Lịch giao dịch của ATFX cho Ngày nghỉ lễ của Thị trường trong tháng 07/2020

Do các ngày nghỉ lễ quốc gia sắp diễn ra; Ngày Thành lập Đặc khu Hành chính Hồng Kông và Ngày lễ Độc lập của Mỹ , lịch giao dịch của các công cụ dưới đây sẽ được thay đổi. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch.

Ngày Thành lập Đặc khu Hành chính Hồng Kông

Chỉ số

1/7/2020 (Thứ Tư)

2/7/2020 (Thứ Năm)

HK50

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

HKCH50

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Ngày lễ Độc lập của Mỹ

Sản phẩm

3/7/2020 (Thứ Sáu)

6/7/2020 (Thứ Hai)

Forex

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Kim loại

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

Tiền điện tử

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Năng lượng

3/7/2020 (Thứ Sáu)

6/7/2020 (Thứ Hai)

USOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 19:45 giờ

Giao dịch Bình thường

USOIL Kỳ hạn

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

UKOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 19:45 giờ

Giao dịch Bình thường

UKOIL Kỳ hạn

Đóng cửa Sớm lúc 20:30 giờ

Giao dịch Bình thường

Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

Cổ phiếu

3/7/2020 (Thứ Sáu)

6/7/2020 (Thứ Hai)

Cổ phiếu Mỹ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Cổ phiếu Đức

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Chỉ số

3/7/2020 (Thứ Sáu)

6/7/2020 (Thứ Hai)

HK50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

HKCH50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

CHI50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

AUS200

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

EU50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

ESP35

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

FRA40

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

GER30

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

IT40

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

UK100

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

JP225

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

US30

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

NAS100

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

SPX500

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

USDX_SEP20

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ,

ATFX

28.06.2020