การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์บางตัว

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า ช่วงเวลาการซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ผลิตภัณฑ์ เวลาเริ่มต้นสำหรับทำการซื้อขายในวันจันทร์  (ปัจจุบัน) เวลาสิ้นสุดสำหรับทำการซื้อขายในวันศุกร์ (ปัจจุบัน)
ฟอเร็กซ์ 01:01 22:59
โลหะ 01:01 22:59
USOIL 01:01 22:59
UKOIL 03:01 22:59
USDX 03:01 22:59
เงินดิจิตอล 01:01 22:59
อื่นๆ ตามผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ตามผลิตภัณฑ์แต่ละตัว

 

ผลิตภัณฑ์ เวลาเริ่มต้นสำหรับทำการซื้อขายในวันจันทร์  (ใหม่) เวลาสิ้นสุดสำหรับทำการซื้อขายในวันศุกร์ (ใหม่)
ฟอเร็กซ์ 00:05 23:55
โลหะ 01:01 23:55
USOIL 01:01 23:55
UKOIL 01:01 23:55
USDX 01:01 23:55
เงินดิจิตอล 00:05 23:55
อื่นๆ ตามผลิตภัณฑ์แต่ละตัว (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ตามผลิตภัณฑ์แต่ละตัว (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 สำหรับโควตราคาและช่วงเวลาการซื้อขาย โปรดอ้างอิงที่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์บน MT4 ของท่าน

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากมีคำถามสงสัยใดๆ

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX