ประกาศ – การเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง ATFX 2019

เนื่องจากจะมีการปรับใช้เวลาออมแสงในวันที่ 10 มีนาคม 2019 ในสหรัฐอเมริกา และในวันที่ 31 มีนาคม 2019 ในยุโรป ATFX จะปรับเวลาเซิฟเวอร์ MT4 จาก GMT+2 เป็น GMT+3 เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดตลาดของวันที่ 11 มีนาคม 2019 การเปลี่ยนแปลงเวลาเซิฟเวอร์จะไม่มีผลกระทบต่อโพซิชั่นที่เปิดอยู่ของคุณ

ในช่วงระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2019 และ 29 มีนาคม 2019 ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ผลิตภัณฑ์ 2019/3/10 หรือก่อนหน้านี้
(เวลาเซิฟเวอร์=GMT+2)
2019/3/11 – 2019/3/29
(เวลาเซิฟเวอร์=GMT+3)
2019/4/01 หรือหลังจากนี้
(เวลาเซิฟเวอร์=GMT+3) 
ฟอเร็กซ์ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
โลหะ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
USOIL ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
UKOIL ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
หุ้นสหรัฐ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
หุ้นเยอรมัน 10:03-18:29 11:03-19:29 10:03-18:29
เงินดิจิตอล ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง

 

ดัชนี 2019/3/10 หรือก่อนหน้านี้
(เวลาเซิฟเวอร์=GMT+2)
2019/3/11 – 2019/3/29
(เวลาเซิฟเวอร์=GMT+3)
2019/4/01 หรือหลังจากนี้
(เวลาเซิฟเวอร์=GMT+3)      
CHI50 03:01-10:30
11:00-22:30
04:01-11:30
12:00-23:30
04:01-11:30
12:00-23:30
HK50 03:16-06:00
07:00-10:30
11:15-18:59
04:16-07:00
08:00-11:30
12:15-19:59
04:16-07:00
08:00-11:30
12:15-19:59
HKCH50 03:16-06:00
07:00-10:30
11:15-18:59
04:16-07:00
08:00-11:30
12:15-19:59
04:16-07:00
08:00-11:30
12:15-19:59
AUS200 01:05-07:30
08:10-23:00
02:05-08:30
09:10-23:55
02:05-08:30
09:10-23:55
EU50 09:01-23:00 10:01-24:00 09:01-23:00
ESP35 10:01-21:00 11:01-22:00 10:01-21:00
FRA40 09:01-23:00 10:01-24:00 09:01-23:00
GER30 09:01-23:00 10:01-24:00 09:01-23:00
IT40 10:01-18:40 11:01-19:40 10:01-18:40
UK100 03:01-23:00 04:01-24:00 03:01-23:00
JP225 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
US30 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
SPX500 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
NAS100 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
USDX ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ:

เมื่อเวลาเซิฟเวอร์เป็น GMT+2 เวลาจะต่างจากเวลาของปักกิ่ง GMT+8 อยู่ 6 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เวลาเปิดการซื้อขายฟอเร็กซ์ตรงกับเวลาบนแพลตฟอร์ม 0:01 am ซึ่งก็คือ 6:01 am ของปักกิ่ง

เมื่อเวลาเซิฟเวอร์เป็น GMT+3 เวลาจะต่างจากเวลาของปักกิ่ง GMT+8 อยู่ 5 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เวลาเปิดการซื้อขายฟอเร็กซ์ตรงกับเวลาบนแพลตฟอร์ม 0:01 am ซึ่งก็คือ 5:01 am ของปักกิ่ง

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากมีคำถามสงสัยใดๆ

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX