Phân tích Dữ liệu Mạnh mẽ, Quyết đoán và Sâu sắc

  • Trading Central đáp ứng yêu cầu của các kiểu đầu tư khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến đầu tư dài hạn.
  • Trading Central cung cấp nghiên cứu đầu tư cho hơn 200 ngân hàng đầu tư, nhà quản lý quỹ, môi giới và nhà giao dịch chuyên nghiệp từ 45 nước trên thế giới.
  • Trading Central là nhà cung cấp nghiên cứu đầu tư hàng đầu trên thị trường tài chính.
  • Trading Central cung cấp quyền truy cập miễn phí cho khách hàng của ATFX.
  • Tận hưởng trải nghiệm giao dịch mới với Trading Central.

Được đánh giá là tài nguyên phân tích kỹ thuật hàng đầu thế giới, chiến lược kỹ thuật và báo cáo phân tích dữ liệu chuyên nghiệp của Trading Central bao gồm đồng tiền, kim loại quý, hàng hóa và chỉ số thông qua thiết bị đầu cuối dữ liệu thị trường (Bloomberg, Thomson Reuters, Dow Jones, v.v) và nền tảng giao dịch chính. Chiến lược về mỗi sản phẩm cập nhật mười lần hàng ngày và cung cấp cho khách hàng những cơ hội đầu tư tốt nhất.

Trading Central là thành viên đã được chứng nhận của ba hiệp hội Nhà Cung cấp Dịch vụ Nghiên cứu Độc lập: Investoride Research, Euro IRP và Asia IRP. Trading Central phù hợp với lợi ích của nhà đầu tư và không có xung đột đầu tư. Đây cũng là Nhà tư vấn Đầu tư Đã đăng ký (RIA) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng kỳ hạn Hồng Kông (SFC), tuân thủ và được điều hành bởi Cơ quan quản lý Thị trường Tài chính Pháp (AMF).