×

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。


10 loại Tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên Thị trường Forex

Mọi người đều đồng ý rằng có 10 loại tiền tệ được coi là được giao dịch nhiều nhất và dễ biến động nhất trên thị trường Forex ngày nay. Sổ tay Forex dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho bạn về các loại tiền tệ này với khối lượng ước tính của chúng theo dữ liệu thu được từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

 • Đô la Mỹ (USD): Đô la Mỹ, đôi khi được gọi là đồng bạc xanh, đây là đồng tiền đứng đầu và quan trọng nhất trong thế giới giao dịch Forex, đơn giản vì nó là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên hành tinh. Đô la Mỹ tạo ra khối lượng trung bình hàng ngày là 2.9 nghìn tỷ đô la Mỹ trên Thị trường Ngoại hối. Với sự thống trị của đồng USD, ngày nay nó được coi là tiền tệ chính được sử dụng để ghép nối các đồng tiền khác.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY.
 • EURO (EUR): Đồng Euro có giá trị ngay sau USD. Euro là đơn vị tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày gần 1.1 nghìn tỷ USD.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là EUR/USD, EUR/JPY và EUR/GBP.
  Thường thì việc kết hợp đồng Euro với đồng đô la (EURUSD) tạo ra một cặp giao dịch nhiều nhất và dễ biến động nhất trên Thị trường Forex ngày nay.
 • Đồng Yên Nhật (JPY): Đồng Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản và được giao dịch nhiều thứ ba trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 554 tỷ USD. Cặp tiền này nổi tiếng về độ biến động đặc biệt là khi được ghép nối với bất kỳ loại tiền tệ chính nào như EUR, USD và GBP.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là USD/JPY và EUR/JPY
 • Đồng bảng Anh (GBP): Đồng bảng Anh là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ của nó, và là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ tư trên toàn cầu với khối lượng trung bình hàng ngày gần 422 tỷ đô la Mỹ.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là GBP/USD và GBP/EUR.
 • Đô la Úc (AUD): Đô la Úc là đơn vị tiền tệ chính thức của Khối thịnh vượng chung Úc và được giao dịch nhiều thứ năm trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 223 tỷ đô la Mỹ.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là AUD/USD.
 • Đô la Canada (CAD): Đô la Canada là đơn vị tiền tệ chính thức của Canada và được giao dịch nhiều thứ sáu trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 166 tỷ đô la Mỹ.
  Cặp giao dịch thú vị nhất là USD/CAD.
 • Franc Thụy Sĩ (CHF): Đồng franc Thụy Sĩ là đơn vị tiền tệ chính thức của Thụy Sĩ và được giao dịch nhiều thứ bảy trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 164 tỷ đô la Mỹ.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là EUR/CHF và USD/CHF.
 • Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNH): Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc – đôi khi được gọi thông tục là “nhân dân tệ” – là đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và được giao dịch nhiều thứ tám trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 142 tỷ đô la Mỹ.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là USD/CNH, CNH/JPY, EUR/CNH  GBP/CNH.
 • Đô la Hong Kong (HKD): Đô la Hong Kong là đơn vị tiền tệ chính thức của Hồng Kông và được giao dịch nhiều thứ chín trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 117 tỷ USD.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là USD/HKD và EUR/HKD.
 • Đô la New Zealand (NZD): Đô la New Zealand là đơn vị tiền tệ chính thức của New Zealand và là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ mười trên toàn cầu, chiếm khối lượng trung bình hàng ngày là 68 tỷ đô la Mỹ.
  Các cặp giao dịch thú vị nhất là NZD/USD, EUR/NZD  NZD/JPY.

Bắt đầu hành trình Forex của bạn với tài khoản Demo tại ATFX ngay hôm nay!

Popular posts