เกี่ยวกับเรา


AT Group ซึ่งได้รับเงินลงทุนจากกองทุนขององค์กร (Corporate Venture Capital) เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย FX, อนุพันธ์ทางการเงิน, สภาพคล่อง, เงินทุน, ข้อมูลของตลาด, ซอฟต์แวร์การทำธุรกรรม, และบริการอื่น ๆ สำหรับองค์กรทางธุรกิจและนักลงทุนรายบุคคล

โดย ATGM ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ AT Group ได้ทุ่มเทที่จะสร้างสภาวะการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดแก่นักลงทุนทั่วโลก