Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้
Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

ฟรี แอปปฏิทินเศรษฐกิจ MT4

รู้ได้ว่าเมื่อใดตลาดจะมีความผันผวน ไม่ต้องลองเสี่ยงทุกครั้ง
ดาวน์โหลดและลองใช้งานปฏิทินเศรษฐกิจ MT4 ฟรีของเราได้แล้ววันนี้

ข้อมูลใดบ้างที่อาจกระทบกับออเดอร์ของคุณ

ข้อมูลเศรษฐกิจแบบรายนาที

ATFX Economic Calendar infographic_2x
ฟีเจอร์สหลัก
  • 01 กรองเหตุการณ์ที่มีความผันผวนต่ำ กลาง สูง
  • 02 ตั้งการแจ้งเตือน: push, อีเมล, และหน้าจอ
  • 03ปรับให้เป็นเวลาท้องถิ่นของคุณ
  • icon-04 ดูเหตุการณ์ในอนาคตและในอดีต
เริ่มต้นเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด

ฟีเจอร์สหลัก

  • กรองเหตุการณ์ที่มีความผันผวนต่ำ กลาง และสูง
  • ตั้งการแจ้งเตือน: push, อีเมล, และหน้าจอ
  • ปรับให้เป็นเวลาท้องถิ่นของคุณ
  • ดูเหตุการณ์ในอนาคตและในอดีต