LỊCH SỰ KIỆN KINH TẾ

Dưới đây là các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu chính sắp tới, có thể được xem bằng lịch tin tức trực tiếp của ATFX. Các mục tin được cập nhật tự động để cung cấp cho bạn thông tin mới nhất có thể tác động tới các sản phẩm mà bạn giao dịch. Ngoài ra, nếu bạn đã bỏ lỡ một (hoặc hai) mục tin, hãy kiểm tra lịch sử của lịch tin tức forex để xem tất cả các sự kiện trước đó và cách chúng có thể tác động tới các sản phẩm giao dịch của bạn.