เนื่องจากการสิ้นสุดการใช้เวลาออมแสงสำหรับพื้นที่ยุโรปจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2019 (วันอาทิตย์) ช่วงเวลาการเทรดของตราสารด้านล่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2019 (วันจันทร์) ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 (วันศุกร์) โปรดดูที่ตารางด้านล่างนี้สำหรับเวลาการเทรดในห้วงเวลาดังกล่าว

 

ดัชนี

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี)

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันศุกร์)

ESP35

11:01-21:59

11:01-21:59

EU50

10:01-23:59

10:01-23:55

FRA40

10:01-23:59

10:01-23:55

IT40

11:01-19:39

11:01-19:39

GER30

10:01-23:59

10:01-23:55

UK100

04:01-23:59

04:01-23:55

หุ้น

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี)

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันศุกร์)

หุ้นเยอรมัน

11:03-19:29

11:03-19:29

หมายเหตุ: เวลาดังกล่าวเป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+3 ตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

นอกจากนี้เวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 (วันอาทิตย์) ATFX จะปรับเวลาเซิฟเวอร์ MT4 จาก GMT+3 เป็น GMT+2 เริ่มตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 (วันจันทร์) การเปลี่ยนแปลงเวลาเซิฟเวอร์จะไม่ส่งผลต่อโพซิชั่นของคุณ โปรดดูตารางเวลาการเทรดใหม่ของตราสารได้ที่ด้านล่างนี้:

 

สินค้า

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี)

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันศุกร์)

Forex

00:05-23:59
00:01-23:59

00:01-23:55

โลหะมีค่า

01:01-23:59

01:01-23:55

น้ำมันดิบสหรัฐ

01:01-23:59

01:01-23:55

น้ำมันดิบอังกฤษ

03:01-23:59

03:01-23:55

Cryptocurrencies

01:05-23:59

01:05-23:55

หุ้น

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี)

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันศุกร์)

หุ้นสหรัฐ

16:31-22:59

16:31-22:59

หุ้นเยอรมัน

10:03-18:29

10:03-18:29

ดัชนี

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี)

ชั่วโมงการซื้อขาย (วันศุกร์)

CHI50

03:01-10:30
11:01-22:29

03:01-10:30
11:01-22:29

HK50

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

HKCH50

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

03:16-06:00
07:01-10:30
11:16-20:59

AUS200

01:05-07:30
08:11-21:55

01:05-07:30
08:11-21:55

ESP35

10:01-20:59

10:01-20:59

EU50

09:01-22:59

09:01-22:59

FRA40

09:01-22:59

09:01-22:59

IT40

10:01-18:39

10:01-18:39

GER30

09:01-22:59

09:01-22:59

UK100

03:01-22:59

03:01-22:59

JP225

01:05-22:59

01:00-22:59

US30

01:05-23:15

01:05-22:59

NAS100

01:05-23:15

01:05-22:59

SPX500

01:05-23:15

01:05-22:59

USDX.mmmyy

03:01-23:59

03:01-23:55

หมายเหตุ: เวลาดังกล่าวเป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัย

 

ขอแสดงความนับถือ

ATFX

Share
2019/10/25