ส.ค. 30, 2019

เนื่องจากวันแรงงานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2019 (วันจันทร์) ตารางการเทรดของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดดังกล่าว โปรดอ้างอิงที่ตารางด้านล่างนี้สำหรับช่วงเวลาการเทรดในช่วงวันหยุด

 

ผลิตภัณฑ์ 02/09/2019 (วันจันทร์) 03/09/2019 (วันอังคาร)
Forex ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
โลหะ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ
หุ้นสหรัฐ ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
หุ้นเยอรมัน ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
Cryptocurrencies ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ

 

พลังงาน 02/09/2019 (วันจันทร์) 03/09/2019 (วันอังคาร)
USOIL Futures ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ
USOIL Spot ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45 ซื้อขายตามปกติ
UKOIL Futures ปิดเร็วขึ้นที่เวลา  20:30 ซื้อขายตามปกติ
UKOIL Spot ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45 ซื้อขายตามปกติ

 

ดัชนี 02/09/2019 (วันจันทร์) 03/09/2019 (วันอังคาร)
CHI50 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
HK50 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
HKCH50 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
AUS200 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
EU50 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
ESP35 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
FRA40 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
GER30 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
IT40 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
UK100 ซื้อขายตามปกติ ซื้อขายตามปกติ
JP225 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ
US30 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ
NAS100 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ
SPX500 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ
USDX_SEP19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 ซื้อขายตามปกติ

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+3 ตารางเวลาข้างต้นนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากท่านมีคำถามสงสัยใดๆ

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX

Read More

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการเริ่มต้นให้บริการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของสถานการณ์ Brexit
การหยุดให้บริการชั่วคราวของการลงทุนใน HK50 และ HKCH50