Do Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào 01/10/2019 (Thứ Ba), ngày nước Đức Thống nhất vào 03/10/2019 (Thứ Năm) và Lễ hội Đôi lần Thứ chín vào 07/10/2019 (Thứ Hai), lịch giao dịch của một số công cụ trong thời gian nghỉ lễ sẽ được thay đổi. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch trong thời gian nghỉ lễ.

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Sản phẩm 01/10/2019 (Thứ ba) 02/10/2019 (Thứ tư)
HK50 thị trường đóng cửa Giao dịch Bình thường
HKCH50 thị trường đóng cửa Giao dịch Bình thường

 

Ngày nước Đức Thống nhất

Sản phẩm 03/10/2019 (Thứ tư) 04/10/2019 (Thứ năm)
GER30 thị trường đóng cửa Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Đức thị trường đóng cửa Giao dịch Bình thường

 

Tết Trùng cửu của Trung Quốc

Sản phẩm 07/10/2019 (Thứ hai) 08/10/2019 (Thứ ba)
HK50 thị trường đóng cửa Giao dịch Bình thường
HKCH50 thị trường đóng cửa Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4 GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Trân trọng,

ATFX

Share
2019/10/02