Thông báo Mở rộng Giờ Giao dịch của CFD trên Chỉ số HK

Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HKEX) thông báo việc mở rộng Phiên Giao dịch Ngoài giờ (T+1) thêm 2 giờ, bao gồm chỉ số cổ phiếu, tiền tệ và các sản phẩm hàng hóa. Giờ giao dịch mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 17/06/2019 (Thứ Hai), phiên giao dịch T+1 sẽ có hiệu lực từ 5:15 chiều đến 3:00 giờ sáng theo giờ HKT (GMT +8), tức 12:15 giờ đêm đến 10:00 tối theo giờ GMT +3).

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng giờ giao dịch của các công cụ bên dưới sẽ được mở rộng từ ngày 17/06/2019, vui lòng xem lịch giao dịch bên dưới.

Chỉ số Tên Giờ Giao dịch trước ngày 17/06/2019 Giờ Giao dịch sau ngày 17/06/2019
HK50 Chỉ số Giao ngay HSI của Hồng Kông (CFD) 04:16-07:00、
08:00-11:30、
12:15-19:59
04:16-07:00、
08:00-11:30、
12:15-21:59
HKCH50 Chỉ số Giao ngay China H-Shares của Hồng Kông (CFD) 04:16-07:00、
08:00-11:30、
12:15-19:59
04:16-07:00、
08:00-11:30、
12:15-21:59

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Trân trọng,
ATFX