Các Câu hỏi về MT4

Câu hỏi thường gặp về MT4, liên quan đến nền tảng giao dịch yêu thích của bạn

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Bạn có thể mất nhiều hơn mức bạn đầu tư. Chính sách Rủi ro.
Mở Tài Khoan Live

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có thể xem tất cả loại sản phẩm sẵn có được cung cấp bởi ATFX bằng cách nào?

Vào cửa sổ “Sản phẩm và Dịch vụ”, nhấp chuột phải và chọn “Hiển thị Tất cả” để xem tất cả loại sản phẩm sẵn có.

Tôi đã tải về MT4, tôi có thể đăng nhập tài khoản Live của mình bằng cách nào?

Ngay khi bạn đã nạp thành công tiền vốn, tài khoản được kích hoạt, và hệ thống cung cấp cho bạn tài khoản giao dịch, mật khẩu và dữ liệu máy chủ. Bạn chỉ phải nhập tài khoản và mật khẩu được cung cấp và chọn đúng máy chủ để đăng nhập vào tài khoản Live của mình.

Tôi có thể đổi mật khẩu trên MT4 bằng cách nào?

Bạn có thể đăng nhập Cổng thông tin Khách hàng hoặc nền tảng giao dịch MT4 để đổi mật khẩu.

Tôi có thể chèn chỉ báo biểu đồ trong MT4 của ATFX bằng cách nào?

Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

  1. Chọn “Chèn” > “Chỉ báo Kỹ thuật” trên menu trên cùng;
  2. Hoặc bạn có thể chèn “Chỉ báo Kỹ thuật” thông qua tùy chọn “Điều hướng”.

Tôi có thể tạo ra nghiên cứu về các đường xu hướng hoặc biến động khác bằng cách nào?

Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

  1. Chọn “Chèn” ở menu trên cùng;
  2. Chọn đường xu hướng mà bạn muốn;
  3. Nhả chuột, một biểu tượng chữ thập sẽ xuất hiện trên đường xu hướng đã chọn.

Di chuyển biểu tượng hình chữ thập trên biểu đồ đã chọn, nhấp chuột và giữ để nhấp chuột, và di chuyển chuột để điều chỉnh kích thước của đường xu hướng. Bạn cũng có thể nhanh chóng truy cập lối tắt của nghiên cứu đường xu hướng bằng cách nhấp vào “Duyệt” > “Thanh công cụ” > “Nghiên cứu Đường”, và biểu tượng xuất hiện dưới thanh menu. Bạn có thể chọn các tùy chọn khác ở đầu màn hình bằng cách nhấp vào đường xu hướng, hình chữ thập, hoặc Fibonacci Hồi quy.

Có hướng dẫn sử dụng cho ATFX MT4 không?

Có, vui lòng chọn “Trợ giúp” > “Chủ đề Trợ giúp”.

MT4 thuộc Múi giờ nào?

Múi giờ trong ATFX MT4 là GMT+0.

Tôi có thể chọn ngôn ngữ người dùng trong MT4 bằng cách nào?

Vào menu trên cùng và chọn Xem -> Ngôn ngữ -> ví dụ: tiếng Trung (giản thể) và sau đó khởi động lại phần mềm và ngôn ngữ người dùng sẽ là tiếng Trung giản thể.

Trải nghiệm giao dịch MT4 tốc độ cao với chênh lệch thấp!
Hỗ trợ cho ứng dụng iPhone và Android

Trải nghiệm MT4 theo cách tối ưu, với điều kiện giao dịch lấy nhà giao dịch làm trung tâm của ATFX.