Nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống và nâng cấp website ATFX theo lịch dưới đây:

Từ 09:00 giờ tối ngày 03/09/2019 (Thứ Ba) đến 03:00 giờ sáng 04/09/2019 (Thứ Tư) (Theo giờ Bắc Kinh),
Trong khoảng thời gian nêu trên, website và cổng thông tin khách hàng của ATFX sẽ ngừng phục vụ trong 15 phút bất kỳ.

Chúng tôi xin lỗi về mọi sự bất tiện mà việc này gây ra và cám ơn bạn về sự hỗ trợ không ngừng đối với ATFX.

Đối với mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ cs.gm@atfx.com.

ATFX

Share
2019/08/30