ตารางวันหยุดการซื้อขายในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่


เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันหยุดช่วงเทศกาลคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเวลาซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2018 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2019 ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ตารางเวลาซื้อขายด้านล่างนี้

  วันหยุดเทศกาลคริสมาสต์
  
ผลิตภัณฑ์ 24/12/2018 (วันจันทร์) 25/12/2018 (วันอังคาร) 26/12/2018 (วันพุธ) 27/12/2018 (วันพฤหัสบดี)
Forexซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด เปิดที่เวลา 08:00 ซื้อขายตามปกติ
Metalsปิดที่เวลา 20:30 ตลาดปิด เปิดที่เวลา 08:00 ซื้อขายตามปกติ
USOILปิดที่เวลา 20:00 ตลาดปิด เปิดที่เวลา 08:00 ซื้อขายตามปกติ
UKOILปิดที่เวลา 20:00 ตลาดปิด เปิดที่เวลา 08:00 ซื้อขายตามปกติ
US Sharesปิดที่เวลา 20:00 ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
ซื้อขายตามปกติ
German Sharesตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ

ดัชนี24/12/2018 (วันจันทร์)25/12/2018 (วันอังคาร)26/12/2018 (วันพุธ)27/12/2018 (วันพฤหัสบดี)
CHI50ปิดที่เวลา 06:00ตลาดปิดเปิดที่เวลา 08:00ซื้อขายตามปกติ
HK50ปิดที่เวลา 06:00ตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
HKCH50ปิดที่เวลา 06:00ตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
JP225ปิดที่เวลา 20:00ตลาดปิดเปิดที่เวลา 08:00ซื้อขายตามปกติ
AUS200ปิดที่เวลา 05:30ตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
EU50ตลาดปิดตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
ESP35ปิดที่เวลา 14:00ตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
FRA40ปิดที่เวลา 14:00ตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
GER30ตลาดปิดตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
IT40ตลาดปิดตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
UK100ปิดที่เวลา 14:00ตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
US30ปิดที่เวลา 20:00ตลาดปิดเปิดที่เวลา 08:00ซื้อขายตามปกติ
NAS100ปิดที่เวลา 20:00ตลาดปิดเปิดที่เวลา 08:00ซื้อขายตามปกติ
SPX500ปิดที่เวลา 20:00ตลาดปิดเปิดที่เวลา 08:00ซื้อขายตามปกติ
USDXปิดที่เวลา 20:00ตลาดปิดเปิดที่เวลา 08:00ซื้อขายตามปกติ

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางเวลาข้างต้นนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  วันหยุดวันขึ้นปีใหม่  
ผลิตภัณฑ์ 28/12/2018 (วันศุกร์) 31/12/2018 (วันจันทร์) 01/01/2019 (วันอังคาร)02/01/2019 (วันพุธ)
Forexซื้อขายตามปกติ
ซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
Metalsซื้อขายตามปกติ
ซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
USOILซื้อขายตามปกติ
ซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
UKOILซื้อขายตามปกติ
ซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
US Sharesซื้อขายตามปกติ
ซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
German Sharesซื้อขายตามปกติ
ตลาดปิด ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ

ดัชนี28/12/2018 (วันศุกร์)31/12/2018 (วันจันทร์)01/01/2019 (วันอังคาร)02/01/2019 (วันพุธ)
CHI50ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
HK50ซื้อขายตามปกติปิดที่เวลา 06:00ตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
HKCH50ซื้อขายตามปกติปิดที่เวลา 06:00ตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
JP225ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
AUS200ซื้อขายตามปกติปิดที่เวลา 05:30ตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
EU50ซื้อขายตามปกติตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
ESP35ซื้อขายตามปกติปิดที่เวลา 14:00ตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
FRA40ซื้อขายตามปกติปิดที่เวลา 14:00ตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
GER30ซื้อขายตามปกติตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
IT40ซื้อขายตามปกติตลาดปิดตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
UK100ซื้อขายตามปกติปิดที่เวลา 14:00ตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
US30ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
NAS100ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
SPX500ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
USDXซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติตลาดปิดซื้อขายตามปกติ

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางเวลาข้างต้นนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลความเสี่ยง: ในช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดยาว การขาดสภาพคล่องของตราสารการเงินทั้งหมดอาจทำให้สเปรดมีขนาดที่กว้างยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงของความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ฯลฯ เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านติดตามสถานการณ์บนบัญชีของตัวเองอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้มีมาร์จิ้นเพียงพออยู่ในบัญชีตลอดเวลา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากมีคำถามสงสัยใดๆ

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX

19.08.2019