เนื่องจากวันหยุดสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าที่สหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2019 (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ตารางการเทรดของตราสารบางตัวในช่วงวันหยุดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างอิงที่ตารางการเทรดด้านล่างนี้สำหรับช่วงวันหยุดดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์

28/11/2019 (วันพฤหัสบดี)

29/11/2019 (วันศุกร์)

02/12/2019 (วันจันทร์)

Forex

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

โลหะมีค่า

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:45

ซื้อขายตามปกติ

USOIL Futures

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:45

ซื้อขายตามปกติ

UKOIL Futures

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:30

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:45

ซื้อขายตามปกติ

USOIL Spot

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:30

ซื้อขายตามปกติ

UKOIL Spot

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:30

ซื้อขายตามปกติ

หุ้นสหรัฐ

ตลาดปิด

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ซื้อขายตามปกติ

หุ้นเยอรมัน

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

Cryptocurrencies

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ดัชนี

28/11/2019 (วันพฤหัสบดี)

29/11/2019 (วันศุกร์)

02/12/2019 (วันจันทร์)

HK50

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

HKCH50

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

CHI50

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

AUS200

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

EU50

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ESP35

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

FRA40

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

GER30

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

IT40

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

UK100

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

ซื้อขายตามปกติ

JP225

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15

ซื้อขายตามปกติ

US30

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15

ซื้อขายตามปกติ

NAS100

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15

ซื้อขายตามปกติ

SPX500

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15

ซื้อขายตามปกติ

USDX_DEC19

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00

ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15

ซื้อขายตามปกติ

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางเวลาข้างต้นนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากท่านมีคำถามสงสัยใดๆ

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX

Share
2019/11/25