Lịch Giao dịch của ATFX cho Ngày nghỉ lễ của Thị trường trong tháng 02/2020


Vì Ngày Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, lịch giao dịch của các công cụ bên dưới sẽ được thay đổi. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch giao dịch. 

Sản phẩm

17/02/2020 (Thứ hai)

18/02/2020 (Thứ ba)

Forex

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Kim loại

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

USOIL Kỳ hạn

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

UKOIL Kỳ hạn

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

USOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 19:45 giờ

Giao dịch Bình thường

UKOIL Giao ngay

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Cổ phiếu Mỹ

thị trường đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Cổ phiếu Đức

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Cryptocurrencies

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Chỉ số

17/02/2020 (Thứ hai)

18/02/2020 (Thứ ba)

CHI50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

HK50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

HKCH50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

AUS200

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

EU50

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

ESP35

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

FRA40

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

GER30

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

IT40

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

UK100

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

JP225

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

US30

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

NAS100

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

SPX500

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

USDX_MAR20

Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ

Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông báo rủi ro: Trước hoặc sau các ngày nghỉ lễ dài, do tình trạng thanh khoản thiếu hụt trên tất cả các công cụ tài chính, việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng và rủi ro về sự bất ổn, v.v. Chúng tôi khuyên tất cả các khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo luôn có đủ ký quỹ để duy trì mọi vị thế mở.

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. 

Trân trọng,
ATFX

10.02.2020