Hội thảo Miễn phí về Giao dịch Forex tại SEA

Học cách Giao dịch tại ATFX

Quốc gia

Philippines

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Rút thăm May mắn

5Giải thưởng

Instructor

Martin Lam

Martin Lam

Có tiền có quyền: Tâm lý thị trường sẽ làm cho thị trường toàn cầu biến động và khủng hoảng như thế nào?

Trong tình hình thị trường thay đổi nhanh chóng như hiện nay, tâm lý thị trường sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ biến động nhạy cảm nào trên thị trường thế giới và các nhà giao dịch có thể bị thúc đẩy đưa ra quyết định sai lầm.

Trong hội thảo này, chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho người tham gia tổng quan về mối quan hệ giữa biến động thị trường và tâm lý, tiếp theo là kỹ thuật và kỹ năng giao dịch trực tuyến, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý rủi ro, và tâm lý giao dịch.

Hơn nữa, những người tham gia hội thảo với chúng tôi sẽ biết cách theo dõi và đánh giá những thay đổi của thị trường nhằm gia tăng hiểu biết để tránh mọi tổn thất theo từng cuộc khủng hoảng thị trường tiềm ẩn.

KẾT QUẢ HỌC TẬP

  • Hiểu việc công nghệ tài chính hiện đại gia tăng tính minh bạch của thông tin thị trường và hành vi đầu tư như thế nào
  • Mối quan hệ giữa biến động và tâm lý thị trường
  • Kỹ năng cơ bản để theo dõi và đánh giá những thay đổi của thị trường sẽ ảnh hưởng đến việc định giá đầu tư
  • Gia tăng hiểu biết về khủng hoảng thị trường và quản lý rủi ro

Rút thăm May mắn

1ST PRIZE: $500 NON-WITHDRAWABLE TRADING BONUS2ND PRIZE: $400 NON-WITHDRAWABLE TRADING BONUS3RD PRIZE: $300 NON-WITHDRAWABLE TRADING BONUS4TH PRIZE: $200 NON-WITHDRAWABLE TRADING BONUS5TH PRIZE: $100 NON-WITHDRAWABLE TRADING BONUS