Do kết thúc Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày ở khu vực Châu Âu vào ngày 27/10/2019 (Chủ nhật), giờ giao dịch của công cụ dưới đây sẽ được thay đổi, có hiệu lực từ ngày 28/10/2019 (thứ Hai) đến ngày 01/11/2019 (thứ sáu). Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch trong khoảng thời gian này.

 

Chỉ số

Gi giao dch
(Th
Hai đến th Năm)

Gi giao dch (Th sáu)

ESP35

11:01-21:59

11:01-21:59

EU50

10:01-23:59

10:01-23:55

FRA40

10:01-23:59

10:01-23:55

IT40

11:01-19:39

11:01-19:39

GER30

10:01-23:59

10:01-23:55

UK100

04:01-23:59

04:01-23:55

Cổ phiếu

Gi giao dch
(Th
Hai đến th Năm)

Gi giao dch (Th sáu)

Cổ phiếu Đức

11:03-19:29

11:03-19:29

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

 

Ngoài ra, giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày tại Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 03/11/2019 (Chủ nhật). ATFX sẽ chuyển giờ máy chủ MT4 từ GMT+3 thành GMT+2 có hiệu lực từ khi mở cửa thị trường vào ngày 04/11/2019 (thứ Hai). Việc thay đổi giờ máy chủ sẽ không ảnh hưởng tới các vị thế mở của bạn. Vui lòng xem giờ giao dịch cập nhật của các công cụ ở bên dưới:

 

Các sản phẩm

Gi giao dch
(Th
Hai đến th Năm)

Gi giao dch (Th sáu)

Forex

00:05-23:59
00:01-23:59

00:01-23:55

Kim loại

01:01-23:59

01:01-23:55

USOIL

01:01-23:59

01:01-23:55

UKOIL

03:01-23:59

03:01-23:55

Cryptocurrencies

01:05-23:59

01:05-23:55

Chứng khoán

Gi giao dch
(Th
Hai đến th Năm)

Gi giao dch (Th sáu)

Chứng khoán Mỹ

16:31-22:59

16:31-22:59

Chứng khoán Đức

10:03-18:29

10:03-18:29

Chỉ số

Gi giao dch
(Th
Hai đến th Năm)

Gi giao dch (Th sáu)

CHI50

03:01-10:30
11:01-22:29

03:01-10:30
11:01-22:29

HK50

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

HKCH50

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

AUS200

01:05-07:30
08:11-21:55

01:05-07:30
08:11-21:55

ESP35

10:01-20:59

10:01-20:59

EU50

09:01-22:59

09:01-22:59

FRA40

09:01-22:59

09:01-22:59

IT40

10:01-18:39

10:01-18:39

GER30

09:01-22:59

09:01-22:59

UK100

03:01-22:59

03:01-22:59

JP225

01:05-22:59

01:00-22:59

US30

01:05-23:15

01:05-22:59

NAS100

01:05-23:15

01:05-22:59

SPX500

01:05-23:15

01:05-22:59

USDX.mmmyy

03:01-23:59

03:01-23:55

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Trân trọng,

ATFX

Share
2019/10/25