01. Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng cách nào?

Đăng nhập “my ATFX”, nhấp vào “Nạp tiền”. Chuyển tiền ngân hàng trực tuyến không mất phí.

Ngoài ra, để có được dịch vụ xuyên suốt hơn, chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng trình duyệt IE (Internet Explorer) để đăng nhập.

02. Những người khác có thể nạp tiền thay mặt khách hàng được không?

ATFX không chấp nhận khoản nạp từ bên thứ ba.

03. Làm thế nào tôi có thể nạp số tiền lớn nếu thẻ ngân hàng có giới hạn thanh toán?

Nếu bạn không thể hoàn tất một khoản thanh toán lớn hơn trong một lần với giới hạn thẻ ngân hàng, bạn có thể chia số tiền đó để nạp tiền nhiều lần, và sau đó liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến phục vụ 24 giờ của chúng tôi để giải quyết.

04. Chính sách rút tiền là gì?

Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào. Nếu yêu cầu rút tiền đầu tiên của bạn không được giải quyết, bạn không thể gửi yêu cầu rút tiền thứ hai. Thông thường, tiền sẽ đến tài khoản của bạn trong cùng một ngày nếu yêu cầu rút tiền được gửi trước 16:30 giờ, nếu không tiền sẽ đến vào ngày tiếp theo (ngoại trừ ngày lễ).

05. Phí nạp tiền và rút tiền sẽ được tính bao nhiêu?

Công ty thường không thu phí nạp tiền và rút tiền, trừ những trường hợp sau:

Với những khoản tiền rút dưới 100 USD hoặc không phát sinh giao dịch kể từ thời điểm nạp tiền cuối cùng, phí rút tiền là 5% (tối thiểu là 5 USD).

* Các khoản phí trên không bao gồm bất kỳ khoản phí nào có thể được tính bởi bất kỳ ngân hàng nào. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật thỏa thuận nếu trên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

06. Bạn cần lưu ý điều gì khi gửi yêu cầu rút tiền?

Vui lòng xác nhận thông tin ngân hàng thanh toán của bạn trước khi gửi yêu cầu rút tiền. Nếu bạn muốn chuyển tiền sang thẻ ngân hàng khác, vui lòng sửa đổi thông tin thẻ ngân hàng trước và sau đó gửi yêu cầu rút tiền.

07. Cách rút tiền?

Đăng nhập “my ATFX”, nhấp “Rút tiền”.

08. Bạn có thể đăng ký với tài khoản ngân hàng của người nào đó khác không?

Tài khoản phải được đăng ký với tài khoản của chính khách hàng để đảm bảo an toàn tiền của khách hàng được thực hiện theo Sắc lệnh Ngăn chặn Rửa tiền Quốc tế.