Makapangyarihan, Pinagkakatiwalaan at Mahusay
na Pag-Analisa sa Datos

  • Tinutugma ng Trading Central ang pangangailangan ng iba’t-ibang estilo sa pag-trade, mula sa intraday trading hanggang long term investments.
  • Nagbibigay ang Trading Central ng pagsasaliksik sa mahigit 200 investment banks, fund managers, brokers at propesyonal na dealers mula sa 45 bansa sa buong mundo.
  • Trading Central ang nangungunang tagapagbigay ng pananaliksik sa investment sa pangpinansyal na market.
  • Libre ang Trading Central para sa mga kliyente ng ATFX.
  • Makinabang sa bagong karanasan sa pag-trade gamit ang Trading Central.

Itinuturing bilang nangungunang mapagkukunan ng technical analyisis, mga teknikal na istratehiya ng Trading Central at propesyonal na pag-analisa ng mga ulat tungkol sa currencies, mahahalagang metal, mga commodity at mga index sa pamamagitan ng market data terminals (Bloomberg, Thomson Reuters, Dow Jones, etc) at mga pangunahing trading platforms. Ang mga istratehiya sa bawat produkto ay binabago sampung beses kada araw at nagbibigay sa mga kliyente ng pinakamahusay na oportunidad sa pag-invest.

Ang Trading Central ay sertipikadong miyembro ng tatlong Independent Research Providers associations: Investorside Research, Euro IRP at Asia IRP. Ang Trading Central ay naaayon sa mga interes ng investors at walang kasalungat na interes sa investment. Ito rin ay isang Registered Investment Adviser (RIA) sa U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) at Hongkong Securities and Futures Commission (SFC), na sumusunod at regulado ng Autorite des Marches Financiers (AMF).