Lịch Giao dịch của ATFX nhân dịp Lễ Phục sinh và Ngày lễ Anzac của Australia

Do Lễ Phục sinh sắp diễn ra vào ngày 21/04/2019 (Chủ nhật) và Ngày lễ Anzac của Australia vào ngày 25/04/2019 (Thứ Năm), lịch giao dịch của một số công cụ trong thời gian nghỉ lễ sẽ được thay đổi. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch trong thời gian nghỉ lễ.

 

Lễ Phục sinh

Sản phẩm 18/04/2019 (Thứ năm) 19/04/2019 (Thứ sáu) 22/04/2019 (Th Hai) 23/04/2019 (Thứ Ba)
Forex Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Kim loại Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
USOIL Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
UKOIL Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Mỹ Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Đức Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
Tiền điện tử Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Chỉ số 18/04/2019 (Thứ năm) 19/04/2019 (Thứ sáu) 22/04/2019 (Th Hai) 23/04/2019 (Thứ Ba)
CHI50 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
HK50 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
HKCH50 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
AUS200 Đóng cửa Sớm lúc 16:00 giờ Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
EU50 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
ESP35 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
FRA40 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
GER30 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
IT40 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
UK100 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
JP225 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
US30 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
NAS100 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
SPX500 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
USDX_JUN19 Giao dịch Bình thường Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông báo rủi ro: Trước hoặc sau các ngày nghỉ lễ dài, do tình trạng thanh khoản kém trên tất cả các công cụ tài chính, việc này có thể dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và bán sẽ tăng và rủi ro về sự bất ổn, v.v. Chúng tôi khuyên tất cả các khách hàng nên thường xuyên theo dõi tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn luôn có đủ mức ký quỹ trong tài khoản.

 

Ngày lễ Anzac của Australia

Chỉ số 24/04/2019 (Thứ tư) 25/04/2019 (Thứ năm) 26/04/2019 (Thứ sáu)
AUS200 Giao dịch Bình thường Mở cửa Muộn lúc 10:15 giờ Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Trân trọng,

ATFX