thị trường, bao phủ hai thị trường chứng khoán chính của Mỹ. Chỉ số S&P 500 chứa nhiều công ty đang tăng trưởng hơn Chỉ số Dow Jones. Nó có thể phản ánh rõ hơn những thay đổi trên thị trường chứng khoán Mỹ, và các rủi ro cũng đa dạng hơn. Ngoài ra, các phương pháp trọng số được sử dụng bởi các Chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng khác nhau. Chỉ số Dow sử dụng phương pháp tính trọng số giá chứng khoán, trong khi chỉ số S&P 500 sử dụng phương pháp tính trọng số giá trị thị trường, có thể phảnh ánh rõ hơn giá trị thực tế của chứng khoán công ty, thậm chí phản ánh sự gia tăng và sụt giảm của nền kinh tế Mỹ.

Một điều cuối cùng mà mọi người nên chú ý đó là ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ được nhắc đến ở trên chứa các cổ phiếu thành phần khác nhau. Chẳng hạn, nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu Google, thì việc giá cổ phiếu của Google tăng và giảm sẽ ảnh hưởng tới Chỉ số Dow Jones. Bởi vì Google không phải là một thành phần của Chỉ số Dow, không chỉ số nào trong số ba chỉ số chứng khoán của Mỹ này có thể bao gồm tất cả sự gia tăng và sụt giảm hàng ngày của thị trường chứng khoán Mỹ. Khi đầu tư, nhà giao dịch không nên chỉ xem xét một chỉ số chứng khoán Mỹ. Nhà đầu tư nên kết hợp cả ba chỉ số chứng khoán để xem xét chúng cùng nhau và thực hiện theo chiến lược giao dịch để có thể dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn. 

 

Tải về Metatrader 4 hoặc thiết lập tài khoản giao dịch Demo để bắt đầu giao dịch ngay!

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/