Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Kết quả kinh doanh quý 4 của Broadcom thể hiện hoạt động của VMware

Cách đây không lâu, Broadcom đã hoàn tất thương vụ mua lại VMware trị giá $61 tỷ, và các nhà phân tích sẽ đánh giá công ty từ báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất.

AVGO - Daily Chart

AVGO – Đồ thị ngày

Giá cổ phiếu AVGO hiện đang ở mức $903,64 và đã phá vỡ ngưỡng kháng cự $921,80. Đó có thể là một tín hiệu giảm giá trong tuần khi thị trường cổ phiếu suy yếu.

Broadcom là nhà thiết kế và sản xuất nhiều sản phẩm bán dẫn và phần mềm cơ sở hạ tầng. Apple Inc. là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty. Mặc dù những lo ngại về khả năng Apple thay thế chip của Broadcom để chuyển sang sử dụng sản phẩm Apple tự sản xuất vẫn còn tồn tại, thương vụ mua lại VMware của Broadcom đã trở thành động lực thúc đẩy kết quả kinh doanh nửa cuối năm.

Broadcom đã cơ cấu lại VMware thành bốn bộ phận chịu trách nhiệm về các nhóm sản phẩm khác nhau.

Tin tức về việc tái cấu trúc VMware xuất hiện một ngày sau khi thương vụ mua lại trị giá $61 tỷ chính thức hoàn tất. Kế hoạch ban đầu để hoàn thành thương vụ từ tháng 2 đã bị lùi lại do lo ngại về quy định liên quan đến chống độc quyền, và các nhà phân tích đang chờ đợi những thông tin cập nhật mới trong báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới.

Các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty sẽ đạt $10,96 với doanh thu $9,28 tỷ trong quý – tương đương với mức tăng 3,9%. Keybanc cho biết thương vụ sáp nhập của Broadcom sẽ ngay lập tức đẩy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty tăng lên, vì các sản phẩm của VMware (VMW) kết hợp với các sản phẩm của Broadcom có thể tạo ra giá trị gia tăng cao. Theo báo cáo, công ty cũng chuẩn bị sa thải khoảng 1.300 nhân viên VMware ở California.

Với báo cáo kết quả kinh doanh này, các nhà phân tích sẽ đánh giá thành công ban đầu của VMware và bất kỳ trở ngại nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Cổ phiếu lĩnh vực công nghệ đã suy yếu trong vài ngày qua và có thể bật tăng trở lại.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com