Do Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào 01/10/2019 (Thứ Ba), ngày nước Đức Thống nhất vào 03/10/2019 (Thứ Năm) và Lễ hội Đôi lần Thứ chín vào 07/10/2019 (Thứ Hai), lịch giao dịch của một số công cụ trong thời gian nghỉ lễ sẽ được thay đổi. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch trong thời gian nghỉ lễ.

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Sản phẩm01/10/2019 (Thứ ba)02/10/2019 (Thứ tư)
HK50thị trường đóng cửaGiao dịch Bình thường
HKCH50thị trường đóng cửaGiao dịch Bình thường

 

Ngày nước Đức Thống nhất

Sản phẩm03/10/2019 (Thứ tư)04/10/2019 (Thứ năm)
GER30thị trường đóng cửaGiao dịch Bình thường
Cổ phiếu Đứcthị trường đóng cửaGiao dịch Bình thường

 

Tết Trùng cửu của Trung Quốc

Sản phẩm07/10/2019 (Thứ hai)08/10/2019 (Thứ ba)
HK50thị trường đóng cửaGiao dịch Bình thường
HKCH50thị trường đóng cửaGiao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Trân trọng,

ATFX

Share
2019/10/02