สายด่วน:

 • ประเทศจีน   400-1200-143
  เกาหลี                             007 981 420 302 10
  ประเทศมาเลเซีย  1800813690
  ไต้หวัน    0080 112 7901
  ประเทศไทย   1800012752
  เวียดนาม   +84 284 458 1666
  ฟิลิปปินส์   +63 (2) 231 2153


อีเมล