ATFX TÀI TRỢ CHO

Duke of Edinburgh Cup

Sự kiện Năm 2018 tại Trung Quốc

Mặc dù tăng trưởng kinh doanh của ATFX không ngừng đi lên, nhưng công ty không hề sao nhãng trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển của tổ chức từ thiện xã hội. Dựa trên những điều đã nói đến ở trên, ATFX rất tự hào được công bố việc tài trợ cho Sự kiện Năm 2018 diễn ra tại Trung Quốc của Duke of Edinburgh Cup và hỗ trợ việc đẩy mạnh dự án có ý nghĩa này.