Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Đô la Úc có thể tăng giá so với đồng Euro với dữ liệu

EURAUD giao dịch dưới mức 1,47 và có thể tăng thêm một số điểm giảm nữa với dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này.euraud chart

Biểu đồ 4 giờ EURAUD

Thứ ba đưa ra việc công bố Niềm tin người tiêu dùng Westpac trước chỉ số tâm lý kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu và ZEW của Đức. Thứ Năm sẽ đưa ra số liệu việc làm cho Úc, với dự đoán sẽ tăng thêm 50k việc làm.

Thị trường việc làm là động lực lớn cho các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc và một số người thất nghiệp có thể khiến họ lưỡng lự trước lộ trình tăng lãi suất.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Westpac, Bill Evans, cho rằng RBA đang cố tình cố gắng làm chậm nền kinh tế để đưa lạm phát ra khỏi hệ thống. Điều đó có nghĩa là các hộ gia đình ngừng chi tiêu khi thu nhập khả dụng của họ giảm xuống.

Ông Evans viết: “Các kênh để làm phẳng tăng trưởng nhu cầu bao gồm tác động tiêu cực của tài sản rất lớn khi giá nhà giảm, tăng trưởng thu nhập khả dụng của hộ gia đình bị hạn chế khi lãi suất tăng, niềm tin tiêu dùng thấp kỷ lục và chi phí đi vay tăng cho các doanh nghiệp”, ông Evans viết.

“Chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu sẽ đạt được bằng cách tăng đều đặn tỷ lệ tiền mặt lên 3,35% vào đầu năm 2023, với tốc độ tăng trưởng GDP cuối cùng sẽ chậm lại khoảng 1% vào năm 2023.”

Đồng đô la Úc sẽ được hưởng lợi từ tốc độ tăng lãi suất chậm hơn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và các nguồn thân cận với ECB đã được báo giá với mục tiêu 2% đối với lãi suất Châu Âu để kiềm chế lạm phát. Họ nói thêm rằng ngân hàng đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái vào mùa đông này và tăng trưởng yếu hơn trong năm tới so với dự báo của chính ECB là 0,9%. Tuy nhiên, một thị trường lao động mạnh được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế thoát khỏi mức tăng cao hơn.

Đồng đô la Úc bị bán tháo khi EURAUD đạt mức cao gần 1,49. Đồng euro dường như đã đạt đỉnh ở những mức đó và với mùa đông đang đến gần ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, đây có thể là thời điểm tốt để bán EURAUD.

EURAUD 4 Hour Chart

Tuesday brings the release of Westpac Consumer Confidence before the Eurozone and German ZEW economic sentiment indexes. Thursday will bring employment figures for Australia, with predictions for a gain of 50k jobs.

The employment market is a big driver of monetary policy decisions by the Reserve Bank of Australia and some unemployment could see them hesitate on their rate hike path.

Westpac Bank’s Chief Economist, Bill Evans, thinks the RBA is deliberately trying to slow the economy to get inflation out of the system. That means households stop spending as their disposable income drops.

The channels for flattening growth in demand include a very large negative wealth effect as house prices tumble, restricted growth in household disposable income as interest rates increase, record low consumer confidence, and increased borrowing costs for businesses,” Mr. Evans wrote.

We think that the objective will be achieved by steadily increasing the cash rate to 3.35% by early 2023, with GDP growth eventually slowing to around 1% in 2023.” 

The Australian dollar will benefit from the European Central Bank’s slower pace on rates, and sources close to the ECB were quoted with a 2% target for European rates to tame inflation. They added that the bank was bracing for a recession this winter and weaker growth next year than the ECB‘s own projection of 0.9%. However, a strong labour market is expected to cushion the economy from higher rates.

The Australian dollar was sold off as EURAUD reached highs near 1.49. The euro appears to have peaked at those levels, and with winter approaching in the Eurozone, this could be a good time to go short on EURAUD.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com