×

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。


Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Search Close

ATFX Bổ nhiệm Chuyên gia trong Ngành Phil Muldoon làm Giám đốc Kinh doanh khối Tổ chức

ATFX đã công bố rằng Phil Muldoon, một chuyên gia đầu ngành, đã chính thức gia nhập mảng kinh doanh khối tổ chức của công ty với tư cách là Giám đốc Kinh doanh khối Tổ chức.atfx phil muldoon institutional sales director Vì thương hiệu không ngừng mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu của mình, nên ATFX đã hợp tác với Phil, một chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, để thực hiện sứ mệnh và phát triển công việc kinh doanh khối tổ chức của mình. Thêm vào đó, nhà môi giới tin rằng kinh nghiệm sâu rộng của Muldoon sẽ mang lại lợi ích cho các khách hàng khối tổ chức.

Trước khi gia nhập ATFX, Phil đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và marketing khối tổ chức tại London trong gần 4 năm và có 30 năm kinh nghiệm trong các vai trò ngân hàng ở Anh và khu vực Trung Đông. Trước đó, Phil đã nắm những vị trí chủ chốt tại Ngân hàng Quốc gia Abu Dhabi, Credit Suisse, nhà sản xuất Hannover Trust, và Westminster Bank.

ATFX đã nói rằng việc mở rộng công việc kinh doanh khối tổ chức là hết sức quan trọng đối với sứ mệnh và tầm nhìn của mình. Nhà môi giới đã hướng các nguồn lực quan trọng trong những năm gần đây theo hướng phát triển phòng ban. Do đó, công ty đã tìm cách thuê tuyển những nhân tài hàng đầu trong ngành, những người phù hợp với công ty. “Chúng tôi hy vọng rằng Phil sẽ khai thác tối đa hình ảnh thương hiệu dẫn đầu mà ATFX đã tạo ra trong những năm qua, kết hợp với kinh nghiệm sâu rộng trong ngành của ông để đưa công việc kinh doanh khối tổ chức của ATFX lên một tầm cao mới.”

Popular posts