Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Thị trường tiền điện tử hạ nhiệt khi Bitcoin đóng cửa tháng dưới mức hỗ trợ chính

Thị trường tiền điện tử hiện đang sụt giảm sau khi Bitcoin không thể kết thúc tháng 3 trên mức hỗ trợ 46K. Hôm qua là một ngày đỏ đối với Bitcoin và các altcoin sau khi các nhà đầu tư đột ngột giảm giá và chốt lời để kết thúc tháng.

 

Giá Bitcoin đã mất hơn 5.6% mức tăng ngày hôm qua để đóng cửa dưới mức hỗ trợ ở 46K, tạo ra mức thấp hàng tháng ở mức 44,222 USD. Sự phục hồi gần đây bắt đầu sau khi Bitcoin đạt mức cao mới ở mức 48,220 USD trong tháng vừa kết thúc. Lần đầu tiên kể từ năm 2022.

 

Các loại tiền thay thế chịu sự thống trị của Bitcoin, cũng mất giá trị tương tự. Ethereum cũng đã mất 5% giá trị sau khi tạo ra mức cao mới ở mức 3485 USD lần đầu tiên trong năm nay. Ripple đã mất 4.7% cho đến nay và hiện ở mức 0.8240 USD. Các đồng tiền khác đã chứng kiến ​​mức giảm hơn 10% cho đến nay.

 

Tâm lý chung đối với Bitcoin là giảm giá, với mức đóng cửa hàng tháng tiêu cực

Hiện tại, có nhiều khả năng Bitcoin sẽ giảm thêm để kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 42K vào cuối tuần, đặc biệt là nếu mức hỗ trợ hiện tại không được giữ vững. Ngoài ra, nếu hỗ trợ mạnh tại 44k có vào cuối tuần, chúng ta có thể bắt đầu tuần mới với một lưu ý tốt với cơ hội lớn hơn cho phe bò để lấy lại thị trường.

 

Trong lịch sử, tháng 4 luôn là một tháng tích cực đối với thị trường tiền điện tử và chúng tôi hy vọng tháng gần đây sẽ không phải là một ngoại lệ.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/