เนื่องจากวันแรงงานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2019 (วันจันทร์) ตารางการเทรดของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดดังกล่าว โปรดอ้างอิงที่ตารางด้านล่างนี้สำหรับช่วงเวลาการเทรดในช่วงวันหยุด

 

ผลิตภัณฑ์02/09/2019 (วันจันทร์)03/09/2019 (วันอังคาร)
Forexซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
โลหะปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ
หุ้นสหรัฐตลาดปิดซื้อขายตามปกติ
หุ้นเยอรมันซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
Cryptocurrenciesซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ

 

พลังงาน02/09/2019 (วันจันทร์)03/09/2019 (วันอังคาร)
USOIL Futuresปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ
USOIL Spotปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45ซื้อขายตามปกติ
UKOIL Futuresปิดเร็วขึ้นที่เวลา  20:30ซื้อขายตามปกติ
UKOIL Spotปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45ซื้อขายตามปกติ

 

ดัชนี02/09/2019 (วันจันทร์)03/09/2019 (วันอังคาร)
CHI50ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
HK50ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
HKCH50ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
AUS200ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
EU50ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
ESP35ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
FRA40ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
GER30ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
IT40ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
UK100ซื้อขายตามปกติซื้อขายตามปกติ
JP225ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ
US30ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ
NAS100ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ
SPX500ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ
USDX_SEP19ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00ซื้อขายตามปกติ

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+3 ตารางเวลาข้างต้นนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากท่านมีคำถามสงสัยใดๆ

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX

Share
2019/08/30